STRÁŽNA VEŽA (ŠTUDIJNÉ VYDANIE) Marec 2019

Toto číslo obsahuje študijné články, ktoré sa budú študovať od 6. mája do 2. júna 2019.

Čo mi bráni, aby som bol pokrstený?

Niektorí z tých, čo spoznávajú Jehovu, sa zdráhajú dať pokrstiť. Čo by mali robiť, aby prekonali svoje obavy?

Počúvaj Jehovov hlas

Ako k nám dnes Jehova hovorí? Aký úžitok nám to prináša, keď počúvame Boha?

Zaujímaj sa o pocity druhých

Ako sa Jehova a Ježiš zaujímajú o pocity druhých a ako ich môžeme napodobňovať?

Zaujímaj sa o ľudí v službe a buď k nim súcitný

Akými štyrmi konkrétnymi spôsobmi môžeme prejavovať súcit ľuďom v službe?