STRÁŽNA VEŽA (ŠTUDIJNÉ VYDANIE) Marec 2018

Toto číslo obsahuje študijné články, ktoré sa budú študovať od 30. apríla do 3. júna 2018.

Krst — nevyhnutný krok v živote kresťana

Čo sa o krste píše v Biblii? Aké kroky musí človek urobiť pred krstom? Prečo by sme pri štúdiu so záujemcami či s deťmi mali pamätať na to, aký je krst dôležitý?

Rodičia, pomáhate svojim deťom napredovať ku krstu?

O čom sa chcú uistiť kresťanskí rodičia predtým, ako sa ich deti dajú pokrstiť?

Buďme pohostinní

Prečo Biblia nabáda kresťanov, aby boli pohostinní? Aké príležitosti máme na prejavovanie pohostinnosti? Ako môžeme prekonávať prekážky, ktoré nám bránia byť pohostinní?

Naprávanie je dôkazom Božej lásky

Čo sa môžeme naučiť od tých, ktorých Boh naprával v minulosti? Ako môžeme napodobňovať Jehovu, keď naprávame druhých?

Daj sa naprávať a zmúdrieš

Ako nás Jehova učí naprávať samých seba? Ako môžeme mať úžitok z biblického naprávania v zbore?