STRÁŽNA VEŽA (ŠTUDIJNÉ VYDANIE) Marec 2017

Toto číslo obsahuje študijné články, ktoré sa budú študovať od 1. do 28. mája 2017.

Preukazuj česť tým, ktorým patrí

Komu by sme mali preukazovať česť a prečo? Aký úžitok to prináša, keď preukazujeme česť tým, ktorí si ju zaslúžia?

Prejavuj vieru a rozhoduj sa múdro

Niektoré rozhodnutia, ktoré urobíme, môžu značne ovplyvniť celý náš život. Čo nám pomôže rozhodovať sa múdro?

Slúž Jehovovi celým srdcom

Judskí králi Asa, Jehošafat, Ezechiáš a Joziáš robili chyby. Ale Boh sa na nich pozeral ako na svojich verných služobníkov. Prečo?

Poučíš sa z chýb Božích služobníkov z minulosti?

Z chýb druhých sa môžeme poučiť. O niektorých chybách sa píše aj v Biblii.