Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Pomáhaj deťom „cudzích usadlíkov“

Pomáhaj deťom „cudzích usadlíkov“

„Nemám väčší dôvod k vďačnosti ako to, aby som počul, že moje deti chodia ďalej v pravde.“ ​(3. JÁNA 4)

PIESNE: 41, 40

1., 2. a) S akým problémom sa stretáva veľa detí prisťahovalcov? b) Aké otázky si zodpovieme v tomto článku?

„ODMALIČKA som doma i v zbore rozprával jazykom svojich rodičov,“ hovorí Joshua. „Ale po nástupe do školy som začal viac hovoriť miestnym jazykom. Za pár rokov u mňa došlo k úplnej zmene. Na zhromaždeniach som už nerozumel a kultúra mojich rodičov mi bola cudzia.“ Joshuova skúsenosť nie je ojedinelá.

2 Dnes žije viac ako 240 miliónov ľudí mimo svojej domovskej krajiny. Ste rodičia, ktorí boli nútení utiecť so svojimi deťmi do cudziny? Ako im môžete čo najviac pomôcť, aby sa stali duchovnými ľuďmi, ktorí „chodia ďalej v pravde“? (3. Jána 4) A čo môžu pre to robiť druhí?

RODIČIA, DÁVAJTE DEŤOM DOBRÝ PRÍKLAD

3., 4. a) Ako môžu rodičia dávať deťom dobrý príklad? b) Čo by rodičia nemali očakávať od svojich detí?

3 Rodičia, ak chcete, aby vaše deti mali blízky vzťah k Jehovovi a žili večne, musíte im dávať dobrý príklad. Keď vaše deti vidia, že „hľadáte najprv kráľovstvo“, naučia sa dôverovať, že Jehova sa postará o ich každodenné potreby. (Mat. 6:33, 34) Preto žite skromne a nezadlžujte sa. Vždy uprednostňujte službu Jehovovi pred hmotnými vecami, a nie naopak. Usilujte sa o „poklad v nebi“, teda o to, aby ste sa páčili Jehovovi, a nie o bohatstvo ani o „ľudskú slávu“. (Prečítajte Marka 10:21, 22; Ján 12:43)

4 Nikdy nebuďte takí zaneprázdnení, že by ste na svoje deti nemali čas. Povedzte im, že ste na ne hrdí, keď sa rozhodnú uprednostniť Jehovu a neusilujú sa o slávu ani o peniaze — či už pre seba, alebo pre vás. Odmietajte nebiblický názor, že deti by mali rodičom zabezpečiť pohodlný život. Pamätajte, že „deti nemajú zhromažďovať pre svojich rodičov, ale rodičia pre svoje deti“. (2. Kor. 12:14)

RODIČIA, PREKONÁVAJTE JAZYKOVÚ BARIÉRU

5. Prečo musia rodičia hovoriť so svojimi deťmi o Jehovovi?

5 V súlade s biblickým proroctvom dnes do Jehovovej organizácie prúdia ľudia „zo všetkých jazykov národov“. (Zech. 8:23) No ak deti dobre nerozumejú vášmu jazyku, môže byť pre vás ťažké učiť ich o Jehovovi. Pamätajte však, že deti sú vašimi najdôležitejšími záujemcami, a keď spoznávajú Jehovu, môžu získať nádej na večný život. (Ján 17:3) Keď chcete, aby si zamilovali pravdu, musíte o nej hovoriť pri každej vhodnej príležitosti. (Prečítajte 5. Mojžišovu 6:6, 7.)

6. Aký úžitok môžu mať deti z toho, že sa naučia váš jazyk? (Pozri obrázok v úvode článku.)

6 Deti sa naučia miestny jazyk v škole a od druhých, ale váš jazyk sa naučia predovšetkým tak, že sa s nimi budete často rozprávať. Okrem toho, že sa s vami budú môcť úprimne porozprávať, prinesie im to aj iný úžitok. Keď deti hovoria viacerými jazykmi, zlepšuje sa ich schopnosť premýšľať a lepšie vychádzajú s druhými. Otvárajú sa im tiež možnosti robiť v službe viac. Carolina, ktorej rodičia sú prisťahovalcami, povedala: „Je fajn byť v cudzojazyčnom zbore. A som veľmi rada, že môžem pomáhať tam, kde je to viac potrebné.“

7. Čo môžete robiť, ak vaše dieťa lepšie hovorí iným jazykom, než je ten váš?

7 Keď sa deti prisťahovalcov prispôsobia miestnej kultúre a naučia sa nový jazyk, niektoré možno stratia chuť hovoriť jazykom svojich rodičov a časom aj schopnosť vyjadrovať sa v ňom. Možno sa to týka aj vašich detí. Môžete sa naučiť aspoň základy miestneho jazyka? Keď budete rozumieť tomu, o čom sa zhovárajú, čo ich baví a čo sa učia v škole, a keď sa budete môcť porozprávať s ich učiteľmi, bude pre vás ľahšie vychovať zo svojich detí dobrých kresťanov. Je pravda, že naučiť sa nový jazyk si vyžaduje čas, úsilie a pokoru, ale určite to stojí za to. Čo keby bolo vaše dieťa nepočujúce? Nesnažili by ste sa naučiť posunkový jazyk, aby ste sa s ním vedeli dorozumieť? Takú istú pozornosť si zaslúži vaše dieťa, ak lepšie hovorí iným jazykom, než je ten váš. *

8. Ako môžete pomôcť svojim deťom, ak neovládate dobre miestny jazyk?

8 Je pravda, že nie všetci prisťahovalci sa na rozdiel od svojich detí naučia plynule hovoriť novým jazykom. Učiť deti hlboké biblické myšlienky je potom pre nich veľmi náročné. (2. Tim. 3:15) No aj v takej situácii im rodičia môžu pomôcť, aby spoznali Jehovu a zamilovali si ho. Shan, ktorý slúži ako starší, spomína: „Mama bola na nás sama a jazyku, ktorým sme so sestrami hovorili, vôbec nerozumela. My sme zas nevedeli dobre rozprávať jej jazykom. Ale keď sme videli, ako si študuje, modlí sa a robí všetko, čo môže, aby sme mali rodinné uctievanie každý týždeň, pochopili sme, že poznať Jehovu je veľmi dôležité.“

9. Ako môžu rodičia pomáhať deťom, ktoré sa potrebujú učiť o Jehovovi v dvoch jazykoch?

9 Niektoré deti je možno potrebné učiť o Jehovovi v dvoch jazykoch — v jazyku, ktorým sa hovorí v škole, a v tom, ktorým sa hovorí doma. Ich rodičia preto používajú publikácie, audionahrávky a filmy v oboch jazykoch. Prisťahovalci tak musia vynaložiť viac času i úsilia, aby svojim deťom pomohli vybudovať si silný vzťah k Jehovovi.

DO KTORÉHO ZBORU BY STE MALI CHODIŤ?

10. a) Kto rozhoduje o tom, do ktorého zboru by rodina mala chodiť? b) Čo by mal otec urobiť predtým, ako sa rozhodne?

10 Keď „cudzí usadlíci“ žijú ďaleko od iných svedkov, ktorí hovoria ich jazykom, nemajú inú možnosť než chodiť na zhromaždenia miestneho zboru. (Žalm 146:9) Ale ak je v ich okolí zbor, kde sa hovorí ich materinským jazykom, hlava rodiny musí rozhodnúť, ktorý zbor bude pre rodinu najlepší. Mal by to dôkladne zvážiť a modliť sa k Jehovovi, aby sa dokázal správne rozhodnúť. Mal by sa tiež poradiť s manželkou a deťmi. (1. Kor. 11:3) Čo všetko musí vziať do úvahy? Ktoré biblické zásady by mal uplatniť?

11.  Aký vplyv má jazyk na to, čo sa deti naučia na zhromaždení?

11 Rodičia musia zvážiť, čo ich deti skutočne potrebujú. Samozrejme, ak má dieťa dobre rozumieť biblickým myšlienkam, potrebuje omnoho viac než len pár hodín duchovného sýtenia na zhromaždení. Ale rodičia by mali vziať do úvahy, že keď je dieťa na zhromaždení v jazyku, ktorému rozumie najlepšie, dokáže sa veľa naučiť, možno viac, než si rodičia myslia. To však neplatí, keď dieťa jazyku dobre nerozumie. (Prečítajte 1. Korinťanom 14:9, 11.) Časom sa môže stať, že materinský jazyk už nie je dieťaťu taký blízky. Je preň ľahšie premýšľať a vyjadrovať emócie v novom jazyku. Deti by síce mali komentáre, úlohy a prejavy v jazyku svojich rodičov, ale nevychádzalo by to z ich srdca.

12.  Prečo sa niektoré deti nechcú učiť jazyk svojich rodičov?

12 Okrem jazyka vplýva na srdce dieťaťa mnoho ďalších vecí. Platilo to i o Joshuovi, ktorého sme citovali v úvode. Jeho sestra Esther hovorí: „Malé deti vnímajú jazyk, kultúru a náboženstvo ako jeden celok.“ Keď je deťom kultúra ich rodičov cudzia, často sa nechcú učiť ani ich jazyk, ani prijať ich náboženstvo. Čo môžu rodičia v takom prípade robiť?

13., 14. a) Prečo jedna rodina prisťahovalcov prešla do zboru, kde sa hovorí miestnym jazykom? b) Vďaka čomu zostali rodičia duchovne silní?

13 Kresťanskí rodičia uprednostňujú duchovné blaho svojich detí pred vlastnými záujmami. (1. Kor. 10:24) Samuel, otec Joshuu a Esther, hovorí: „S manželkou sme si všímali, v akom jazyku biblické myšlienky viac pôsobia na ich srdiečko, a prosili sme Jehovu o múdrosť. Uvedomili sme si, že deti majú zo zhromaždenia v našom jazyku len malý úžitok a že s tým niečo musíme urobiť. Rozhodli sme sa, že prejdeme do zboru v miestnom jazyku, hoci to pre nás osobne nebolo najjednoduchšie. Spoločne sme pravidelne chodili na zhromaždenia a do služby. Okrem toho sme k nám pozývali priateľov na jedlo a chodili sme s nimi na výlety. Tak sa deti mohli zoznámiť s bratmi a spoznať Jehovu nielen ako svojho Boha, ale aj ako svojho Otca a Priateľa. Považovali sme to za omnoho dôležitejšie, než aby sa naučili náš jazyk.“

14 Samuel dodáva: „Aby sme s manželkou zostali duchovne silní, chodili sme na zhromaždenia aj v našom jazyku. Mali sme toho naozaj veľa a boli sme unavení. Sme však Jehovovi veľmi vďační, že nás za naše úsilie aj obete požehnal. Dnes všetky naše tri deti slúžia Jehovovi celým časom.“

ČO MÔŽU ROBIŤ MLADÍ ĽUDIA

15. Prečo sa Kristina rozhodla prejsť do iného zboru?

15 Deti si v dospelosti možno uvedomia, že by mohli plnšie slúžiť Jehovovi, keby prešli do zboru, kde sa hovorí jazykom, ktorému rozumejú najlepšie. Ak to urobia, rodičia by si nemali myslieť, že deti ich už nemajú rady. Kristina spomína: „Poznala som základy jazyka svojich rodičov, ale na zhromaždeniach v ich jazyku som už nerozumela všetkému. Keď som mala 12 rokov, bola som na zjazde v jazyku, ktorý som používala v škole. Vtedy som si prvý raz uvedomila, že to, čo sa učím, je pravda! Ďalší zvrat nastal, keď som sa v tom jazyku začala modliť. Konečne som sa mohla prihovárať Jehovovi zo srdca!“ ​(Sk. 2:11, 41) Keď Kristina dospela, poradila sa s rodičmi a rozhodla sa prejsť do zboru v miestnom jazyku. Dodáva: „To, že som sa začala učiť o Jehovovi v jazyku, ktorému som rozumela, ma podnietilo slúžiť mu viac.“ Po krátkom čase sa stala priekopníčkou a je šťastná.

16. Prečo je Nadia rada, že zostala v cudzojazyčnom zbore?

16 Mladí, chodili by ste radšej do zboru, v ktorom sa hovorí miestnym jazykom? Ak áno, prečo? Pomohla by vám takáto zmena posilniť si vzťah k Jehovovi? (Jak. 4:8) Alebo by ste ju uvítali preto, aby ste neboli pod dohľadom rodičov a nemuseli sa toľko namáhať? Nadia, ktorá teraz slúži v Bételi, hovorí: „Keď sme so súrodencami dospievali, chceli sme prejsť do zboru v miestnom jazyku.“ Ale jej rodičia vedeli, že keby prešli do iného zboru, duchovne by im to neprospelo. „Teraz sme rodičom vďační, že nás učili svoj jazyk a nedovolili nám odísť z cudzojazyčného zboru. Obohatilo to náš život a zároveň sa nám otvorili ďalšie možnosti v službe Jehovovi.“

AKO MÔŽU POMÁHAŤ DRUHÍ

17. a) Komu Jehova zveril zodpovednosť za výchovu detí? b) Čo môžu rodičia urobiť, aby vychovali svoje deti v pravde?

17 Jehova zveril zodpovednosť za výchovu detí rodičom, nie starým rodičom ani nikomu inému. (Prečítajte Príslovia 1:8; 31:27, 28.) Ale rodičia, ktorí nepoznajú miestny jazyk, možno potrebujú pomoc, aby dokázali zapôsobiť na srdce svojich detí. Keď o ňu požiadajú, neznamená to, že sa vzdávajú svojej zodpovednosti. Robia všetko pre to, aby ich deti boli vychovávané „v Jehovovom myšlienkovom usmerňovaní“. (Ef. 6:4) Rodičia napríklad môžu požiadať starších, aby im poradili, ako viesť rodinné uctievanie, a pomohli im vybrať pre deti dobrých priateľov.

Deťom aj rodičom môže duchovne veľmi prospieť, keď budú tráviť čas s bratmi a sestrami (Pozri 18. a 19. odsek.)

18., 19. a) Ako môžu mladým ľuďom pomôcť duchovne zmýšľajúci bratia a sestry? b) Čo musia rodičia naďalej robiť?

18 Rodičia môžu napríklad z času na čas pozvať na svoje rodinné uctievanie inú rodinu. Okrem toho na mnohých mladých veľmi dobre pôsobí, keď sa spriatelia s duchovne zmýšľajúcimi bratmi a sestrami, ktorí chodia s nimi do služby a trávia s nimi voľný čas. (Prísl. 27:17) Shan, ktorého sme už spomínali, hovorí: „Dobre si pamätám bratov, ktorí ma vzali pod svoje krídla. Keď mi pomáhali s úlohami na zhromaždenie, vždy som sa naučil niečo nové. A bavili ma aktivity, ktoré sme spolu s ďalšími podnikali vo voľnom čase.“

19 Tí, ktorí sa deťom venujú, by ich mali vždy povzbudzovať, aby si vážili rodičov. Mali by o ich rodičoch hovoriť pozitívne a nepreberať ich zodpovednosť. Mali by sa vyhnúť čomukoľvek, čo by sa spolukresťanom alebo iným ľuďom mohlo javiť ako mravne sporné. (1. Petra 2:12) Rodičia nemôžu prenechať zodpovednosť za duchovné usmerňovanie svojich detí niekomu inému. Mali by si pozorne všímať, ako bratia a sestry pomáhajú ich deťom, a snažiť sa ich naďalej osobne vyučovať.

20. Ako môžu rodičia pomáhať svojim deťom, aby sa stali Jehovovými služobníkmi?

20 Rodičia, proste Jehovu o pomoc a pri výchove robte všetko, čo je vo vašich silách. (Prečítajte 2. Paralipomenon 15:7.) Dávajte duchovné záujmy detí pred svoje vlastné. Snažte sa, aby Božie Slovo pôsobilo na srdce vašich detí. Stále im dôverujte, že sa stanú vernými Jehovovým služobníkmi. Keď sa budú riadiť Božím Slovom a napodobňovať váš dobrý príklad, stotožníte sa so slovami apoštola Jána, ktorý svojim duchovným deťom napísal: „Nemám väčší dôvod k vďačnosti ako to, aby som počul, že moje deti chodia ďalej v pravde.“ ​(3. Jána 4)

^ 7. ods. Pozri článok „Môžete sa naučiť ďalší jazyk!“, ktorý vyšiel v Prebuďte sa! z marca 2007, strany 10 – 12.