STRÁŽNA VEŽA (ŠTUDIJNÉ VYDANIE) Máj 2017

Toto číslo obsahuje študijné články, ktoré sa budú študovať od 3. do 30. júla 2017.

Pomáhaj „cudzím usadlíkom“ radostne slúžiť Jehovovi

Ako môžeme vydávať svedectvo utečencom, ktorí ešte nepoznajú Jehovu?

Pomáhaj deťom „cudzích usadlíkov“

Si utečencom a máš deti? Ako im môžeš vytvoriť čo najlepšie podmienky, aby sa učili o Jehovovi? A čo môžu pre to urobiť druhí?

ŽIVOTNÝ PRÍBEH

Hoci som nepočujúci, učím druhých o Bohu

Walter Markin je nepočujúci, ale prežil šťastný a uspokojujúci život v službe Bohu.

Nedovoľ, aby tvoja láska ochladla

Niektorí kresťania v prvom storočí opustili lásku, ktorú mali na začiatku. Čo nám môže pomôcť, aby sme si zachovali lásku k Jehovovi?

„Miluješ viac mňa ako tieto?“

Ježiš poučil Šimona Petra, čo má dávať v živote na prvé miesto. Môžeme aj my uplatniť tú istú radu?