STRÁŽNA VEŽA (ŠTUDIJNÉ VYDANIE) Jún 2018

Toto číslo obsahuje študijné články, ktoré sa budú študovať od 6. augusta do 2. septembra 2018.

„Moje kráľovstvo nie je časťou tohto sveta“

Ako by Ježišov postoj k sporom vo vtedajšej spoločnosti mal ovplyvniť náš pohľad na politické a sociálne záležitosti?

Buďme jednotní tak ako Jehova a Ježiš

Ako môžeš prispieť k jednote Božieho ľudu?

Škoľme si svedomie štúdiom Božích zákonov a zásad

Boh nás obdaroval morálnym kompasom, ale musíme sa uisťovať, že nás vedie správnym smerom.

„Nech svieti vaše svetlo“ na Jehovovu slávu

Okrem zvestovateľskej služby nechávame svietiť svoje svetlo aj ďalšími spôsobmi.