Stále maj pred očami spornú otázku

Stále maj pred očami spornú otázku

„Aby poznali ľudia, že ty, ktorého meno je Jehova, ty sám si Najvyšší nad celou zemou.“ ​(ŽALM 83:18)

PIESNE: 46, 16

1., 2. a) Aká dôležitá sporná otázka sa týka každého z nás? b) Aký úžitok nám to prináša, keď nám záleží na obhájení Jehovovej zvrchovanosti?

V ŽIVOTE mnohých ľudí hrajú veľmi dôležitú úlohu peniaze. Usilujú sa zbohatnúť alebo si udržať životnú úroveň. Pre ďalších je na prvom mieste rodina, zdravie alebo kariéra.

2 Avšak tou najdôležitejšou vecou, ktorá sa týka každého z nás, je obhájenie Jehovovho práva vládnuť. Musíme si dávať pozor, aby sme túto dôležitú spornú otázku nikdy nestratili zo zreteľa. Ako by sa to mohlo stať? Starosti každodenného života či osobné problémy by nás mohli natoľko pohltiť, že by sme túto závažnú otázku odsunuli do úzadia alebo by sme na ňu úplne zabudli. No ak nám záleží na obhájení Jehovovej zvrchovanosti, dokážeme sa lepšie vyrovnávať s ťažkosťami a posilníme si vzťah k Jehovovi.

PREČO JE DÔLEŽITÉ VYRIEŠIŤ SPORNÚ OTÁZKU

3. Čo tvrdí Satan o Božej vláde?

3 Satan Diabol spochybňuje oprávnenosť Jehovovej zvrchovanosti. Chce, aby si ľudia mysleli, že Božia vláda je zlá a že Jehova upiera ľuďom niečo dobré. Podľa Diabla sú ľudia oveľa šťastnejší a darí sa im lepšie, keď si vládnu sami. (1. Mojž. 3:1–5) Satan v podstate tvrdí, že každý človek sa odvráti od Boha a zavrhne jeho vládu, keď bude trpieť. (Jób 2:4, 5) Jehova vzal do úvahy túto Diablovu výzvu a poskytol ľuďom dostatok času, aby všetci jasne pochopili, že život bez Božej vlády je len trápením.

4. Prečo je nutné vyriešiť spornú otázku?

4 Samozrejme, Jehova vie, že Satanove obvinenia sú falošné. Tak prečo ponechal Satanovi čas, aby svoje tvrdenia dokázal? Pretože sporná otázka, ktorú vzniesol Satan, sa týka všetkých inteligentných tvorov v nebi i na zemi. (Prečítajte Žalm 83:18.) Prvá ľudská dvojica zavrhla Jehovovu vládu a odvtedy to urobili mnohí ďalší. Následkom toho si niektorí môžu klásť otázku, či Diabol nemá pravdu. Kým táto otázka zostane v mysliach ľudí i anjelov nevyriešená, národy, rasy, kmene, rodiny ani jednotlivci nebudú žiť v mieri a v jednote. Ale keď bude Jehovova zvrchovanosť obhájená, všetci sa podriadia Božej spravodlivej vláde a budú žiť pod ňou navždy. Tak bude obnovený pokoj v celom vesmíre. (Ef. 1:9, 10)

5. Aká je naša úloha v spornej otázke?

5 Božie právo vládnuť bude obhájené, ale vláda Satana a ľudí žalostne zlyhá a bude odstránená. Zvíťazí Božia vláda zastupovaná mesiášskym Kráľovstvom. Tí, ktorí verne slúžia Bohu, budú dôkazom toho, že ľudia môžu zaujať pevný postoj na strane Božej vlády. (Iz. 45:23, 24) Chceš aj ty verne podporovať Jehovovu zvrchovanosť? Ak áno, potom musíš stále zameriavať svoj zrak na dôležitú spornú otázku a chápať jej význam.

NA ČOM NAJVIAC ZÁLEŽÍ

6. Aké dôležité je obhájenie Jehovovej zvrchovanosti?

6 Ako bolo povedané, obhájenie Jehovovej zvrchovanosti je nesmierne dôležité. Je oveľa dôležitejšie než naše osobné šťastie. Znamená to, že na našej záchrane až tak nezáleží alebo že Jehova sa o nás nezaujíma? Vôbec nie. Prečo?

7., 8. Ako obhájenie Jehovovej zvrchovanosti súvisí so splnením Jehovových sľubov?

7 Jehova veľmi miluje ľudí a cení si ich. Bol dokonca ochotný dať svojho Syna ako výkupné, aby nám umožnil získať večný život. (Ján 3:16; 1. Jána 4:9) Keby Jehova nesplnil svoje sľuby, potvrdilo by sa Diablovo tvrdenie, že Boh je klamár a je nespravodlivý, lebo odopiera svojim poddaným niečo dobré. A aj všetci Boží odporcovia by sa mohli oprávnene posmievať: „Kde je tá jeho sľúbená prítomnosť? Veď odo dňa, keď zosnuli naši predkovia, všetko pokračuje presne tak ako od začiatku stvorenia.“ ​(2. Petra 3:3, 4) Ale Jehova splní svoje sľuby. Uisťuje nás, že obhájenie jeho zvrchovanosti zahŕňa aj záchranu poslušných ľudí. (Prečítajte Izaiáša 55:10, 11.) Okrem toho Jehovova vláda je založená na láske. Môžeme si byť istí, že Jehova bude vždy milovať svojich verných služobníkov a veľmi si ich ceniť. (2. Mojž. 34:6)

8 Jehovova zvrchovanosť je síce nanajvýš dôležitá, ale to neznamená, že Jehova sa pozerá na našu záchranu ako na niečo nepodstatné. Musíme si však zachovať správny pohľad na Jehovovu zvrchovanosť a našu záchranu. To je veľmi dôležité, ak chceme mať stále pred očami veľkú spornú otázku a stáť na strane Jehovovej spravodlivej vlády.

JÓB ZÍSKAVA SPRÁVNY POHĽAD

9. Čo tvrdil Satan o Jóbovi? (Pozri obrázok v úvode článku.)

9 To, aké dôležité je mať správny pohľad na Božiu zvrchovanosť, jasne vyplýva z knihy Jób, ktorá je jednou z najstarších biblických kníh. V nej čítame, ako Satan spochybnil Jóbovu vernosť. Tvrdil, že keby Jób musel znášať veľké utrpenie, zavrhol by Boha. Satan dokonca chcel, aby Boh osobne postihol Jóba trápením. Jehova to neurobil, ale dovolil Satanovi, aby podrobil Jóba skúške. Povedal mu: „Všetko, čo má, je v tvojej ruke.“ ​(Jób 1:7–12.) V priebehu krátkeho času Jób prišiel o svojich služobníkov, o svoj majetok i o svojich desať milovaných detí. Satan to všetko zinscenoval tak, aby sa zdalo, že Jóbovo trápenie spôsobil samotný Boh. (Jób 1:13–19) Potom postihol Jóba bolestivou a odpudzujúcou chorobou. (Jób 2:7) K Jóbovmu zúfalstvu prispeli aj nerozvážne slová jeho manželky a troch falošných tešiteľov. (Jób 2:9; 3:11; 16:2)

10. a) Ako dal Jób najavo vernosť Bohu? b) Prečo Jób potreboval usmernenie?

10 Aký bol výsledok? Jób nezanevrel na Boha, ale zostal mu verný, a tak dokázal, že Satanovo tvrdenie je úplne falošné. (Jób 27:5) Na chvíľu sa však prestal pozerať na veci zo správneho hľadiska. Zameral sa sám na seba, aby dokázal svoju nevinu, a dožadoval sa dôvodu svojho utrpenia. (Jób 7:20; 13:24) Keď zoberieme do úvahy, čo všetko Jób vytrpel, možno sa nám zdá, že to bolo z jeho strany pochopiteľné. Ale Boh považoval za potrebné napraviť Jóbovo uvažovanie. Čo mu povedal?

11., 12. Ako Jehova pomohol Jóbovi získať správny pohľad a ako Jób zareagoval?

11 Božie slová Jóbovi zaberajú až štyri kapitoly knihy Jób, 38. až 41. kapitolu. No nikde v nich nie je zmienka o tom, že by Jehova povedal Jóbovi, kto je zodpovedný za jeho utrpenie. Jeho cieľom nebolo vysvetliť Jóbovi, prečo trpel, akoby sa mu musel ospravedlniť. Nie, Jehova chcel Jóbovi pomôcť, aby si uvedomil, aký je v porovnaní s Bohom bezvýznamný. Chcel Jóba poučiť, že existujú oveľa dôležitejšie veci, na ktorých by mu malo záležať. (Jób 38:18–21.) Vďaka tomu Jób získal správny pohľad na seba a na Boha.

12 Bol Jehova neláskavý, keď dal Jóbovi takú priamu radu po tom všetkom, čo vytrpel? Určite nie, a Jób si to o Jehovovi ani nemyslel. Pochopil, čo mu chcel povedať, a jeho radu si cenil. Dokonca vyhlásil: „Odvolávam a kajám sa v prachu a popole.“ Z týchto slov vyplýva, aký účinok mala na Jóba Jehovova otvorená, ale láskavá rada. (Jób 42:1–6) Jób ešte predtým dostal radu od mladého muža menom Elíhu, ktorý mu tiež pomohol napraviť uvažovanie. (Jób 32:5–10) Keď Jehova videl, že na jeho radu zareagoval a zmenil svoje zmýšľanie, pred všetkými vyhlásil, že ho považuje za svojho služobníka, ktorý mu aj napriek skúškam zostal verný. (Jób 42:7, 8)

13. V akom ohľade mohol mať Jób úžitok z Jehovových slov aj potom, keď jeho skúška skončila?

13 Jób mal z Jehovovej rady úžitok aj potom, keď sa jeho trápenie skončilo. V akom ohľade? Hoci Jehova požehnal „Jóbov koniec viac ako jeho začiatok“, trvalo to nejaký čas, kým sa Jób uzdravil a kým boli odstránené škody, ktoré utrpel. Neskôr „dostal aj sedem synov a tri dcéry“. (Jób 42:12–14) Jób miloval tieto deti, ale určite mu chýbali aj tie, ktoré predtým pripravil o život Satan. Pravdepodobne nikdy nezabudol na všetky tie hrozné veci, ktoré on a jeho rodina zažili. A aj keby sa dozvedel, aký bol dôvod jeho trápenia, mohol si z času na čas klásť otázku, či musel trpieť až tak veľmi. Ak sa nad tým zamýšľal, mohol si pripomínať, čo mu Jehova povedal. Vďaka tomu si mohol zachovať správny pohľad a načerpať útechu. (Žalm 94:19)

Dokážeš sa napriek svojim problémom zameriavať na to, čo je najdôležitejšie? (Pozri 14. odsek.)

14. Čo sa môžeme naučiť zo správy o Jóbovi?

14 Keď premýšľame o tom, čo zažil Jób, aj my môžeme získať správny pohľad na veci a nájsť útechu. Veď Jehova dal zapísať túto správu „na naše poučenie, aby sme svojou vytrvalosťou a útechou z Písiem mali nádej“. (Rim. 15:4) Čo sa z nej môžeme naučiť? Nikdy nedovoľme, aby nás úplne pohltili každodenné starosti, takže by sme stratili zo zreteľa veľkú spornú otázku, ktorou je obhájenie Jehovovej zvrchovanosti. A ceňme si úlohu, ktorú máme v tejto dôležitej otázke — tak ako Jób môžeme zostať verní Jehovovi napriek ťažkostiam.

15. K čomu to vedie, keď vytrvávame v skúškach?

15 Prečo môžeme nájsť útechu, keď rozjímame o tom, aký význam má vernosť v skúškach? Pretože nám to pomôže chápať, že naša vernosť má hlboký zmysel. V skúškach máme príležitosť dokázať, že podporujeme Jehovovu zvrchovanosť. (Prísl. 27:11) Keď zažívame ťažkosti, vôbec to neznamená, že sme sa znepáčili Jehovovi. Naopak, keď vytrváme v skúške, získame Jehovovo schválenie a upevníme si nádej. (Prečítajte Rimanom 5:3–5.) Správa o Jóbovi nás uisťuje, že „Jehova je veľmi nežný v náklonnosti a milosrdný“. (Jak. 5:11) Môžeme si byť istí, že odmení všetkých, ktorí sa zastávajú jeho práva vládnuť. To nás podnecuje, aby sme „úplne vytrvali a s radosťou boli trpezliví“. (Kol. 1:11)

STÁLE PAMÄTAJ NA SPORNÚ OTÁZKU

16. Prečo si musíme pripomínať, aké dôležité je obhájenie Jehovovej zvrchovanosti?

16 Je pravda, že môže byť náročné stále pamätať na spornú otázku týkajúcu sa Jehovovej zvrchovanosti. Niekedy sme takí zamestnaní každodennými starosťami, že nedokážeme myslieť na nič iné. Aj relatívne menšie problémy sa nám môžu zdať neprekonateľné, ak sa nimi stále zaoberáme. Preto si musíme neustále pripomínať, aké dôležité je podporovať Božiu zvrchovanosť, a to v akejkoľvek situácii.

17. Ako nám pravidelná účasť na službe pomôže, aby sme zostali zameraní na veľkú spornú otázku?

17 Keď sa budeme pravidelne zúčastňovať na službe, pomôže nám to, aby sme zostali zameraní na veľkú spornú otázku. Napríklad sestra menom Renee dostala mozgovú príhodu, trpela chronickými bolesťami a bojovala s rakovinou. Pobyt v nemocnici využívala na to, aby sa rozprávala o pravde so zdravotníckym personálom, s inými pacientmi a s návštevníkmi. Raz bola v nemocnici dva a pol týždňa a za ten čas strávila 80 hodín vydávaním svedectva. Ani napriek blížiacej sa smrti nikdy nestratila zo zreteľa veľkú spornú otázku. Vďaka tomu, že podporovala Jehovovu zvrchovanosť, pociťovala vnútorný pokoj.

18. Aký úžitok nám to prinesie, keď sa budeme zameriavať na to, čo je najdôležitejšie? Uveď príklad.

18 Na veľkú spornú otázku chceme zostať zameraní aj vtedy, keď na nás doliehajú každodenné tlaky a problémy. Uveďme si príklad sestry menom Jennifer. Na letisku čakala na svoj let domov, ale jej lety jeden za druhým rušili. Nakoniec tam musela stráviť tri dni. Cítila sa osamelá a vyčerpaná. V takejto situácii môže človek ľahko podľahnúť sebaľútosti. Jennifer sa však modlila, aby mohla duchovne pomôcť druhým, ktorí sa cítia podobne ako ona. Aký bol výsledok? S mnohými ľuďmi sa mohla porozprávať o pravde a dala im našu literatúru. Povedala: „Aj v tejto nepríjemnej situácii som cítila Jehovovo požehnanie. Dal mi silu, aby som využila príležitosť a vydala svedectvo o jeho mene.“ Z toho vidno, že Jennifer sa stále zameriavala na to, čo je najdôležitejšie.

19. Aký postoj k Jehovovej zvrchovanosti zastáva Boží ľud?

19 Jehovov ľud ako celok už dlho uznáva dôležitosť Jehovovej zvrchovanosti. To je znakom pravého náboženstva. Keď chceme podporovať pravé uctievanie, každý z nás sa musí usilovať o to, aby si zachovával rovnaký pohľad na spornú otázku.

20. Ako sa Jehova pozerá na naše úsilie podporovať jeho zvrchovanosť?

20 Buď si istý, že Jehova si všíma tvoju vernú službu a vytrvalosť v skúškach. Cení si úsilie, ktoré vynakladáš, aby si podporoval jeho zvrchovanosť. (Žalm 18:25) V nasledujúcom článku pouvažujeme ešte o ďalších dôvodoch, prečo si Jehova zaslúži, aby sme ho ochotne podporovali. Okrem toho si rozoberieme, ako sa môžeme ešte viac zastávať jeho zvrchovanosti.