Múdro plánuj do budúcnosti a Jehova ťa podporí

Múdro plánuj do budúcnosti a Jehova ťa podporí

„Maj... najväčšie potešenie v Jehovovi, a on ti dá, čo si žiada tvoje srdce.“ ​(ŽALM 37:4)

PIESNE: 11, 44

1. a) Pred akým rozhodnutím stojí každý mladý človek? (Pozri obrázok v úvode článku.) b) Prečo si nemusíš robiť prílišné starosti?

MLADÍ, iste súhlasíte, že kým vyrazíte na cestu, je múdre naplánovať si trasu. Život je ako cesta a najlepší čas plánovať je, keď ste mladí. Je pravda, že to nie je vždy ľahké. Dievča menom Heather hovorí: „Je to desivé, lebo sa musíš rozhodnúť, ako využiješ celý život.“ Nemusíte sa však báť. Jehova uisťuje každého svojho služobníka: „Nepozeraj uprene dookola, veď som tvoj Boh. Ja ťa upevním. Ja ti skutočne pomôžem.“ ​(Iz. 41:10)

2. Ako vieš, že Jehova chce, aby si si múdro plánoval budúcnosť a bol šťastný?

2 Jehova ti radí, aby si si múdro plánoval budúcnosť. (Kaz. 12:1; Mat. 6:20) Chce, aby si bol šťastný. Dokazuje to nádherné stvorenie, ktoré vnímame zmyslami, ako je zrak, sluch či chuť. A zamysli sa, ako sa o nás zaujíma a učí nás, čo je pre nás najlepšie. Ale ľuďom, ktorí jeho rady odmietajú, hovorí: „Vyvolili ste si to, v čom nemám potešenie... Hľa, moji sluhovia budú plesať, ale vy utrpíte hanbu. Hľa, moji sluhovia budú radostne kričať pre dobrý stav srdca.“ ​(Iz. 65:12–14) Múdrymi rozhodnutiami oslavujeme Jehovu. (Prísl. 27:11)

ČO TI PRINESIE ŠŤASTIE

3. Čo ti radí Jehova?

3 Čo plánuješ do budúcnosti? Jehova ti dokáže dobre poradiť. Vie, že ľudia sú šťastní, ak ho poznajú a verne mu slúžia. (Žalm 128:1; Mat. 5:3) V tom sa veľmi líšime od zvierat. Tie sa uspokoja, keď majú vodu, potravu a môžu sa rozmnožovať. Ale Boh vie, že ľudia sú šťastní vtedy, keď sa usilujú o iné veci ako zvieratá. Náš Stvoriteľ je „Bohom lásky“. Je „šťastným Bohom“ a ľudí vytvoril „na svoj obraz“. (2. Kor. 13:11; 1. Tim. 1:11; 1. Mojž. 1:27) Keď budeš napodobňovať nášho milujúceho Boha, budeš šťastný. Určite aj ty môžeš potvrdiť pravdivosť slov, že „viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní“. (Sk. 20:35) Tieto slová vyjadrujú základnú pravdu o živote. Jehova si praje, aby si ju pri plánovaní bral do úvahy a myslel na to, že najväčšiu radosť ti prinesie, keď budeš žiť pre Boha a pre druhých. (Prečítajte Matúša 22:36–39.)

4., 5. Vďaka čomu bol Ježiš šťastný?

4 Mladí, dokonalým príkladom je pre vás Ježiš. V detstve sa určite rád hrával. V Božom Slove sa píše, že je „čas smiať sa... a čas poskakovať“. (Kaz. 3:4) Ale Ježiš aj študoval Písmo, a tak si vytváral blízky vzťah k Jehovovi. Keď mal 12 rokov, učitelia v chráme žasli nad „jeho porozumením a jeho odpoveďami“. (Luk. 2:42, 46, 47)

5 Keď vyrástol, zameral sa na konanie Božej vôle, a preto bol šťastný. Vedel, že Boh si praje, aby „oznamoval dobré posolstvo chudobným... a obnovenie zraku slepým“. (Luk. 4:18) Mal rovnaké pocity ako pisateľ Žalmu 40:8, ktorý povedal: „Je mi potešením konať tvoju vôľu, ó, môj Bože.“ Ježiš rád učil ľudí o svojom Otcovi. (Lukáša 10:21) Raz sa s jednou ženou rozprával o pravom uctievaní a potom svojim učeníkom povedal: „Mojím pokrmom je konať vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokončiť jeho dielo.“ ​(Ján 4:31–34) Miloval Jehovu i ľudí a to ho robilo šťastným. Keď v tom budeš Ježiša napodobňovať, aj ty budeš šťastný.

6. Prečo je dobré porozprávať sa o svojich plánoch s duchovne zmýšľajúcimi kresťanmi?

6 Mnohí kresťania slúžia v priekopníckej službe už od mladosti. Vďaka tomu sú veľmi šťastní. Čo keby si sa s niektorými z nich porozprával? V Biblii sa píše: „Kde niet dôverného rozhovoru, tam sú zmarené plány, ale v množstve radcov je uskutočnenie.“ ​(Prísl. 15:22) Títo duchovne zmýšľajúci kresťania ti iste povedia, že v službe celým časom sa naučili veľa užitočného. Ježiš dostal cenné školenie od svojho Otca už v nebesiach. A neprestal sa učiť, ani keď bol na zemi. Spoznal napríklad, akú radosť prináša zvestovanie dobrého posolstva a vernosť v skúškach. (Izaiáša 50:4; Hebr. 5:8; 12:2) Teraz sa zamyslime nad niektorými formami služby celým časom, ktoré môžu prispieť k tvojmu šťastiu.

ZVESTOVATEĽSKÁ SLUŽBA JE TOU NAJLEPŠOU PRÁCOU

7. Prečo mnohým mladým prináša radosť, keď zvestujú dobré posolstvo?

7 Ježiš povedal: „Choďte a robte učeníkov... a učte ich.“ ​(Mat. 28:19, 20) Ak sa rozhodneš využiť život na to, aby si druhým pomáhal spoznávať Jehovu, prispeješ k jeho sláve. Okrem toho ti táto práca prinesie obrovské uspokojenie. Samozrejme, tak ako pri každej inej práci, aj v tejto potrvá určitý čas, kým získaš potrebné zručnosti. Brat menom Timothy, ktorý začal s priekopníckou službou už ako tínedžer, nedávno povedal: „Som rád, že slúžim Jehovovi celým časom, lebo mu tak prejavujem lásku. Spočiatku sa mi nedarilo zaviesť žiadne biblické štúdium. Časom som sa však presťahoval a už o mesiac som viedol niekoľko biblických štúdií. Jeden záujemca začal chodiť na zhromaždenia. Neskôr som absolvoval dvojmesačnú biblickú školu pre slobodných bratov. Bol som pridelený do iného zboru a zanedlho som zaviedol štyri biblické štúdiá. Mám radosť, keď môžem druhých učiť pravdu a keď vidím, ako im svätý duch pomáha meniť sa.“ ​(1. Tes. 2:19)

8. Čo urobili niektorí mladí kresťania, aby mohli zvestovať dobré posolstvo väčšiemu počtu ľudí?

8 Niektorí mladí kresťania sa naučili cudzí jazyk. Napríklad Jacob zo Spojených štátov napísal: „Keď som mal sedem rokov, chodil som do triedy, v ktorej bolo veľa detí z Vietnamu. Chcel som im povedať o Jehovovi, a tak som sa rozhodol, že sa naučím ich jazyk. Učil som sa väčšinou tak, že som si porovnával anglickú Strážnu vežu s vietnamskou. Okrem toho som si našiel priateľov vo vietnamskom zbore. Keď som mal 18, začal som s priekopníckou. Neskôr som absolvoval biblickú školu pre slobodných bratov. To mi pomáha na novom mieste. Teraz slúžim ako pravidelný priekopník a jediný starší v jednej vietnamskej skupine. Mnohí Vietnamci sú prekvapení, že som sa naučil ich jazyk. Pozývajú ma k sebe a s viacerými som už zaviedol biblické štúdium. Niektorí z nich sa už dali pokrstiť.“ ​(Porovnaj Skutky 2:7, 8.)

9. Čo sa môžeš naučiť, keď chodíš do služby?

9 Vďaka službe sa môžeš veľa naučiť. Osvojíš si dobré pracovné návyky, schopnosť komunikovať, získaš sebadôveru a naučíš sa byť taktný. (Prísl. 21:5; 2. Tim. 2:24) Keď vyučuješ biblickú pravdu, ešte viac sa uisťuješ, že tvoja viera je založená na Biblii, a to ti prináša mimoriadne uspokojenie. Učíš sa tiež úzko spolupracovať s Jehovom. (1. Kor. 3:9)

10. Prečo môžeš mať zo služby radosť, aj keď slúžiš v náročnom obvode?

10 Zo služby môžeš mať radosť, aj keď v obvode iba málo ľudí reaguje na dobré posolstvo. Vedenie biblických štúdií je tímová práca. Na vyhľadávaní úprimných ľudí sa zúčastňujú všetci členovia zboru. Možno len jeden z nich nájde človeka, ktorý prijme pravdu, ale všetci sa o to snažili, a tak z toho môže mať každý radosť. Napríklad Brandon slúžil deväť rokov ako priekopník v obvode, kde sa málo ľudí zaujíma o dobré posolstvo. Hovorí: „Rád chodím do služby, pretože viem, že si to praje Jehova. S priekopníckou som začal krátko po škole. Rád povzbudzujem mladých bratov v našom zbore a teší ma, keď vidím ich duchovný pokrok. Keď som absolvoval biblickú školu pre slobodných bratov, bol som požiadaný, aby som slúžil ako priekopník v inom zbore. Je pravda, že som ešte nikoho nepriviedol ku krstu, ale iní áno. Som rád, že už v mladosti som si dal cieľ plne sa zamerať na službu.“ ​(Kaz. 11:6)

AKÉ MÁŠ MOŽNOSTI

11. Z akej formy svätej služby sa tešia mnohí mladí?

11 V službe Jehovovi máme veľa možností. Mnohí mladí slúžia ako dobrovoľníci na stavbách. Potrebujeme stovky nových sál Kráľovstva. Práca na nich je svätá služba, pretože stavební dobrovoľníci ňou chvália Jehovu. A zároveň je veľmi radostná, lebo tak ako v iných formách svätej služby, aj pri nej sa bratia a sestry tešia, že môžu pracovať spolu. Keď sa zapojíš do stavebných prác organizácie, naučíš sa veľa užitočného. Budeš viac dbať na bezpečnosť pri práci, budeš usilovným pracovníkom a naučíš sa lepšie spolupracovať s bratmi, ktorí na tieto projekty dozerajú.

Tí, ktorí slúžia Jehovovi celým časom, zažívajú veľkú radosť (Pozri 11. – 13. odsek.)

12. Aké ďalšie možnosti majú pravidelní priekopníci?

12 Brat menom Kevin hovorí: „Už ako chlapec som si povedal, že jedného dňa budem slúžiť Jehovovi celým časom. Keď som mal 19, začal som priekopníčiť. Pracoval som na čiastočný úväzok pre brata, ktorý má stavebnú firmu. Naučil som sa stavať strechy a montovať okná a dvere. Neskôr som dva roky pracoval v tíme krízovej pomoci. Opravovali sme sály Kráľovstva a domy bratov a sestier v oblastiach postihnutých hurikánom. Keď som sa dopočul, že v Južnej Afrike je potrebné pomôcť pri výstavbe sál Kráľovstva, vyplnil som prihlášku a bol som pozvaný. Tu v Afrike pracujem na jednom projekte niekoľko týždňov a potom sa sťahujem na iné miesto. Naša stavebná skupina je mi ako rodina. Bývame spolu, spoločne študujeme Bibliu a spolupracujeme na stavbe. Každý týždeň chodím s miestnymi bratmi do služby. To, čo som si predsavzal ako chlapec, sa mi splnilo a dnes zažívam radosť, o akej sa mi ani nesnívalo.“

13. Prečo si mnohí mladí zamilovali službu v Bételi?

13 Niektorí bratia a sestry, ktorí boli priekopníkmi, sú teraz v Bételi. Služba v Bételi je veľmi radostná, pretože všetko, čo tu človek robí, je pre Jehovu. Rodina Bétel pomáha poskytovať duchovný pokrm. Bételita menom Dustin hovorí: „Službu celým časom som si dal za cieľ, ešte keď som mal deväť rokov, a hneď po škole som začal priekopníčiť. Po roku a pol som bol pozvaný do Bételu. Tam som sa naučil obsluhovať tlačiarenský stroj. Neskôr som začal pracovať v počítačovom oddelení a naučil som sa programovať. Je skvelé, že v Bételi sa človek dozvie z prvej ruky, ako napreduje zvestovanie. Túto službu mám veľmi rád, pretože ľuďom pomáhame vytvoriť si blízky vzťah k Jehovovi.“

AKO SA MÔŽEŠ PRIPRAVIŤ NA BUDÚCNOSŤ

14. Ako sa môžeš pripraviť na službu celým časom?

14 Ako sa môžeš pripraviť na službu celým časom? V prvom rade si rozvíjaj duchovnosť. To je nevyhnutný predpoklad, aby sa ti v službe celým časom darilo. Preto usilovne študuj Božie Slovo, zamýšľaj sa nad tým, čo čítaš, a na zhromaždeniach využívaj príležitosti hovoriť o svojej viere. Kým chodíš do školy, môžeš sa zlepšovať v službe a stať sa zručným zvestovateľom. Zaujímaj sa o ľudí, uč sa klásť taktné otázky a pozorne počúvaj. V zbore sa ochotne ponúkni, že urobíš, čo treba, napríklad že pomôžeš pri upratovaní a údržbe sály Kráľovstva. Jehova rád spolupracuje s pokornými a ochotnými ľuďmi. (Prečítajte Žalm 110:3; Sk. 6:1–3) Timoteja vzal apoštol Pavol na misionárske cesty, pretože „bratia... podávali o ňom dobrú správu“. (Sk. 16:1–5)

15. Ako sa môžeš pripraviť na to, aby si sa uživil?

15 Väčšina služobníkov celým časom si musí zarábať na živobytie. (Sk. 18:2, 3) Aby si získal určitú odbornosť, môžeš napríklad absolvovať nejaký krátkodobý kurz. To ti umožní ľahšie si nájsť prácu na čiastočný úväzok, po ktorej je dopyt v tvojom okolí. Poraď sa s krajským dozorcom a s priekopníkmi z kraja a opýtaj sa ich, akú prácu ti odporúčajú. Ale čo je najdôležitejšie, „uvaľ svoje diela na samého Jehovu a tvoje plány budú pevne založené“. (Prísl. 16:3; 20:18)

16. Aký úžitok ti to prinesie, keď budeš v mladosti slúžiť celým časom?

16 Buď si istý, že Jehova chce, aby si bol šťastný. (1. Timotejovi 6:18, 19) V službe celým časom môžeš spoznať bratov a sestry, ktorí sa plne nasadzujú v službe, a ďalej duchovne rásť. Mnohí, ktorí v mladosti slúžili Jehovovi celým časom, majú šťastné manželstvo. A tí, ktorí slúžili ako priekopníci za slobodna, často pokračujú v tejto službe spolu s manželským partnerom. (Rim. 16:3, 4)

17., 18. Ako túžby vplývajú na naše plány?

17 Naše plány závisia od našich túžob. V Biblii o Jehovovi čítame: „Nech ti dá, čo si tvoje srdce žiada, nech splní každý tvoj zámer!“ ​(Žalm 20:5, Slovenský ekumenický preklad) Keď sa pripravuješ na budúcnosť, uvažuj, ako chceš využiť svoj život. Zamysli sa, čo Jehova koná v súčasnosti a ako s ním môžeš spolupracovať. Potom si daj také ciele, ktorými mu budeš robiť radosť.

18 Ak sa rozhodneš slúžiť Jehovovi celým časom, budeš šťastný, lebo taký spôsob života mu robí česť. Snaž sa nájsť „najväčšie potešenie v Jehovovi, a on ti dá, čo si žiada tvoje srdce“. (Žalm 37:4)