1. ŠTUDIJNÝ ČLÁNOK

„Neznepokojuj sa, veď som tvoj Boh“

„Neznepokojuj sa, veď som tvoj Boh“

„Neboj sa, veď som s tebou. Neznepokojuj sa, veď som tvoj Boh. Ja ťa posilním, pomôžem ti.“ ​(IZ. 41:10, NWT) *

PIESEŇ Č. 23 Jehova, naša sila

ČO SA DOZVIEME *

1., 2. a) Ako myšlienka z Izaiáša 41:10 pomohla našej sestre Jošiko? b) Pre koho dal Jehova napísať tieto slová?

NAŠA sestra Jošiko sa dozvedela zlú správu. Lekárka jej povedala, že jej zostáva už len pár mesiacov života. Ako na to Jošiko zareagovala? Spomenula si na svoj obľúbený biblický text z Izaiáša 41:10. Potom pokojným hlasom lekárke povedala, že sa nebojí, pretože Jehova ju drží za ruku. Myšlienka v tomto verši Jošiko povzbudila, aby Jehovovi úplne dôverovala. Tento verš môže pomôcť aj nám, aby sme zostali pokojní, keď zažívame ťažkosti. Najprv preskúmajme, prečo Boh povedal Izaiášovi tieto slová. Vďaka tomu lepšie pochopíme, ako nám môžu pomôcť.

2 Jehova dal tieto slová napísať v prvom rade preto, aby utešil Židov, ktorí boli neskôr odvedení do zajatia v Babylone. A zariadil, aby sa tieto slová zachovali až dodnes. Vďaka tomu z nich Boží služobníci naďalej čerpajú silu. (Iz. 40:8; Rim. 15:4) Žijeme v „kritických časoch, s ktorými sa [dá] ťažko vyrovnať“. (2. Tim. 3:1) Preto viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme povzbudenie zapísané v knihe Izaiáš.

3. a) Aké sľuby nachádzame v Izaiášovi 41:10? b) Prečo potrebujeme tieto sľuby?

3 V tomto článku sa zameriame na tri Jehovove sľuby zapísané v Izaiášovi 41:10, ktorý je ročným textom na rok 2019. (1) Jehova bude s nami, (2) je naším Bohom a (3) pomôže nám. Tieto sľuby posilňujú našu vieru a potrebujeme ich, pretože podobne ako Jošiko zažívame ťažkosti. Okrem toho sa musíme vyrovnávať s problémami, ktoré na nás doliehajú v dôsledku zlej situácie vo svete. A niektorí z nás zažívajú dokonca prenasledovanie zo strany vlád. Teraz si postupne rozoberieme spomínané tri sľuby. *

„SOM S TEBOU“

4. a) Čo je prvým sľubom, o ktorom budeme hovoriť? (Pozri aj poznámku pod čiarou.) b) Akými slovami Jehova vyjadril svoje city k nám? c) Aké pocity v tebe vyvolávajú Jehovove vyjadrenia?

4 Jehova nás najprv utešuje slovami: „Neboj sa, veď som s tebou.“ * To, že je s nami, dáva najavo tak, že sa o nás veľmi zaujíma a že nás miluje. Všimni si, ako vyjadruje svoje nežné a hlboké city k nám: „Bol si v mojich očiach drahocenný, bol si považovaný za hodného cti, a sám som si ťa zamiloval.“ ​(Iz. 43:4) Žiadna sila vo vesmíre nemôže Jehovu prinútiť, aby prestal milovať svojich služobníkov. Jeho verná láska k nám je neotrasiteľná. (Iz. 54:10) Má nás veľmi rád a to nám dodáva odvahu. Bude nás chrániť podobne, ako chránil svojho priateľa Abrama, ktorý neskôr dostal meno Abrahám. Povedal mu: „Neboj sa, Abram, ja som ti štítom.“ ​(1. Mojž. 15:1)

S Jehovovou pomocou dokážeme zvládnuť akúkoľvek skúšku, aj keď bude ako rieka alebo plameň (Pozri 5. a 6. odsek.) *

5., 6. a) Ako vieme, že Jehova je pripravený pomáhať nám v našich osobných ťažkostiach? b) Čo sa môžeme naučiť od Jošiko?

5 Vieme, že Jehova nám chce s našimi osobnými ťažkosťami pomáhať, pretože svojmu ľudu sľubuje: „Keby si prechádzal vodami, ja budem s tebou; a riekami, tie ťa nezaplavia. Keby si šiel ohňom, nespáliš sa, ani plameň ťa neopáli.“ ​(Iz. 43:2) Čo tieto slová znamenajú?

6 Jehova nesľubuje, že odstráni ťažkosti, ktoré nám komplikujú život. Nepripustí však, aby sme sa v „riekach“ problémov utopili alebo aby nám „plamene“ skúšok spôsobili trvalú škodu. Uisťuje nás, že v takýchto náročných situáciách bude s nami a prevedie nás nimi. Ako to urobí? Pomôže nám, aby sme sa nebáli a zostali mu verní, a to dokonca tvárou v tvár smrti. (Iz. 41:13) Presvedčila sa o tom aj Jošiko. Jej dcéra hovorí: „Veľmi na nás zapôsobilo, aká bola mamička pokojná. Sme presvedčení, že Jehova jej dal vnútorný pokoj. Až do svojej smrti hovorila so zdravotnými sestrami a s pacientmi o Jehovovi a jeho sľuboch.“ Čo sa môžeme naučiť od Jošiko? Keď budeme dôverovať Božiemu sľubu „budem s tebou“, aj my budeme v skúškach odvážni a silní.

„SOM TVOJ BOH“

7., 8. a) O akom druhom sľube budeme hovoriť a čo znamená výraz „znepokojovať sa“? b) Prečo Jehova povedal Židom, aby „sa neznepokojovali“? c) Ktoré slová v Izaiášovi 46:3, 4 určite upokojili Boží ľud?

7 Všimni si druhý sľub, ktorý zapísal Izaiáš: „Neznepokojuj sa, veď som tvoj Boh.“ Čo tento výrok znamená? Výraz, ktorý je v tomto verši preložený ako „znepokojovať sa“, vyjadruje v pôvodnom jazyku myšlienku „obzerať sa cez plece v očakávaní nejakej neznámej hrozby“ alebo „podliehať panike, ako niekto, kto je v nebezpečnej situácii“.

8 Prečo Jehova povedal Židom, ktorí mali byť odvedení do zajatia v Babylone, aby „sa neznepokojovali“? Pretože vedel, že na konci ich 70-ročného vyhnanstva zaútočí na Babylon silná médo-perzská armáda a jeho obyvatelia sa budú báť. Jehova mal túto armádu použiť na to, aby svoj ľud vyslobodil z babylonského zajatia. (Iz. 41:2–4) Keď sa teda Babylončania a ľudia z ďalších národov dozvedeli, že sa približujú nepriatelia, dodávali si odvahu tým, že jeden druhému hovorili: „Buď silný.“ Vyrábali si tiež viac modiel, dúfajúc, že ich títo bohovia ochránia. (Iz. 41:5–7) Jehova v tom čase upokojil srdce židovských zajatcov, keď povedal: „Ty, Izrael, [na rozdiel od tvojich susedov] si môj služobník... Neznepokojuj sa, veď som tvoj Boh.“ ​(Iz. 41:8–10, NWT) Všimni si, že Jehova povedal: „Som tvoj Boh.“ Týmito slovami znova uistil svojich verných služobníkov, že na nich nezabudol – že je aj naďalej ich Bohom a oni sú stále jeho ľudom. Povedal im, že ich sám ponesie a zaobstará im únik. Tieto slová ich určite veľmi povzbudili. (Prečítajte Izaiáša 46:3, 4.)

9., 10. Prečo nemusíme mať strach? Znázorni to.

9 Dnes ľudí okolo nás viac ako kedykoľvek predtým znepokojujú zhoršujúce sa pomery vo svete. Samozrejme, aj my zažívame rovnaké problémy. Ale nemusíme sa báť. Jehova nám hovorí: „Som tvoj Boh.“ Prečo je to silný dôvod na to, aby sme si zachovali vnútorný pokoj?

10 Zamysli sa nad nasledujúcim znázornením. Ján a Peter sedia v lietadle, ktorým zmieta silný vietor. Lietadlo sa trasie, prudko klesá a stúpa. Vtom sa z reproduktora ozve hlas: „Hovorí k vám kapitán lietadla. Majte zapnuté bezpečnostné pásy. Chvíľu budete cítiť turbulencie.“ Jána to veľmi znepokojí. Potom kapitán dodáva: „Neznepokojujte sa.“ Ján krúti hlavou a hovorí: „Toto ma má upokojiť?“ Všimne si, že Peter je úplne pokojný, a tak sa ho opýta: „Ako to, že si v pohode?“ Peter sa len usmeje a povie: „Pretože tohto pilota veľmi dobre poznám. Je to môj otec. Porozprávam ti o ňom. Som si istý, že keď ho spoznáš a zistíš, aké má schopnosti, aj ty budeš pokojný.“

11. Čo sa učíme zo znázornenia o Petrovi a Jánovi?

11 Čo sa učíme z tohto znázornenia? Podobne ako Peter, aj my sme pokojní, pretože nášho nebeského Otca, Jehovu, veľmi dobre poznáme. Vieme, že nám pomôže zvládnuť problémy, ktoré sa podobajú búrke a ktoré zažívame v týchto posledných dňoch. (Iz. 35:4) Dôverujeme mu, a tak môžeme cítiť vnútorný pokoj, hoci ľudia vo svete žijú v strachu. (Iz. 30:15) Okrem toho konáme podobne ako Peter, keď sa s ľuďmi rozprávame o tom, prečo môžeme dôverovať Bohu. Potom aj oni môžu mať istotu, že Jehova ich bude podporovať, nech už zažívajú akékoľvek ťažkosti.

„POSILNÍM ŤA, POMÔŽEM TI“

12. a) Čo je tretím sľubom, o ktorom budeme uvažovať? b) O čom nás uisťuje zmienka o Jehovovom „ramene“?

12 Teraz sa zamysli nad tretím sľubom, ktorý zaznamenal prorok Izaiáš: „Ja ťa posilním, pomôžem ti.“ Izaiáš už predtým opísal, ako Jehova posilní svoj ľud. Povedal: „Jehova príde ako niekto silný a jeho rameno bude zaňho vládnuť.“ ​(Iz. 40:10) V Biblii sa slovo „rameno“ často používa v symbolickom zmysle a znamená „sila“. Preto výrok o tom, že Jehovovo „rameno bude... vládnuť“, nás uisťuje, že Jehova je mocný Kráľ. Svoju nepremožiteľnú silu využíval, aby podporoval a chránil svojich služobníkov v minulosti, a rovnako ju využíva i dnes v prospech tých, ktorí mu dôverujú. (5. Mojž. 1:30, 31; Iz. 43:10)

Žiadna zbraň neobstojí proti Jehovovmu mocnému ramenu, ktorým nás chráni (Pozri 12. – 16. odsek.) *

13. a) Zvlášť kedy Jehova plní svoj sľub, že nás posilní? b) Aký sľub nám dodáva silu a odvahu?

13 Jehova plní svoj sľub „ja ťa posilním“, zvlášť keď nás prenasledujú nepriatelia. V niektorých častiach sveta sa snažia zastaviť zvestovateľskú činnosť alebo zakázať našu organizáciu. No my z takýchto útokov nemáme prehnaný strach. Jehova nám dal sľub, ktorý nám dodáva silu a odvahu. Povedal: „Akákoľvek zbraň vytvorená proti tebe, nebude mať úspech.“ ​(Iz. 54:17) Tento výrok nám pripomína tri dôležité skutočnosti.

14. Prečo nás neprekvapuje, že na nás Boží nepriatelia útočia?

14 Po prvé, očakávame, že nás ľudia budú nenávidieť, pretože sme Kristovými nasledovníkmi. (Mat. 10:22) Ježiš predpovedal, že jeho učeníci budú v posledných dňoch kruto prenasledovaní. (Mat. 24:9; Ján 15:20) Po druhé, v Izaiášovom proroctve sa píše, že naši nepriatelia nás budú nielen nenávidieť, ale tiež proti nám použijú rôzne zbrane. Patria k nim rafinované podvody, očividné lži a kruté prenasledovanie. (Mat. 5:11) Jehova našim nepriateľom nezabráni, aby použili tieto zbrane proti nám. (Ef. 6:12; Zjav. 12:17) Nemusíme sa však báť. Prečo?

15., 16. a) Čo je treťou skutočnosťou, na ktorú by sme mali pamätať, a ako je to opísané v Izaiášovi 25:4, 5? b) Ako sa v Izaiášovi 41:11, 12 opisuje, čo sa stane s našimi nepriateľmi?

15 Zamysli sa teraz nad treťou skutočnosťou, na ktorú by sme mali pamätať. Jehova povedal, že žiadna zbraň použitá proti nám „nebude mať úspech“. Tak ako nás múry chránia pred silnou búrkou, Jehova nás chráni pred „zadutím tyranov“, čiže pred útokmi nepriateľov. (Iz. 25:4, 5.) Nikdy sa im nepodarí natrvalo nám uškodiť. (Iz. 65:17)

16 Jehova chce, aby sme mu ešte viac dôverovali, a preto podrobne opisuje, čo sa stane s tými, ktorí „sa [proti nám] rozpaľujú“. (Iz. 41:11, 12.) Bez ohľadu na to, akí silní sú naši nepriatelia alebo ako intenzívne proti nám bojujú, výsledok je jasný: Všetci „sa stanú akoby ničím a zahynú“.

AKO SI POSILNIŤ DÔVERU V JEHOVU

Jehovovi budeme viac dôverovať, keď si o ňom budeme pravidelne čítať v Biblii (Pozri 17. a 18. odsek.) *

17., 18. a) Ako si pri štúdiu Biblie posilňujeme dôveru v Jehovu? Uveď príklad. b) Prečo by sme mali premýšľať o ročnom texte na rok 2019?

17 Jehovovi budeme viac dôverovať, keď ho lepšie spoznáme. A jediný spôsob, ako môžeme Jehovu skutočne spoznať, je pozorne čítať Bibliu a do hĺbky premýšľať o tom, čo sme si prečítali. V Biblii nachádzame spoľahlivý záznam o tom, ako Jehova chránil svoj ľud v minulosti. Pri jej štúdiu nadobúdame istotu, že sa postará aj o nás.

18 Uvažuj o nádhernom slovnom obraze, pomocou ktorého Izaiáš vykreslil, ako nás Jehova chráni. Opisuje Jehovu ako pastiera a jeho služobníkov ako jahňatá. Hovorí o ňom: „Svojím ramenom zozbiera jahňatá; a ponesie ich v náručí.“ ​(Iz. 40:11) Keď vnímame, ako nás Jehova objíma svojimi silnými ramenami, cítime sa v bezpečí. Verný a rozvážny otrok nám chce pomôcť, aby sme aj napriek problémom cítili vnútorný pokoj. Preto na rok 2019 vybral ročný text z Izaiáša 41:10: Neznepokojuj sa, veď som tvoj Boh.“ ​(NWT) Je dobré, keď budeš premýšľať o týchto povzbudzujúcich slovách. Pomôže ti to zvládnuť náročné situácie, ktoré sú pred nami.

PIESEŇ Č. 38 Uvrhni svoje bremeno na Jehovu

^ 3. ods. NWT je skratka pre revidované vydanie Prekladu nového sveta Svätých písiem v angličtine.

^ 5. ods. Ročný text na rok 2019 obsahuje tri dôvody, prečo môžeme zostať pokojní, aj keď sa vo svete alebo v našom osobnom živote stane niečo zlé. V tomto článku si ich podrobnejšie rozoberieme. Pomôže nám to, aby sme sa príliš neznepokojovali a viac dôverovali Jehovovi. Teda premýšľaj nad ročným textom, a ak môžeš, nauč sa ho naspamäť. Získaš tak silu zvládnuť náročné situácie, ktoré sú pred nami.

^ 3. ods. VYSVETLENIE VÝRAZU: Jehovov sľub je pravdivý výrok, že niečo sa určite stane. Sľuby od Jehovu môžu zmierniť naše obavy z problémov, ktoré zažívame.

^ 4. ods. Výraz „neboj sa“ sa v 41. kapitole Izaiáša vyskytuje trikrát, a to vo veršoch 10, 1314. V týchto veršoch sa tiež často objavuje slovo „ja“, ktoré sa vzťahuje na Jehovu. Jehova tým chce zdôrazniť jednu dôležitú skutočnosť: svoj strach môžeme zmierniť jedine tak, že mu budeme dôverovať.

^ 52. ods. OPIS OBRÁZKA: Členovia rodiny zažívajú skúšky v práci, v službe, v škole a keď majú zdravotné problémy.

^ 54. ods. OPIS OBRÁZKA: Počas zhromaždenia, ktoré sa koná v súkromnom dome, vtrhla do miestnosti polícia, ale bratia a sestry nepodliehajú panike.

^ 56. ods. OPIS OBRÁZKA: Vďaka pravidelnému rodinnému uctievaniu si posilňujeme vytrvalosť.