2. ŠTUDIJNÝ ČLÁNOK

Chváľ Jehovu na zhromaždení

Chváľ Jehovu na zhromaždení

„Uprostred zboru ťa budem chváliť.“ ​(ŽALM 22:22)

PIESEŇ Č. 9 Chváľte Jehovu, nášho Boha!

ČO SA DOZVIEME *

1. Čo cítil Dávid k Jehovovi a k čomu ho to podnecovalo?

KRÁĽ DÁVID napísal: „Jahve je veľký a hodný chvály.“ ​(Žalm 145:3, Jeruzalemská Biblia) Miloval Jehovu a to ho podnecovalo, aby ho chválil „uprostred zboru“. (Žalm 22:22; 40:5) Určite aj ty miluješ Jehovu a stotožňuješ sa s Dávidovými slovami: „Buď požehnaný, ó, Jehova, Bože Izraela, náš otec, od neurčitého času až na neurčitý čas.“ ​(1. Par. 29:10–13)

2. a) Ako môžeme chváliť Jehovu? b) S čím bojujú niektorí bratia a sestry a o čom budeme hovoriť v tomto článku?

2 Chváliť Jehovu môžeme napríklad tak, že podávame komentáre na našich zhromaždeniach. Pre mnohých bratov a sestry je to však veľmi ťažké. Chcú byť na zhromaždení aktívni, ale bráni im v tom strach. Ako ho môžu prekonať? A aké praktické rady nám pomôžu podávať povzbudzujúce komentáre? Skôr ako si odpovieme na tieto otázky, pripomenieme si štyri hlavné dôvody, prečo podávame komentáre.

PREČO PODÁVAME KOMENTÁRE

3. – 5. a) Prečo podľa slov v Hebrejom 13:15 podávame komentáre? b) Musíme všetci podávať rovnaké komentáre? Vysvetli to.

3 Máme česť chváliť Jehovu. (Žalm 119:108) Naše komentáre patria medzi „obete chvály“, ktoré prinášame Jehovovi a nikto iný ich nemôže priniesť za nás. (Hebr. 13:15) Očakáva Jehova, že všetky naše obete, teda komentáre, budú rovnaké? Vôbec nie!

4 Jehova vie, že každý z nás má iné schopnosti a okolnosti, a veľmi si cení obete, ktoré mu prinášame. Zamysli sa nad tým, aké obete prijímal od Izraelitov. Niektorí si mohli dovoliť dať mu ovcu alebo kozu. Ale chudobný Izraelita smel obetovať „dve hrdličky alebo dve holúbätá“. A keď si nemohol dovoliť ani to, Jehova prijal aj „desatinu efy jemnej múky“. (3. Mojž. 5:7, 11) Múka bola síce lacnejšia, ale keď to bola „jemná múka“, Jehova si takú obeť vážil.

5 Náš láskavý Boh sa nezmenil. Keď podávame komentáre, neočakáva, že všetci budeme takí výreční ako Apollo alebo takí presvedčiví ako Pavol. (Sk. 18:24; 26:28) Jehova od nás nežiada viac, než dokážeme. Praje si, aby sme podávali tie najlepšie komentáre v rámci našich schopností. Spomeň si na vdovu, ktorá vhodila do pokladnice dve mince malej hodnoty. Jehova si ju veľmi vážil, lebo mu dala to najlepšie, čo mala. (Luk. 21:1–4)

Keď podávame komentáre, povzbudzujeme druhých a máme z toho úžitok aj my (Pozri 6. – 7. odsek.) *

6. a) Ako môžu na nás pôsobiť komentáre druhých podľa slov v Hebrejom 10:24, 25? b) Ako môžeš dať druhým najavo, že si ceníš ich povzbudzujúce komentáre?

6 Povzbudzujeme jeden druhého. (Hebr. 10:24, 25) Všetci sa na zhromaždení tešíme z toho, keď počujeme rôzne komentáre. Páčia sa nám jednoduché a úprimné slová z úst malých detí. Povzbudzuje nás, keď niekto s nadšením hovorí o nejakej novej myšlienke, ktorú objavil. A veľmi si ceníme, keď niekto „pozbiera odvahu“ a podá komentár, hoci je nesmelý alebo sa ešte len učí miestny jazyk. (1. Tes. 2:2) Ako ukážeme, že si vážime ich úsilie? Po zhromaždení im môžeme za ich povzbudzujúci komentár poďakovať. Vďačnosť prejavíme aj tak, že sa budeme hlásiť i my. Vďaka tomu budeme zo zhromaždenia odchádzať povzbudení nielen my, ale aj druhí. (Rim. 1:11, 12)

7. Aký úžitok nám to prináša, keď podávame komentáre?

7 Prináša nám to úžitok. (Iz. 48:17) Aký? Po prvé, keď si dáme za cieľ podať komentár, máme o to väčší dôvod dobre sa pripraviť. Keď sa dobre pripravujeme, lepšie rozumieme Božiemu Slovu. A čím lepšie mu rozumieme, tým lepšie budeme uplatňovať to, čo sa učíme. Po druhé, keď sa zapájame do programu na zhromaždení, máme z neho väčšiu radosť. A po tretie, podať komentár si od nás vyžaduje úsilie, a tak si myšlienky, o ktorých sme hovorili, pravdepodobne dlhšie pamätáme.

8., 9. a) Ako pôsobia naše komentáre na Jehovu podľa slov v Malachiášovi 3:16? b) S čím niektorí bojujú?

8 Jehova má z toho radosť. Môžeme si byť istí, že Jehova nás počúva a veľmi si cení, že sa usilujeme podať komentár. (Mal. 3:16) Keď vidí, ako veľmi sa snažíme robiť mu radosť, odmeňuje nás. (Mal. 3:10)

9 Máme teda závažné dôvody, aby sme na zhromaždení podávali komentáre. No niektorí sa boja zdvihnúť ruku. Ak je to aj tvoj problém, nestrácaj nádej. Teraz sa budeme zaoberať niekoľkými biblickými zásadami, potom dvomi príkladmi z Biblie a nakoniec praktickými radami, ktoré nám môžu pomôcť, aby sme boli aktívnejší na zhromaždení.

AKO PREKONAŤ STRACH

10. a) Prečo sa niektorí boja odpovedať? b) O čom to môže svedčiť, keď máš obavy z podávania komentárov?

10 Cítiš, ako ti zviera žalúdok už len pri pomyslení, že by si sa mal prihlásiť? Ak áno, nie si sám. Pravda je taká, že takmer každý z nás je trochu nervózny, keď podáva komentár. Keď s tým chceš niečo urobiť, musíš najprv zistiť, z čoho pramenia tvoje obavy. Bojíš sa, že zabudneš, čo chceš povedať, alebo že odpovieš nesprávne? Máš obavy, že tvoj komentár nebude taký dobrý ako komentáre druhých? Takéto pocity môžu byť dobrým znamením. Svedčia o tom, že si pokorný a že druhých považuješ za lepších, ako si ty. Jehova miluje pokoru. (Žalm 138:6; Fil. 2:3) Zároveň si však praje, aby si ho chválil a aby si povzbudzoval bratov a sestry na zhromaždení. (1. Tes. 5:11) Má ťa veľmi rád a dá ti potrebnú odvahu.

11. Ktoré biblické myšlienky nám môžu pomôcť?

11 Pouvažuj o niekoľkých myšlienkach z Biblie. Všetci robíme chyby v tom, čo hovoríme a ako to hovoríme. (Jak. 3:2) Jehova od nás neočakáva dokonalosť a neočakávajú ju ani naši bratia a sestry. (Žalm 103:12–14) Sú našou duchovnou rodinou a milujú nás. (Mar. 10:29, 30; Ján 13:35) Chápu, že niekedy sa nedokážeme vyjadriť tak, ako by sme chceli.

12., 13. Čo sa učíme a) od Nehemiáša? b) od Jonáša?

12 Zamysli sa aj nad dvomi príkladmi z Biblie, ktoré ti môžu pomôcť prekonať strach. Spomeň si na Nehemiáša. Slúžil na dvore mocného kráľa. Keď sa dopočul, že jeruzalemské hradby a brány sú zničené, veľmi ho to zarmútilo. (Neh. 1:1–4) Predstav si, ako mu zvieralo žalúdok, keď sa ho kráľ opýtal, prečo je taký nešťastný. Rýchlo sa pomodlil a potom mu odpovedal. Vďaka tomu kráľ veľmi pomohol Božiemu ľudu. (Neh. 2:1–8) Pouvažuj aj o Jonášovi. Keď ho Jehova poveril, aby odovzdal jeho posolstvo obyvateľom Ninive, tak sa zľakol, že utiekol opačným smerom. (Jon. 1:1–3) Ale Jehova mu pomohol zvládnuť túto úlohu a to, čo povedal ľuďom v Ninive, malo na nich priaznivý účinok. (Jon. 3:5–10) Od Nehemiáša sa učíme, že predtým ako sa prihlásime, by sme sa mali pomodliť. Z toho, čo zažil Jonáš, sa učíme, že Jehova nám pomôže, aby sme mu slúžili aj napriek veľkým obavám. A teraz sa úprimne zamysli: Naháňajú ti snáď bratia a sestry v zbore väčšiu hrôzu ako obyvatelia Ninive?

13 Aké praktické rady nám pomôžu podávať povzbudzujúce komentáre? Nad niektorými sa teraz zamyslíme.

14. Prečo by sme sa mali dobre pripravovať na zhromaždenia a kedy to môžeme robiť?

14 Pripravuj sa na každé zhromaždenie. Keď budeš plánovať dopredu a dobre sa pripravíš, ľahšie prekonáš obavy z podávania komentárov. (Prísl. 21:5) Samozrejme, každý z nás má vlastný rozvrh činností. Eloise, ktorá je vdova a má vyše 80 rokov, sa pripravuje na štúdium Strážnej veže už na začiatku týždňa. Hovorí: „Keď si látku preštudujem vopred, mám väčší úžitok zo zhromaždenia.“ Joy, ktorá pracuje na plný úväzok, sa pripravuje na Strážnu vežu v sobotu. Hovorí: „Vyhovuje mi, keď mám látku čerstvo v mysli.“ A Ike, ktorý má veľa práce ako zborový starší a pravidelný priekopník, hovorí: „Zistil som, že mi viac vyhovuje študovať po krátkych úsekoch v priebehu týždňa, než keby som si mal látku preštudovať naraz.“

15. Čo patrí k dobrej príprave na zhromaždenie?

15 Čo zahŕňa dobrá príprava na zhromaždenie? Vždy začni modlitbou, v ktorej poprosíš Jehovu o svätého ducha. (Luk. 11:13; 1. Jána 5:14) Potom venuj niekoľko minút tomu, že si urobíš prehľad o látke. Pouvažuj o nadpise, medzititulkoch, obrázkoch a rámčekoch. Potom si preštuduj každý odsek a vyhľadaj si čo najviac uvedených biblických veršov. Zamysli sa nad tým, čo si si prečítal, a zameraj sa na myšlienky, ku ktorým by si sa chcel na zhromaždení vyjadriť. Čím lepšie sa pripravíš, tým viac úžitku načerpáš a tým ľahšie podáš komentár. (2. Kor. 9:6)

16. Aké nástroje máš k dispozícii a ako ich využívaš?

16 Ak je to možné, používaj elektronické nástroje dostupné v jazyku, ktorému rozumieš. Jehova nám dal prostredníctvom svojej organizácie elektronické nástroje, aby sme sa na zhromaždenia mohli ľahšie pripraviť. V aplikácii JW Library® si môžeš stiahnuť do svojho mobilného zariadenia študijné publikácie. Potom si ich môžeš kedykoľvek a kdekoľvek študovať alebo si ich aspoň prečítať či vypočuť. Niektorí využívajú túto aplikáciu tak, že si študujú počas prestávky v práci či v škole alebo keď cestujú. A vďaka Watchtower Library INTERNETOVEJ KNIŽNICI Strážnej veže je pre nás veľmi ľahké preskúmať do hĺbky myšlienky, ktoré nás zaujali.

Kedy si vyhradzuješ čas na prípravu? (Pozri 14. – 16. odsek.) *

17. a) Prečo je dobré pripraviť si viac ako jeden komentár? b) Čo si sa naučil z videa Staň sa Jehovovým priateľom – Priprav si komentár?

17 Ak je to možné, na každé štúdium si priprav viac ako jeden komentár. Prečo? Pretože brat, ktorý vedie štúdium, ťa nemusí vždy vyvolať. Pravdepodobne nebudeš jediný, kto sa prihlási, a vedúci štúdia môže vyvolať niekoho iného. Ak sa má zhromaždenie skončiť načas, niekedy nebude môcť vyvolať všetkých, ktorí sa hlásia. Preto sa neuraz ani sa nedaj odradiť, keď ťa hneď nevyvolá. Keď si pripravíš niekoľko komentárov, budeš mať viac príležitostí odpovedať. Jednou z možností je prečítať biblický verš. Skús si však pripraviť aj komentár, ktorý povieš vlastnými slovami. *

18. Prečo by sme mali podávať stručné komentáre?

18 Podávaj stručné komentáre. Často nás najviac povzbudia stručné a jednoduché komentáre. Preto sa snaž o to, aby tvoje odpovede neboli dlhé a netrvali viac ako 30 sekúnd. (Prísl. 10:19; 15:23) Keď podávaš komentáre už veľa rokov, máš dôležitú úlohu – byť dobrým príkladom a odpovedať krátko. Ak sú tvoje komentáre zložité a trvajú niekoľko minút, môže to druhých odradiť. Možno si povedia, že nikdy nebudú takí výreční ako ty. Okrem toho, keď odpovedáš stručne, dávaš priestor aj iným. Keď si vyvolaný ako prvý, daj jednoduchú, priamu odpoveď. Nesnaž sa zhrnúť všetky myšlienky z odseku. Ak sa už rozobrala hlavná myšlienka, môžeš sa vyjadriť k ďalším. (Pozri rámček „ Čo môžem povedať?“)

19. Ako ti môže pomôcť vedúci štúdia, ale čo pre to musíš urobiť?

19 Povedz vedúcemu štúdia, na ktorú otázku chceš odpovedať. Ak sa rozhodneš využiť túto možnosť, zájdi za ním v predstihu pred začiatkom zhromaždenia. Keď brat položí otázku, na ktorú chceš odpovedať, rýchlo zdvihni ruku a drž ju hore, aby ťa neprehliadol.

20. V čom sa zhromaždenie podobá spoločnému jedlu s priateľmi?

20 Zhromaždenie je ako spoločné jedlo s dobrými priateľmi. Čo by si urobil, keby si bol pozvaný na stretnutie s bratmi a sestrami a mal by si priniesť nejaké jedlo? Možno by si bol trochu nervózny, ale asi by si sa snažil pripraviť niečo, čo by všetkým chutilo. Jehova, náš hostiteľ, nám pripravuje na zhromaždenia bohato prestretý stôl. (Žalm 23:5; Mat. 24:45) A má radosť, keď prinesieme niečo aj my. Hoci je to len niečo malé, malo by to byť to najlepšie, čo máme. Teda dobre sa pripravuj na zhromaždenia a buď na nich čo najaktívnejší. Potom si nebudeš z Jehovovho stola len brať, ale budeš naň aj niečo dávať.

PIESEŇ Č. 1 Jehovove vlastnosti

^ 5. ods. Rovnako ako žalmista Dávid, aj my milujeme Jehovu a radi ho chválime. Naše zhromaždenia nám poskytujú jedinečnú príležitosť, ako dať Jehovovi najavo svoju lásku. Niektorí z nás však majú strach podať komentár na zhromaždení. Ak s tým bojuješ aj ty, pri štúdiu tohto článku môžeš zistiť, z čoho pramenia tvoje obavy a ako ich môžeš prekonať.

^ 17. ods. Pozri si video Staň sa Jehovovým priateľom – Priprav si komentár. Nájdeš ho na JW Broadcasting v sekcii Deti > Staň sa Jehovovým priateľom.

^ 63. ods. OPIS OBRÁZKA: Bratia a sestry s radosťou podávajú komentáre na štúdiu Strážnej veže.

^ 65. ods. OPIS OBRÁZKOV: Na obrázkoch sú niektorí členovia zboru, ktorí sa na predchádzajúcom obrázku hlásia na štúdiu Strážnej veže. Aj keď majú rôzne okolnosti, každý z nich si našiel čas na prípravu.