Aká láska prináša pravé šťastie?

Aká láska prináša pravé šťastie?

„Šťastný je ľud, ktorého Bohom je Jehova!“ ​(ŽALM 144:15)

PIESNE: 28, 25

1. Prečo žijeme v jedinečnom období ľudských dejín?

ŽIJEME v čase, ktorému sa nevyrovná žiadne iné obdobie ľudských dejín. Spĺňa sa biblické proroctvo, podľa ktorého Jehova zhromažďuje „veľký zástup... zo všetkých národov a kmeňov a ľudí a jazykov“. Tento zástup v počte viac ako osem miliónov šťastných ľudí tvorí „mocný národ“, ktorý „preukazuje [Bohu] dňom a nocou svätú službu“. (Zjav. 7:9, 15; Iz. 60:22) Nikdy predtým nebolo na zemi toľko ľudí, ktorí milujú Boha a svojich blížnych.

2. Akým druhom lásky sa vyznačujú ľudia odcudzení Bohu? (Pozri obrázok v úvode článku.)

2 V Biblii však nachádzame aj predpoveď, že v našich dňoch sa ľudia odcudzení Bohu budú vyznačovať nesprávnym druhom lásky — sebeckou láskou. Apoštol Pavol napísal: „V posledných dňoch... ľudia budú milovať samých seba, budú milovať peniaze... viac milujúci rozkoše ako Boha.“ ​(2. Tim. 3:1–4) Takáto samoľúba láska je nezlučiteľná s kresťanskou láskou. Je pravým opakom lásky k Bohu. Keď sa ľudia usilujú o sebecké ciele, neprináša im to šťastie, po ktorom túžia. Vedie to k tomu, že vo svete vládne sebectvo. So životom v takom svete sa „dá ťažko vyrovnať“.

3. Čo preskúmame v tomto článku a prečo?

3 Pavol si uvedomoval, že sebecká láska bude medzi ľuďmi veľmi rozšírená a že pre kresťanov to bude predstavovať nebezpečenstvo. Preto ich varoval, aby sa odvracali od tých, ktorí prejavujú tento nesprávny druh lásky. (2. Tim. 3:5) Nemôžeme sa však úplne vyhnúť každému kontaktu s takýmito ľuďmi. Teda ako sa môžeme chrániť pred svetskými postojmi a prinášať radosť Jehovovi, Bohu lásky? V tomto článku porovnáme lásku, ktorá sa páči Bohu, s láskou opísanou v 2. Timotejovi 3:2–4. Položíme si tiež skúmavé otázky, či sa nepotrebujeme zlepšiť v prejavovaní pravej lásky, ktorá človeka vnútorne uspokojuje a vedie k skutočnému šťastiu.

LÁSKA K BOHU ALEBO K SEBE SAMÉMU?

4. Prečo nie je nesprávne mať zdravú lásku k sebe?

4 Apoštol Pavol napísal, že „ľudia budú milovať samých seba“. Je nesprávne milovať samého seba? Nie, mať zdravú lásku k sebe je normálne, ba dokonca potrebné. Jehova nás tak vytvoril. Ježiš povedal: „Budeš milovať svojho blížneho ako seba.“ ​(Mar. 12:31) Ak nemilujeme seba, nemôžeme milovať ani svojho blížneho. V Biblii tiež čítame: „Manželia majú milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba, lebo nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo; ale živí ho a starostlivo opatruje.“ ​(Ef. 5:28, 29) Teda je jasné, že máme milovať aj samých seba.

5. Čím sa vyznačujú ľudia, ktorí nadmerne milujú samých seba?

5 Láska k sebe samému, o ktorej sa píše v 2. Timotejovi 3:2, nie je normálna, zdravá láska. Je to pokrivená, sebecká forma lásky. Ľudia, ktorí nadmerne milujú samých seba, si o sebe myslia, že sú dôležitejší než ostatní. (Rimanom 12:3) Takí ľudia sa zaujímajú len sami o seba a na druhých im takmer vôbec nezáleží. Keď sa niečo nevydarí, odmietajú za to prevziať zodpovednosť a z neúspechu obviňujú druhých. V jednom biblickom komentári sa píše, že sa „podobajú na ježka stočeného do klbka, ktorý si chráni jemnú a teplú kožušinku a druhým natrčí pichľavé ostne“. Ľudia, ktorí sú zameraní na seba, nemôžu byť skutočne šťastní.

6. Aké výsledky to prináša, keď milujeme Boha?

6 Niektorí biblickí učenci sa domnievajú, že Pavol mal určitý dôvod, prečo v proroctve o posledných dňoch uviedol sebeckú lásku ako prvú. Podľa nich ostatné negatívne vlastnosti pramenia z toho, že ľudia milujú samých seba. Na druhej strane ľudia, ktorí milujú Boha, sa vyznačujú úplne inými vlastnosťami. Biblia hovorí, že s láskou, ktorú nás učí prejavovať Boh, súvisia vlastnosti, ako je radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, viera, miernosť a sebaovládanie. (Gal. 5:22, 23) Žalmista napísal: „Šťastný je ľud, ktorého Bohom je Jehova!“ ​(Žalm 144:15) Jehova je šťastný Boh a aj jeho ľud je šťastný. Na rozdiel od ľudí, ktorí milujú samých seba a chcú stále len brať, Jehovovi služobníci nachádzajú potešenie v tom, keď sa rozdávajú v prospech druhých. (Sk. 20:35)

Ako sa môžeme vyhnúť tomu, že by sme začali milovať samých seba? (Pozri 7. odsek.)

7. Ako sa môžeme preskúmať, či milujeme Boha viac ako seba?

7 Ako môžeme zistiť, či nemilujeme viac seba ako Boha? Pouvažujme o múdrej rade vo Filipanom 2:3, 4: „Nerobte nič zo svárlivosti alebo zo sebectva, ale s pokorou mysle považujte ostatných za vyšších od seba, a nehľaďte s osobným záujmom iba na svoje veci, ale s osobným záujmom aj na veci ostatných.“ Môžeme si položiť otázky: Uplatňujem túto radu? Snažím sa zo srdca konať Božiu vôľu? Hľadám spôsoby, ako pomáhať druhým, či už v zbore, alebo v službe? Rozdávať sa nie je vždy ľahké. Vyžaduje si to úsilie a obetavosť. Nič však neprispeje k nášmu šťastiu viac, ako keď vieme, že má z nás radosť Zvrchovaný vládca vesmíru!

8. K čomu podnietila niektorých kresťanov láska k Bohu?

8 Niektorých kresťanov podnietila láska k Bohu, aby sa vzdali sľubnej kariéry vo svete a mohli mu slúžiť viac. Napríklad Ericka, ktorá žije v Spojených štátoch a je lekárkou, sa neusiluje o prestíž vo svojom odbore, ale je pravidelnou priekopníčkou. Spolu s manželom už slúžili v niekoľkých krajinách. Svoje rozhodnutie hodnotí takto: „V službe v cudzojazyčnom obvode máme množstvo zážitkov a našli sme si tam veľa priateľov. To všetko veľmi obohatilo náš život. Stále pracujem ako lekárka, ale väčšinu svojho času a energie využívam na pomoc ľuďom, aby sa uzdravili duchovne. Pomáham aj bratom a sestrám v zbore. Prináša mi to veľkú radosť a vnútorné uspokojenie.“

POKLADY V NEBI ALEBO NA ZEMI?

9. Prečo ľudia, ktorí milujú peniaze, nie sú šťastní?

9 Pavol napísal, že ľudia budú „milovať peniaze“. Pred niekoľkými rokmi sa v Írsku rozprával jeden priekopník s nejakým mužom o Bohu. Muž vytiahol peňaženku, vybral z nej niekoľko bankoviek a pyšne vyhlásil: „Toto je môj boh!“ Hoci nie všetci to povedia tak otvorene, väčšina ľudí vo svete miluje peniaze a veci, ktoré si za ne môže kúpiť. Ale v Biblii čítame toto varovanie: „Kto miluje striebro, nenasýti sa striebrom, ani nikto, kto miluje bohatstvo, príjmom.“ ​(Kaz. 5:10) Ľudia, ktorí milujú peniaze, nikdy nemajú dosť. Chcú mať stále viac, a preto vynakladajú veľké úsilie, aby si nahromadili majetok. To im však prináša „mnoho bolestí“. (1. Tim. 6:9, 10)

10. Čo sa v Biblii píše o bohatstve a chudobe?

10 Samozrejme, všetci potrebujeme peniaze, lebo nám poskytujú určitú ochranu. (Kaz. 7:12) Ale môže byť človek šťastný, keď má len nevyhnutné veci pre život? Určite áno! (Kazateľ 5:12) Agúr, syn Jákeho, napísal: „Nedávaj mi chudobu ani bohatstvo. Nech zhltnem pokrm, ktorý je mi pridelený.“ Nie je ťažké pochopiť, prečo nechcel žiť v extrémnej chudobe. Vysvetlil, že by sa mohol dostať do pokušenia niečo ukradnúť, a uvedomoval si, že krádež zneuctieva Boha. Ale prečo sa modlil, aby nezbohatol? Napísal: „Aby som sa nenasýtil, nezaprel ťa a nepovedal: ‚Kto je Jehova?‘“ ​(Prísl. 30:8, 9) Pravdepodobne aj ty poznáš ľudí, ktorí sa spoliehajú na svoje bohatstvo, a nie na Boha.

11. Akú radu dal Ježiš ohľadne peňazí?

11 Ľudia, ktorí milujú peniaze, sa nemôžu páčiť Bohu. Ježiš povedal: „Nikto nemôže byť otrokom dvoch pánov; pretože alebo bude jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo sa bude jedného pridŕžať a druhým pohŕdať. Nemôžete byť otrokmi Boha a bohatstva.“ A krátko predtým povedal: „Prestaňte si ukladať poklady na zemi, kde žerie moľa a hrdza a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Radšej si ukladajte poklady v nebi, kde ani moľa, ani hrdza nežerie a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú.“ ​(Mat. 6:19, 20, 24)

12. Čo zistili mnohí Jehovovi služobníci, keď si zjednodušili život? Uveď príklad.

12 Mnohí Jehovovi služobníci zistili, že keď si zjednodušili život, sú nielen šťastnejší, ale majú aj viac času na službu Jehovovi. Jack, ktorý žije v Spojených štátoch, predal svoj veľký dom a firmu, aby mohol spolu s manželkou slúžiť ako priekopník. Hovorí: „Bolo pre nás ťažké vzdať sa krásneho domu so záhradou na vidieku. Ale celé roky som chodil domov znechutený z problémov v práci. Manželka, ktorá slúžila ako priekopníčka, bola stále šťastná. Hovorila: ‚Mám toho najlepšieho zamestnávateľa, aký môže byť.‘ Teraz priekopníčim aj ja a obaja pracujeme pre toho istého zamestnávateľa, pre Jehovu.“

Ako sa môžeme vyhnúť tomu, že by sme začali milovať peniaze? (Pozri 13. odsek.)

13. Ako môžeme preskúmať svoj postoj k peniazom?

13 Keď chceme preskúmať, aký je náš postoj k peniazom, mali by sme si úprimne zodpovedať nasledujúce otázky: Verím tomu, čo Biblia hovorí o peniazoch, a žijem v súlade s tým? Dávam zarábanie peňazí na prvé miesto vo svojom živote? Cením si hmotné veci viac než vzťah k Jehovovi a k ľuďom? Dôverujem Jehovovi, že sa o mňa postará? Môžeme si byť istí, že Jehova našu dôveru nikdy nesklame. (Mat. 6:33)

MILUJEŠ JEHOVU ALEBO PÔŽITKY?

14. Aký je vyrovnaný pohľad na činnosti, ktoré nám prinášajú potešenie?

14 Tak ako bolo predpovedané, mnohí ľudia dnes „milujú rozkoše“. Už sme si povedali, že nie je nič zlé na tom, keď máme zdravý, vyrovnaný pohľad na seba a na peniaze. Rovnako nie je nesprávne, keď sa tešíme zo života. Jehova od nás nevyžaduje, aby sme žili v prísnom odriekaní a odmietali všetky činnosti, ktoré nám prinášajú potešenie. Boží služobníci nachádzajú v Biblii takéto povzbudenie: „Choď, jedz svoj pokrm s radovaním a pi svoje víno s dobrým srdcom.“ ​(Kaz. 9:7)

15. Čo znamená, že ľudia budú milovať rozkoše?

15 2. Timotejovi 3:4 čítame, že ľudia si zamilujú pôžitky a zabudnú pri tom na Boha. Je zaujímavé, že tento verš v pôvodnom jazyku nehovorí, že ľudia budú milovať rozkoše viac než Boha, akoby ho ešte trochu milovali. Hovorí, že budú milovať rozkoše namiesto Boha. Istý učenec napísal: „Tento [verš] neznamená, že ľudia do určitej miery milujú aj Boha. Hovorí, že Boha vôbec nemilujú.“ To je vážna výstraha pre všetkých, ktorí si rozvíjajú nadmernú lásku k pôžitkom. Slová „milujúci rozkoše“ výstižne opisujú ľudí, ktorí sa nechali „rozkošami tohto života“ úplne pohltiť. (Luk. 8:14)

16., 17. Aký príklad nám dal Ježiš, pokiaľ ide o pôžitky?

16 Ježiš mal vyrovnaný pohľad na to, čo znamená tešiť sa zo života. Prijal pozvanie na „svadobnú hostinu“ a inokedy na „veľkú hostinu“. (Ján 2:1–10; Luk. 5:29) Na svadbe zázračne premenil vodu na víno a postaral sa o to, aby ho bolo dostatok. Pri inej príležitosti odmietol samospravodlivý postoj tých, ktorí ho kritizovali za to, že jedol a pil. (Luk. 7:33–36)

17 Ježiš však neviedol život zameraný na pôžitky. Na prvé miesto dával Jehovu a neúnavne sa namáhal v prospech druhých. Ochotne podstúpil mučenícku smrť na kole, aby iní mohli získať život. Svojim nasledovníkom povedal: „Šťastní ste, keď vás hania a prenasledujú a luhajúc hovoria proti vám všetko zlé kvôli mne. Plesajte a poskakujte radosťou, pretože je veľká vaša odmena v nebesiach, lebo práve tak prenasledovali prorokov pred vami.“ ​(Mat. 5:11, 12)

Ako sa môžeme vyhnúť tomu, že by sme začali milovať pôžitky? (Pozri 18. odsek.)

18. Pomocou akých otázok sa môžeme preskúmať, či máme vyrovnaný pohľad na pôžitky?

18 Ako sa môžeme preskúmať, či máme vyrovnaný pohľad na pôžitky? Položme si otázky: Uprednostňujem zábavu pred zhromaždeniami a službou? Som ochotný vzdať sa niektorých vecí, ktoré mi prinášajú potešenie, pretože chcem v prvom rade slúžiť Bohu? Beriem pri výbere zábavy do úvahy Jehovov názor? Ak milujeme Boha, budeme sa starostlivo vyhýbať nielen veciam, o ktorých vieme, že sa mu nepáčia, ale aj veciam, o ktorých si nie sme celkom istí, či sa mu páčia. (Matúš 22:37, 38)

AKO BYŤ ŠŤASTNÝ?

19. Akí ľudia nikdy nebudú šťastní?

19 Po viac ako 6 000 rokoch ľudského trápenia speje Satanov svet k svojmu koncu. Väčšina ľudí sa zameriava na seba, na peniaze a na pôžitky. Myslia len na to, ako niečo získať a ako uspokojiť svoje žiadosti. Takíto ľudia nikdy nebudú šťastní. Čo je teda kľúčom k pravému šťastiu? Žalmista napísal: „Šťastný je ten, kto má na pomoc Jakobovho Boha, ktorého nádejou je Jehova, jeho Boh.“ ​(Žalm 146:5)

20. Ako tvoje šťastie súvisí s láskou k Jehovovi?

20 Medzi Jehovovým ľudom prekvitá láska a jeho počet každý rok narastá. Je to dôkaz toho, že Božie Kráľovstvo vládne a čoskoro prinesie ľudstvu nepredstaviteľné požehnania. Pravú a trvalú radosť môžeme získať len vtedy, keď konáme vôľu najvyššieho Panovníka, Jehovu, a keď vieme, že máme jeho schválenie. Keď ho milujeme, budeme šťastní po celú večnosť. V nasledujúcom článku budeme hovoriť o tom, aké ďalšie negatívne vlastnosti pramenia zo sebeckej lásky, a ukážeme si, aké odlišné vlastnosti prejavujú Jehovovi služobníci.