„Unavenému dáva silu“

„Unavenému dáva silu“

Ročný text na rok 2018: „Tí, ktorí dúfajú v Jehovu, znovu získajú silu.“ ​(IZ. 40:31)

PIESNE: 23, 51

1. a) S akými náročnými situáciami sa stretávame? (Pozri obrázky v úvode článku.) b) Z čoho má Jehova radosť?

URČITE súhlasíš s tým, že život v tomto svete nie je jednoduchý. Mnohí naši drahí bratia a sestry zápasia s vážnou chorobou. Iní, hoci už sami nie sú najmladší, sa starajú o zostarnutých príbuzných. Ďalší musia vynakladať veľké úsilie, aby svojej rodine zabezpečili nie luxusné, ale iba základné veci potrebné pre život. A vieme, že mnohí zápasia nielen s jedným, ale s viacerými problémami súčasne. To si vyžaduje obrovské množstvo času, emocionálnej energie a financií. Ty však vieš, že Jehova ti pomôže. Úplne dôveruješ jeho sľubom a pevne veríš v lepšiu budúcnosť. Jehova má z toho určite veľkú radosť!

2. a) Aké povzbudenie nachádzame v Izaiášovi 40:29? b) Akú vážnu chybu niektorí urobili?

2 Máš aj ty niekedy pocit, že tlaky každodenného života ťa vyčerpávajú až do krajnosti? Ak áno, nie si jediný, kto sa tak cíti. V Biblii sa píše, že aj mnohí verní Boží služobníci v minulosti zažívali situácie, keď mali pocit, že už ďalej nevládzu. (1. Kráľ. 19:4; Jób 7:7) Ale nevzdali sa a verili, že Jehova im dá silu. A to sa aj stalo, lebo o Bohu sa píše, že „unavenému dáva silu“. (Iz. 40:29) Žiaľ, v súčasnosti sa niektorí Boží služobníci rozhodli, že si „oddýchnu od pravdy“, akoby duchovné činnosti boli pre nich skôr bremenom než požehnaním. Preto si prestali čítať Božie Slovo, navštevovať zhromaždenia a chodiť do služby. A práve to si praje Satan.

3. a) Ako môžeme prekaziť Satanove snahy oslabiť nás? b) Čo si rozoberieme v tomto článku?

3 Diabol dobre vie, že keď sa plne zapájame do duchovných činností, vlieva nám to nové sily, a on nechce, aby sme boli silní. Preto keď sa cítiš fyzicky a psychicky vyčerpaný, nedovoľ, aby tvoj vzťah k Jehovovi ochladol. Naopak, ešte viac sa naňho upni a on ťa upevní a posilní. (1. Petra 5:10; Jak. 4:8) V tomto článku si rozoberieme dve situácie, ktoré by mohli viesť k tomu, že by sme spomalili v službe Bohu. Pouvažujeme tiež o biblických zásadách, vďaka ktorým tieto situácie lepšie zvládneme. Najprv sa však zamyslime nad myšlienkami v Izaiášovi 40:26–31, kde nachádzame uistenie, že Jehova nás dokáže posilniť.

„TÍ, KTORÍ DÚFAJÚ V JEHOVU, ZNOVU ZÍSKAJÚ SILU“

4. Čo sa učíme zo slov zapísaných v Izaiášovi 40:26?

4 Nikto nikdy nedokázal vyčísliť počet hviezd vo vesmíre. (Izaiáš 40:26) Vedci odhadujú, že v našej galaxii Mliečna cesta ich je takmer 400 miliárd. A predsa dal Jehova každej hviezde meno. Čo sa z toho učíme? Ak sa Jehova zaujíma o neživé stvorenie, o čo viac sa zaujíma o teba. Cení si, že mu slúžiš preto, lebo ho miluješ, a nie preto, že by si musel. (Žalm 19:1, 3, 14) Náš nebeský Otec ťa dôkladne pozná. V Biblii čítame, že sú nám „sčítané i všetky vlasy na hlave“. (Mat. 10:30) Okrem toho žalmista nás uisťuje: „Jehova vie o dňoch bezchybných.“ ​(Žalm 37:18) Teda Jehova vidí, aké skúšky zažívaš, a môže ti vliať potrebnú silu, aby si ich všetky zvládol.

5. Prečo si môžeme byť istí, že Jehova nám dá potrebnú silu?

5 Jehova je Zdrojom dynamickej energie. Zamysli sa napríklad len nad tým, akým veľkým množstvom energie zásobuje Slnko. (Izaiáša 40:28) Vedecký spisovateľ David Bodanis napísal: „Každú sekundu Slnko vyžiari toľko energie, koľko sa uvoľní pri explózii [stámiliónov atómových] bômb.“ Iný vedec vypočítal, že Slnko „za jednu sekundu vyžiari toľko energie, že by to stačilo pokryť potreby ľudstva na 200 000 rokov“. Dá sa vôbec pochybovať, že ten, ktorý zásobuje Slnko takým veľkým množstvom energie, by nám nedal potrebnú silu na zvládnutie akéhokoľvek problému?

6. V akom zmysle je Ježišovo jarmo ľahké a ako to vieme?

6 Služba Jehovovi prináša veľa radosti. (Izaiáša 40:29) Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vezmite na seba moje jarmo.“ A dodal: „Nájdete občerstvenie pre svoje duše. Lebo moje jarmo je jemné a môj náklad je ľahký.“ ​(Mat. 11:28–30) V týchto slovách je vyjadrená veľká pravda! Občas sa možno cítime vyčerpaní, keď ideme na zhromaždenie alebo do služby. Ale ako sa potom cítime? Sme občerstvení a lepšie vyzbrojení zvládať ťažkosti, ktoré zažívame. Ježišovo jarmo je skutočne ľahké!

7. Porozprávaj skúsenosť, ktorá potvrdzuje pravdivosť slov z Matúša 11:28–30.

7 Istá sestra bojuje so syndrómom chronickej únavy, depresiou a migrénami. Pochopiteľne, niekedy je pre ňu ťažké ísť na zhromaždenie. Ale jedného dňa, keď sa premohla a išla, napísala: „Prednáška bola o skľúčenosti. Dojala ma až k slzám, lebo rečník ju podal takým spôsobom, že z jeho slov som cítila veľkú empatiu a záujem. Pochopila som, že zhromaždenia nesmierne potrebujem.“ Táto sestra bola nakoniec veľmi rada, že vynaložila úsilie a prišla.

8., 9. Ako máme rozumieť Pavlovým slovám „keď som slabý, vtedy som mocný“?

8 Bez ohľadu na to, aké máme schopnosti, sú veci, ktoré nedokážeme vykonať z vlastnej sily. (Izaiáša 40:30) Všetci si to musíme uvedomiť. Aj apoštol Pavol bol veľmi schopný, ale mal obmedzenia, ktoré mu bránili robiť všetko, čo chcel. Keď Jehovovi povedal, ako sa cíti, dostal odpoveď: „Moja moc sa zdokonaľuje v slabosti.“ Pavol pochopil, čo mal Jehova na mysli. Preto dodal: „Keď som slabý, vtedy som mocný.“ ​(2. Kor. 12:7–10) Ako máme rozumieť Pavlovým slovám?

9 Pavol si uvedomoval, že bez pomoci z vyššieho zdroja nedokáže toho veľa. Vedel, že Boží duch mu môže dodať silu, ktorá mu chýba. A nielen to. S pomocou Božieho ducha mohol Pavol zvládnuť aj úlohy, ktoré by nikdy nedokázal vykonať iba vlastnými silami. To isté platí aj o nás. Ak čerpáme silu od Jehovu, budeme určite silní.

10. Ako Jehova pomáhal Dávidovi zvládať problémy?

10 Žalmista Dávid veľakrát pocítil, ako mu Jehova prostredníctvom svätého ducha vlial silu. Spieval: „Pri tebe môžem bežať popri záškodníckej tlupe a pri svojom Bohu môžem preliezť múr.“ ​(Žalm 18:29) Ako múr, ktorý nedokážeme preliezť, aj naše problémy sú občas také veľké, že ich z vlastnej sily nedokážeme zvládnuť. Dokážeme to jedine s Jehovovou pomocou.

11. Aká je úloha svätého ducha, keď zažívame problémy?

11 Orol počas letu nevyužíva len svoju silu. (Izaiáša 40:31) Využíva teplé vzdušné prúdy, ktoré ho vynesú do veľkých výšok, a vďaka tomu dokáže preletieť veľké vzdialenosti. Ušetrí pritom veľa vlastnej energie. Preto keď si v náročnej situácii, spomeň si na orla. Úpenlivo pros Jehovu, aby ťa prostredníctvom „pomocníka, svätého ducha“, obrazne povedané, vyniesol do výšky. (Ján 14:26) Môžeš sa naňho obrátiť s prosbou o jeho ducha v akomkoľvek čase, 24 hodín denne. Takúto pomoc možno potrebujeme najmä vtedy, keď máme narušený vzťah so spolukresťanom. Ale prečo k takýmto situáciám vôbec dochádza?

12., 13. a) Prečo občas medzi nami dochádza k nezhodám? b) Čo sa o Jehovovi učíme zo správy o Jozefovi?

12 Občas medzi nami dochádza k nezhodám, pretože sme všetci nedokonalí. A tak neprekvapuje, že z času na čas niekto povie alebo urobí niečo, čo nás podráždi, alebo to urobíme my. To môže byť pre nás veľkou skúškou. Tak ako pri iných skúškach, aj v tomto prípade nám Jehova dáva príležitosť dokázať mu svoju vernosť. Učíme sa napríklad spolupracovať v jednote so spolukresťanmi, lebo Jehova ich miluje napriek ich nedostatkom.

Jehova neopustil Jozefa a neopustí ani teba (Pozri 13. odsek.)

13 Jehova nechráni svojich služobníkov pred skúškami. Dozvedáme sa to napríklad zo správy o Jozefovi. Jeho nevlastní bratia naňho žiarlili a ešte v mladosti ho predali do otroctva v Egypte. (1. Mojž. 37:28) Jehova to všetko videl a nepochybne ho trápilo, aká krivda sa deje jeho priateľovi Jozefovi, ktorý sa nedopustil žiadnej nespravodlivosti. Napriek tomu nezakročil. A nezasiahol ani neskôr, keď bol Jozef obvinený z pokusu o znásilnenie Putifárovej manželky a bol uvrhnutý do väzenia. Ale znamená to, že Jozefa opustil? Nie, práve naopak. V Biblii čítame: „Čo [Jozef] robil, to obracal Jehova na úspech.“ ​(1. Mojž. 39:21–23)

14. Aký úžitok nám to prinesie, keď sa nenecháme ovládať hnevom?

14 Uveďme si iný príklad. Asi málokto zažil také zlé zaobchádzanie ako Dávid. Napriek tomu tento Boží priateľ nedovolil, aby ho ovládol hnev, ale napísal: „Opusť hnev a zanechaj zúrivý hnev; nerozpaľuj sa, len aby si konal zlo.“ ​(Žalm 37:8) Hlavným dôvodom, prečo by sme mali „opustiť“ hnev, je to, že chceme napodobňovať Jehovu, ktorý „nám neurobil podľa našich hriechov“. (Žalm 103:10) Okrem toho to môže prospieť aj nášmu zdraviu. Keď sa necháme ovládať hnevom, môže to viesť k zdravotným problémom, ako je vysoký krvný tlak a dýchacie ťažkosti. Hnev môže tiež spôsobiť poškodenie pečene a pankreasu a zapríčiniť tráviace problémy. Keď sme nahnevaní, často nedokážeme jasne uvažovať. A keď v návale hnevu povieme alebo urobíme niečo, čo druhých zraní, môžeme upadnúť do dlhotrvajúcej depresie. Na druhej strane Biblia hovorí, že „pokojné srdce je životom celému telu“. (Prísl. 14:30) Ale čo môžeme robiť, keď niekto zraní naše city? Ako môžeme s ním obnoviť dobré vzťahy? Podarí sa nám to, keď uplatníme múdru radu z Biblie.

KEĎ NÁS SKLAMÚ SPOLUKRESŤANIA

15., 16. Čo by sme mali urobiť, keď nás niekto zraní?

15 Neprekvapuje nás, keď s nami zle zaobchádzajú ľudia, ktorí neuctievajú Jehovu. (Efezanom 4:26) Ale keď spolukresťan alebo člen rodiny povie alebo urobí niečo, čo nás hlboko zraní, môže to nami otriasť. Čo ak na to nedokážeme zabudnúť? Budeme v sebe celé roky živiť zatrpknutosť? Alebo poslúchneme múdru radu z Biblie a rýchlo urovnáme spor? Čím dlhšie to budeme odkladať, tým ťažšie bude pre nás obnoviť pokojné vzťahy.

16 Predstav si, že ťa urazí spolukresťan a ty sa ponad to nedokážeš preniesť. Čo by si mal urobiť, aby si sa s ním zmieril? V prvom rade sa úpenlivo modli. Pros Jehovu o pomoc, aby si sa dokázal so spolukresťanom pokojne porozprávať. Pamätaj, že aj on je Jehovovým priateľom. (Žalm 25:14) Jehova ho miluje a so svojimi priateľmi zaobchádza láskavo. To isté očakáva aj od nás. (Prísl. 15:23; Mat. 7:12; Kol. 4:6) Potom si premysli, čo povieš. Nepredpokladaj, že ti ublížil úmyselne. Neprisudzuj mu zlé pohnútky. Uznaj, že aj ty si možno prispel k tomu, že ste sa nezhodli. Rozhovor by si mohol začať napríklad slovami: „Možno som precitlivený, ale to, čo si včera povedal, ma zranilo.“ Ak sa ti nepodarí zmieriť s bratom pri prvom rozhovore, nevzdávaj sa. Pokús sa o to znovu pri inej príležitosti. Dovtedy sa zaňho modli. Pros Jehovu, aby sa mu darilo a aby si sa dokázal zameriavať na jeho pekné vlastnosti. Ale bez ohľadu na to, ako tvoj brat zareaguje, môžeš si byť istý, že Jehova sa teší, keď sa úprimne snažíš obnoviť s ním pokojné vzťahy, lebo aj jeho považuje za svojho priateľa.

KEĎ NÁS TRÁPI NAŠA MINULOSŤ

17. a) Ako sa môžeme duchovne uzdraviť, keď sme zhrešili? b) Prečo by sme mali využiť pomoc od Jehovu?

17 Niektorí sa cítia nehodní slúžiť Jehovovi, pretože sa dopustili vážneho hriechu. Pocit viny môže človeka zotročiť a obrať ho o pokoj, radosť a silu. Kráľ Dávid, ktorý bojoval s podobnými pocitmi, napísal: „Keď som mlčal, moje kosti boli vyčerpané celodenným stonaním. Lebo vo dne v noci na mne ťažko spočívala tvoja ruka.“ Našťastie Dávid sa s problémom vyrovnal ako duchovne zmýšľajúci človek. Napísal: „Konečne som ti vyznal svoj hriech... A sám si odpustil previnenie mojich hriechov.“ ​(Žalm 32:3–5) Pokiaľ si aj ty vážne zhrešil, buď si istý, že Jehova je pripravený pomôcť ti, aby si sa duchovne uzdravil. Musíš však prijať pomoc, ktorú poskytuje prostredníctvom zboru. (Prísl. 24:16; Jak. 5:13–15) Neváhaj — ide predsa o večný život! Ale čo ak ti Jehova už dávno odpustil a teba stále trápia výčitky svedomia za minulé hriechy?

18. Ako môže Pavlov príklad pomôcť tým, ktorí zápasia s pocitmi nedostatočnosti?

18 Aj apoštol Pavol sa z času na čas trápil pre minulé hriechy. Povedal: „Som najmenší z apoštolov, a nie som hoden byť nazvaný apoštolom, pretože som prenasledoval Boží zbor.“ No potom dodal: „Ale čo som, som z Božej nezaslúženej láskavosti.“ ​(1. Kor. 15:9, 10) Jehova prijal Pavla napriek jeho minulosti a chcel, aby si to Pavol uvedomoval. Ak si svoje hriechy úprimne oľutoval a povedal si o nich Jehovovi a v prípade potreby aj starším, môžeš si byť istý, že Jehova ti prejavil milosrdenstvo. Ver tomu a nespochybňuj, že ti odpustil. (Iz. 55:6, 7)

19. Aký je ročný text na rok 2018 a prečo je aktuálny?

19 Nemalo by nás prekvapovať, že s blížiacim sa záverom tohto sveta bude život so sebou prinášať viac a viac ťažkostí. Buď si však istý, že ten, ktorý „unavenému dáva silu a v človeku bez dynamickej energie rozhojňuje plnú moc“, dá potrebnú silu aj tebe, aby si mu mohol verne slúžiť. (Iz. 40:29; Žalm 55:22; 68:19) Túto dôležitú myšlienku si pripomenieme zakaždým, keď v roku 2018 prídeme na zhromaždenie do sály Kráľovstva a uvidíme náš ročný text: „Tí, ktorí dúfajú v Jehovu, znovu získajú silu.“ ​(Iz. 40:31)