STRÁŽNA VEŽA (ŠTUDIJNÉ VYDANIE) Január 2017

Toto číslo obsahuje študijné články, ktoré sa budú študovať od 27. februára do 2. apríla 2017.

„Dôveruj Jehovovi a konaj dobro“

Jehova pre nás rád urobí to, čo sami nedokážeme. Očakáva však, že urobíme svoj diel. Ako nám ročný text na rok 2017 pomáha nájsť v tom rovnováhu?

Ceň si dar slobodnej vôle

Čo je slobodná vôľa a čo o nej hovorí Biblia? Ako môžeme dať najavo, že rešpektujeme slobodnú vôľu druhých?

Prečo je dôležité byť skromný

Čo je skromnosť a ako súvisí s pokorou? Prečo by sme si mali rozvíjať túto dôležitú vlastnosť?

Zostaň skromný aj v náročných situáciách

Ako prejavíme skromnosť, keď sa nám zmenia okolnosti, keď nás druhí kritizujú alebo chvália a keď sa rozhodujeme?

Zveruj úlohy verným mužom

Ako môžu starší bratia pomáhať mladším, aby prevzali viac úloh? Ako môžu dať mladší bratia najavo, že si cenia starších bratov, ktorí viedli zbor mnoho rokov?