7. ŠTUDIJNÝ ČLÁNOK

Rozvíjaj si miernosť a Jehova bude mať z teba radosť

Rozvíjaj si miernosť a Jehova bude mať z teba radosť

„Hľadajte Jehovu, všetci mierni zeme... Hľadajte miernosť.“ ​(SOF. 2:3)

PIESEŇ Č. 1 Jehovove vlastnosti

ČO SA DOZVIEME *

1., 2. a) Čo sa v Biblii píše o Mojžišovi a čo napríklad dokázal? b) Prečo by sme si mali rozvíjať miernosť?

V BIBLII sa o Mojžišovi píše, že „bol ďaleko najmiernejší zo všetkých ľudí, ktorí boli na zemskom povrchu“. (4. Mojž. 12:3) Znamená to, že bol slabý, nerozhodný a bál sa stáť si za svojím presvedčením? Tak by možno niekto opísal mierneho človeka. Takáto predstava však nie je správna. Mojžiš mal vnútornú silu, bol to rozhodný a odvážny Boží služobník. S Jehovovou pomocou sa postavil proti mocnému egyptskému panovníkovi, viedol asi trojmiliónový národ cez púšť a pomáhal Izraelitom zvíťaziť nad nepriateľmi.

2 My nezažívame také ťažkosti ako Mojžiš. Ale každý deň sa stretávame so situáciami, keď je pre nás ťažké zostať mierni. Máme však silnú motiváciu, aby sme si túto vlastnosť rozvíjali. Jehova sľubuje, že „mierni, tí budú vlastniť zem“. (Žalm 37:11) Povedal by si o sebe, že si mierny? Povedali by to o tebe druhí? Predtým ako si odpovieš na tieto dôležité otázky, zamysli sa, čo znamená byť mierny.

ČO JE MIERNOSŤ

3., 4. a) K čomu sa dá prirovnať miernosť? b) Ktoré štyri vlastnosti potrebujeme, aby sme boli mierni, a prečo?

3 Miernosť * je ako nádherný obraz. V akom zmysle? Podobne ako maliar kombinuje niekoľko krásnych farieb, aby namaľoval obraz, my musíme skombinovať niekoľko krásnych vlastností, aby sme boli mierni. Tými hlavnými sú pokora, podriadenosť, láskavosť a odvaha. Prečo sú tieto vlastnosti dôležité, ak sa chceme páčiť Jehovovi?

4 Iba pokorní ľudia sa podriaďujú Božej vôli. Boh si okrem iného praje, aby sme boli láskaví. (Gal. 5:22) Keď konáme Božiu vôľu, Satan zúri. Preto nás mnohí ľudia, ktorí sú časťou Satanovho sveta, nenávidia, aj keď sme pokorní a láskaví. (Ján 15:18, 19) Vzoprieť sa Satanovi si teda vyžaduje odvahu.

5., 6. a) Prečo Satan nenávidí miernych ľudí? b) Aké otázky si zodpovieme v tomto článku?

5 Opakom mierneho človeka je niekto, kto je pyšný, neovláda svoj hnev a neposlúcha Jehovu. To dokonale vystihuje Satana. Nie div, že nenávidí miernych ľudí. Je to tak preto, lebo ich dobré vlastnosti sú v úplnom protiklade k jeho osobnosti. A čo je pre Satana ešte horšie, dokazujú, že je klamár. Ako? Bez ohľadu na to, čo hovorí alebo robí, nemôže im zabrániť, aby slúžili Jehovovi. (Jób 2:3–5)

6 Kedy môže byť ťažké zostať mierny? A prečo by sme si mali rozvíjať miernosť? Predtým ako si zodpovieme tieto otázky, zamyslíme sa nad príkladom Mojžiša, troch Hebrejov v babylonskom zajatí a Ježiša.

KEDY JE ŤAŽKÉ ZOSTAŤ MIERNY

7., 8. Ako Mojžiš reagoval, keď k nemu boli druhí neúctiví?

7 Keď dostaneme určitú právomoc. Pre tých, ktorí majú nejakú právomoc, môže byť ťažké zostať mierni. Náročné to je najmä vtedy, ak sa niekto, kto sa im má podriaďovať, správa k nim bez úcty alebo spochybňuje ich rozhodnutie. Zažil si niečo podobné aj ty? Čo keby sa k tebe takto zachoval člen rodiny? Ako by si zareagoval? Všimni si, čo v takejto situácii urobil Mojžiš.

8 Jehova ustanovil Mojžiša za vodcu izraelského národa a dovolil mu, aby pre tento národ zapísal zákony. Nebolo pochýb, že Jehova podporoval Mojžiša. Napriek tomu ho vlastná sestra a brat, Mirjam a Áron, kritizovali za to, koho si vybral za manželku. Iní muži na jeho mieste by sa možno rozhnevali a chceli by sa pomstiť. Ale Mojžiš nebol taký. Nebol urážlivý. Dokonca úpenlivo prosil Jehovu, aby uzdravil Mirjam z malomocenstva, ktorým ju postihol. (4. Mojž. 12:1–13) Prečo tak reagoval?

Mojžiš úpenlivo prosí Jehovu, aby uzdravil Mirjam z malomocenstva (Pozri 8. odsek.)

9., 10. a) Čo Jehova pomohol Mojžišovi pochopiť? b) Čo sa môžu od Mojžiša naučiť hlavy rodín a zboroví starší?

9 Mojžiš sa nechal formovať Jehovom. Asi 40 rokov pred touto udalosťou, keď bol členom egyptskej kráľovskej rodiny, nebol mierny. Bol taký prchký, že zabil muža, ktorý sa podľa neho dopúšťal nespravodlivosti. Nazdával sa, že Jehova bude s jeho konaním súhlasiť. Jehova ho 40 rokov školil, aby ho naučil, že na to, aby viedol Izraelitov, potrebuje viac než len odvahu. Potreboval miernosť. Ale na to, aby bol mierny, musel byť tiež pokorný, láskavý a ochotný podriaďovať sa. To všetko sa naučil a stal sa z neho vynikajúci vodca. (2. Mojž. 2:11, 12; Sk. 7:21–30, 36)

10 Mojžiš je dobrým príkladom pre hlavy rodín a zborových starších. Keď je k tebe niekto neúctivý, hneď sa neurážaj. Pokorne uznaj svoje chyby. (Kaz. 7:9, 20) Ochotne sa riaď Jehovovými radami, ako riešiť problémy. A vždy reaguj mierne. (Prísl. 15:1) Hlavy rodín i starší, ktorí takto konajú, robia radosť Jehovovi, prispievajú k pokoju a sú príkladom miernosti.

11. – 13. Aký príklad nám dali Sadrach, Mézach a Abednego?

11 Keď sme prenasledovaní. Počas ľudských dejín vládcovia prenasledovali Jehovových služobníkov a je to tak i dnes. Možno nás obviňujú z rôznych zločinov, ale v skutočnosti im prekáža, že sme sa rozhodli „viac poslúchať Boha ako ľudí“. (Sk. 5:29) Môžu sa nám vysmievať, uväzniť nás či dokonca fyzicky ubližovať. Ale Jehova nám pomôže, aby sme sa druhým neodplácali, ale zostali mierni napriek skúškam.

12 Zamysli sa nad príkladom, ktorý nám dali traja židovskí zajatci – Chananjah, Mišael a Azariah. * Babylonský kráľ im prikázal, aby sa poklonili pred veľkou zlatou sochou. S miernosťou mu vysvetlili, prečo ju nebudú uctievať. Hoci sa im vyhrážal, že všetkých troch dá hodiť do ohnivej pece, zostali poslušní Jehovovi. Nepredpokladali, že Jehova sa rozhodne okamžite ich zachrániť. Boli ochotní podstúpiť všetko, čo pripustí. (Dan. 3:1, 8–28) Dokázali tak, že mierni ľudia sú odvážni a že žiaden kráľ, žiadna hrozba ani trest im nezabráni prejavovať Jehovovi „výlučnú oddanosť“. (2. Mojž. 20:4, 5)

13 Ako môžeme napodobniť týchto troch mladíkov, keď je skúšaná naša vernosť Jehovovi? Buďme pokorní a dôverujme, že Jehova sa o nás postará. (Žalm 118:6, 7) K tým, ktorí nás obviňujú z niečoho zlého, sa správajme mierne a úctivo. (1. Petra 3:15) Odmietajme urobiť čokoľvek, čo by narušilo naše priateľstvo s naším milujúcim Otcom.

Tým, ktorí sú k nám hrubí, odpovedáme s úctou (Pozri 13. odsek.)

14., 15. a) Čo sa môže stať, keď sme pod stresom? b) Prečo môžeme na základe slov v Izaiášovi 53:7, 10 povedať, že Ježiš je najlepším príkladom človeka, ktorý zostal mierny aj pod stresom?

14 Keď sme pod stresom. Do stresu sa môžeme dostať z najrôznejších dôvodov. Môže to byť pre písomku v škole alebo pre nejakú dôležitú úlohu v práci. Môže nás vystresovať už len to, keď si pomyslíme na lekárske vyšetrenie alebo na operáciu, ktorá nás čaká. Keď sme pod stresom, môže byť ťažké zostať mierny. V situáciách, ktoré za normálnych okolností zvládame, sme možno zrazu podráždení. Možno začneme rozprávať necitlivo a chladným tónom. Ak si niekedy pod stresom, premýšľaj o príklade, ktorý nám dal Ježiš.

15 Počas posledných mesiacov života na zemi bol pod veľkým stresom. Vedel, že má byť popravený a že bude veľmi trpieť. (Ján 3:14, 15; Gal. 3:13) Niekoľko mesiacov pred svojou smrťou povedal, že je stiesnený. (Luk. 12:50) A len pár dní predtým, ako zomrel, povedal: „Moja duša je teraz znepokojená.“ Zo slov, ktorými v modlitbe vyjadril svoje pocity, vidíme, že bol pokorný a podriaďoval sa Bohu. Povedal: „Otče, zachráň ma od tejto hodiny. Veď preto som prišiel k tejto hodine. Otče, osláv svoje meno.“ ​(Ján 12:27, 28) Keď nadišla tá chvíľa, Ježiš sa odvážne vydal do rúk Božích nepriateľov, ktorí ho popravili tým najmučivejším a najpotupnejším spôsobom. Napriek tomu, že bol pod stresom a veľmi trpel, zostal mierny – pokorne sa podriadil Božej vôli. S istotou môžeme povedať, že Ježiš je tým najlepším príkladom človeka, ktorý zostal mierny aj pod stresom. (Prečítajte Izaiáša 53:7, 10.)

Ježiš je najlepším príkladom miernosti (Pozri 16. – 17. odsek.) *

16., 17. a) Ako Ježišovu miernosť vyskúšali jeho apoštoli? b) Ako môžeme Ježiša napodobňovať?

16 Ježišovu miernosť vyskúšali v posledný večer jeho života na zemi jeho najbližší priatelia. Predstav si, pod akým stresom musel byť Ježiš. Zostane Bohu verný až do smrti? Závisel od toho život miliárd ľudí. (Rim. 5:18, 19) A čo je ešte dôležitejšie, šlo o povesť jeho Otca. (Jób 2:4) Keď naposledy večeral so svojimi najbližšími priateľmi, rozhovor apoštolov sa zvrtol na „prudký spor o tom, ktorý z nich sa zdá byť najväčším“. Ježiš ich v tejto veci usmernil už niekoľkokrát, dokonca aj v ten istý večer! Je však obdivuhodné, že sa nedal vyprovokovať. Reagoval mierne. Láskavo, ale pevne apoštolom znova vysvetlil, aký postoj by mali mať. Potom ich pochválil za to, že verne zostali s ním. (Luk. 22:24–28; Ján 13:1–5, 12–15)

17 Ako by si reagoval, keby si bol v podobnej situácii? Aj keď si vystresovaný, môžeš napodobniť Ježiša a zostať mierny. Ochotne poslúchaj Jehovov príkaz „ďalej sa navzájom znášajte“. (Kol. 3:13) Ak budeš pamätať na to, že všetci hovoríme a robíme veci, ktoré druhých dráždia, bude pre teba ľahšie poslúchať tento príkaz. (Prísl. 12:18; Jak. 3:2, 5) A snaž sa druhých chváliť za ich dobré vlastnosti. (Ef. 4:29)

PREČO BY SME MALI BYŤ MIERNI

18. Ako Jehova pomáha miernym ľuďom dobre sa rozhodovať a čo musia robiť oni?

18 Budeme sa lepšie rozhodovať. Keď stojíme pred náročnými rozhodnutiami, Jehova nám pomôže dobre sa rozhodnúť, ale iba ak sme mierni. Sľubuje, že vypočuje „túžbu miernych“. (Žalm 10:17) A urobí ešte viac. V Biblii nachádzame tento sľub: „Spôsobí, že mierni budú chodiť v jeho sudcovskom rozhodnutí, a miernych bude vyučovať svojej ceste.“ ​(Žalm 25:9) Jehova nás vyučuje prostredníctvom svojho Slova a prostredníctvom publikácií, * videí a zhromaždení, ktoré pripravuje „verný a rozvážny otrok“. (Mat. 24:45–47) Je na nás, aby sme pokorne uznali, že potrebujeme pomoc, a aby sme študovali materiál, ktorý nám Jehova dáva, a to, čo sa učíme, ochotne uplatňovali.

19. – 21. a) Akú chybu urobil Mojžiš v Kádeši? b) Ako sa môžeme poučiť z Mojžišovej chyby?

19 Vyhneme sa zbytočným chybám. Znova sa zamysli nad Mojžišom. Celé desaťročia bol miernym človekom a robil radosť Jehovovi. Ale potom, pred koncom náročného 40-ročného putovania pustatinou, zlyhal. Boli práve v Kádeši, keď jeho sestra, ktorá pravdepodobne pomáhala pri záchrane jeho života v Egypte, zomrela a bola pochovaná. Tu sa Izraeliti začali znova sťažovať, že nemajú všetko, čo potrebujú. Ľud „sa hádal s Mojžišom“, že nemajú dosť vody. Sťažovali sa napriek všetkým zázrakom, ktoré Jehova prostredníctvom Mojžiša vykonal, a napriek tomu, že Mojžiš nesebecky viedol ľud taký dlhý čas. Nesťažovali sa len na nedostatok vody, ale aj na Mojžiša, akoby to bola jeho chyba, že boli smädní. (4. Mojž. 20:1–5, 9–11)

20 Mojžiš sa rozhneval a prestal byť mierny. Napriek tomu, že mu Jehova prikázal, aby prehovoril ku skale, Mojžiš roztrpčene prehovoril k ľudu a povedal, že vykoná zázrak. Potom dvakrát udrel do skaly a vytryskla z nej voda. Nechal sa ovládnuť pýchou a hnevom, a tak urobil vážnu chybu. (Žalm 106:32, 33) V tej chvíli nebol mierny, a preto prišiel o možnosť vstúpiť do Zasľúbenej krajiny. (4. Mojž. 20:12)

21 Z tejto udalosti sa učíme niečo dôležité. Po prvé, potrebujeme si stále rozvíjať miernosť. Keď to na chvíľu zanedbáme, môže sa v nás znova prejaviť pýcha a spôsobiť, že budeme hovoriť a konať nerozumne. Po druhé, keď sme vystresovaní, môže byť ťažké zostať mierni, preto si potrebujeme rozvíjať miernosť aj keď sme pod tlakom.

22., 23. a) Prečo by sme si mali rozvíjať miernosť? b) Čo znamenajú slová v Sofoniášovi 2:3?

22 Jehova nás bude chrániť. Čoskoro Jehova odstráni zo zeme všetkých zlých ľudí a zostanú tu iba mierni. Na zemi potom budú pokojné podmienky. (Žalm 37:10, 11) Budeš medzi tými miernymi ľuďmi aj ty? Môžeš medzi nimi byť, ak budeš robiť to, k čomu ťa Jehova s láskou povzbudzuje prostredníctvom proroka Sofoniáša. (Sofoniáš 2:3)

23 Prečo sa v Sofoniášovi 2:3 píše „snáď budete môcť byť ukrytí“? Neznamená to, že Jehova nedokáže ochrániť tých, ktorí sa mu chcú páčiť a ktorých miluje. Znamená to, že výsledok do určitej miery závisí od nás. „Deň Jehovovho hnevu“ môžeme prežiť a žiť večne, ak sa usilujeme rozvíjať si miernosť a robiť radosť Jehovovi.

PIESEŇ Č. 21 Šťastní sú milosrdní

^ 5. ods. Nikto z nás sa nenarodil ako mierny. Túto vlastnosť si potrebujeme rozvíjať. Možno je pre nás ľahké byť mierni, keď sa stretávame s pokojnými ľuďmi, ale ťažšie je to, keď sa stretneme s niekým pyšným. V tomto článku sa zamyslíme nad tým, čo nám pomôže zostať mierni v niektorých náročných situáciách.

^ 3. ods. VYSVETLENIE VÝRAZOV: Miernosť. Mierny človek je k druhým láskavý a nedá sa vyprovokovať. Pokora. Pokorný človek nie je pyšný ani arogantný a ostatných považuje za dôležitejších. Jehova je pokorný v tom zmysle, že s tými, ktorí sú mu podriadení, zaobchádza láskavo a súcitne.

^ 12. ods. Babylončania dali týmto trom Hebrejom mená Sadrach, Mézach a Abednego. (Dan. 1:7)

^ 18. ods. Pozri napríklad článok „Prejavuj vieru a rozhoduj sa múdro“ v Strážnej veži z marca 2017.

^ 59. ods. OPIS OBRÁZKA: Učeníci sa hádajú, kto z nich je najväčší, a Ježiš ich s miernosťou napráva.