STRÁŽNA VEŽA (ŠTUDIJNÉ VYDANIE) Február 2018

Toto číslo obsahuje študijné články, ktoré sa budú študovať od 2. do 29. apríla 2018.

Prejavujme vieru a buďme poslušní tak ako Noach, Daniel a Jób

Títo verní muži zažívali podobné ťažkosti ako my. Vďaka čomu si zachovali vieru?

Poznáš Jehovu tak ako Noach, Daniel a Jób?

Ako títo muži spoznali Všemohúceho Boha? Aký mali z toho úžitok? A ako si môžeme vypestovať podobnú vieru?

Čo znamená byť duchovným človekom?

Z Biblie sa dozvedáme, čím sa vyznačuje „duchovný človek“ a ako sa líši od „telesného človeka“.

Usilovne pracuj na svojej duchovnosti

To, že poznáš Bibliu, automaticky neznamená, že si aj duchovným človekom. Čo ďalšie je potrebné?