Mladí, Jehova chce, aby ste boli šťastní

Mladí, Jehova chce, aby ste boli šťastní

„Môj život napĺňa šťastím.“ ​(ŽALM 103:5, Jeruzalemská Biblia)

PIESNE: 11, 4

1., 2. Prečo je múdre brať do úvahy Jehovove rady, keď sa rozhoduješ o svojej budúcnosti? (Pozri obrázky v úvode článku.)

MLADÍ ľudia obvykle dostávajú mnoho rád ohľadom svojej budúcnosti. Možno to poznáš aj ty. Učitelia, výchovní poradcovia a iní ťa možno povzbudzujú, aby si šiel na vysokú školu alebo aby si sa usiloval o úspešnú kariéru. Ale Jehova ti radí niečo iné. Chce, aby si sa v škole dobre učil a potom bol schopný uživiť sa. (Kol. 3:23) Zároveň však vie, že ako mladý človek musíš robiť dôležité rozhodnutia, ktoré ovplyvnia tvoju budúcnosť. Preto ti dáva múdre rady, vďaka ktorým môžeš žiť tak, aby si mu v tomto čase konca robil radosť. (Mat. 24:14)

2 Pamätaj, že Jehova vidí veci z nadhľadu. Vie, čo sa stane s dnešným svetom a ako blízko je koniec. (Iz. 46:10; Mat. 24:3, 36) Okrem toho ťa dobre pozná. Vie, vďaka čomu budeš šťastný a čo by viedlo k tomu, že budeš nešťastný. Ľudské rady sa môžu zdať dobré, ale ak nie sú založené na Božom Slove, nie sú ani trochu múdre. (Prísl. 19:21)

MÚDROSŤ JE MOŽNÉ NÁJSŤ LEN U JEHOVU

3., 4. K čomu to viedlo, keď Adam a Eva poslúchli zlú radu?

3 Zlé rady majú svoj pôvod už na počiatku ľudskej histórie, keď sa na scéne objavil Satan. Tento opovážlivý tvor, ktorý sa sám ustanovil za radcu, povedal Eve, že ona i jej manžel budú šťastnejší, ak budú žiť podľa vlastných predstáv. (1. Mojž. 3:1–6) Ale Satan to povedal zo sebeckých pohnútok. Chcel, aby Adam s Evou a ich budúce potomstvo poslúchali a uctievali jeho, a nie Jehovu. Čo však Satan urobil pre ľudí? Veď všetko, čo mali, pochádzalo od Jehovu. Vďaka nemu mali jeden druhého, nádherný rajský domov a dokonalé telo so schopnosťou žiť navždy.

4 Je smutné, že Adam a Eva neposlúchli Jehovu, a tak prišli o vzťah, ktorý s ním mali. Ako dobre vieš, výsledky boli tragické. Podobne ako odtrhnutý kvet pomaly vädne a potom uschne, aj oni začali starnúť a nakoniec zomreli. Následky ich hriechu znáša celé ich potomstvo. (Rim. 5:12) Napriek tomu väčšina ľudí nechce poslúchať Boha a žije si podľa vlastných predstáv. (Ef. 2:1–3) Čo z toho vyplýva? Je jasné, že múdrosť môžeme nájsť iba u Jehovu. (Prísl. 21:30)

5. Čím si bol Jehova istý a ako vieme, že jeho očakávanie sa splnilo?

5 Jehova si však bol istý, že mnohí ľudia vrátane mladých ho budú chcieť spoznať a slúžiť mu. (Žalm 103:17, 18; 110:3) Veľmi si ich cení! Patríš medzi nich aj ty? Ak áno, potom máš od neho mnoho dobrých vecí, ktoré prispievajú k tvojmu šťastiu. (Žalm 103:5; Prísl. 10:22) Teraz budeme hovoriť o štyroch z nich. Zamyslíme sa nad tým, že Jehova nám dáva množstvo duchovného pokrmu, tých najlepších priateľov, zmysluplné ciele a skutočnú slobodu.

JEHOVA USPOKOJUJE TVOJE DUCHOVNÉ POTREBY

6. Prečo by si sa mal starať o svoje duchovné potreby a ako ti v tom Jehova pomáha?

6 Od zvierat sa líšiš napríklad tým, že máš duchovné potreby, a tie dokáže uspokojiť iba Stvoriteľ. (Mat. 4:4) Keď pozorne počúvaš to, čo ti hovorí, získavaš porozumenie, múdrosť a šťastie. Ježiš povedal: „Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby.“ ​(Mat. 5:3) Boh ti dal svoje Slovo a množstvo duchovného pokrmu od „verného a rozvážneho otroka“, aby uspokojil tvoje duchovné potreby. (Mat. 24:45) Tento pokrm je veľmi pestrý a pomáha ti mať bližší vzťah k Jehovovi. (Iz. 65:13, 14)

7. Napríklad čo získaš vďaka duchovnému pokrmu?

7 Vďaka duchovnému pokrmu získaš múdrosť a schopnosť premýšľať, ktorá ťa chráni v mnohých ohľadoch. (Prísl. 2:10–14) Potom dokážeš rozoznať falošné učenie. Patrí k nemu napríklad názor, že neexistuje Stvoriteľ alebo že peniaze a hmotné veci sú kľúčom k šťastiu. Okrem toho dokážeš odolávať nesprávnym žiadostiam a vyhýbať sa škodlivým zvykom. Preto sa zo všetkých síl snaž získať múdrosť a schopnosť premýšľať a chráň si ich ako poklad. Keď ich získaš, na vlastnej koži sa presvedčíš, že Jehova ťa miluje a chce pre teba len to najlepšie. (Žalm 34:8; Iz. 48:17, 18)

8. Prečo by si si mal už teraz posilňovať vzťah k Bohu?

8 Zakrátko Jehova zničí všetky časti Satanovho sveta. Jedine on nás bude schopný ochrániť a dať nám veci, ktoré budeme potrebovať, ako napríklad jedlo na každý deň. (Hab. 3:2, 12–19) Preto je už teraz potrebné posilňovať si vzťah k nášmu nebeskému Otcovi a naučiť sa mu dôverovať. (2. Petra 2:9) Potom sa bez ohľadu na to, čo sa okolo teba deje, budeš cítiť ako žalmista Dávid, ktorý napísal: „Jehovu si stále staviam pred seba. Je po mojej pravici, a preto sa nebudem potácať.“ ​(Žalm 16:8)

VĎAKA JEHOVOVI MÔŽEŠ MAŤ TÝCH NAJLEPŠÍCH PRIATEĽOV

9. a) Čo robí Jehova podľa Jána 6:44? b) Čo je úžasné na tom, keď stretneme brata alebo sestru?

9 Predstav si, že prvý raz stretneš niekoho, kto neuctieva Jehovu. Koľko toho o ňom vieš? Možno len to, ako sa volá a ako vyzerá. Ale ak stretneš niekoho, kto pozná a miluje Jehovu, je to úplne iné. Vieš, že Jehova v ňom videl niečo dobré, a preto ho k sebe pritiahol, aby sa stal súčasťou jeho duchovnej rodiny. (Ján 6:44) Aj keď je ten človek inej národnosti či pochádza z inej krajiny alebo kultúrneho prostredia, vieš o ňom už veľmi veľa a rovnako aj on o tebe.

Jehova chce, aby si mal tých najlepších priateľov a aby si si dával duchovné ciele (Pozri 9. – 12. odsek.)

10., 11. Čo ťa spája s inými bratmi a sestrami a čo tým získavaš?

10 Keď stretneš brata či sestru, vieš, že tie najdôležitejšie veci máte spoločné. Obaja rozprávate „čistým jazykom“ pravdy. (Sof. 3:9) Čo to znamená? Obaja veríte v Boha, žijete podľa rovnakých morálnych noriem a máte rovnakú nádej do budúcnosti. To je len niekoľko z mnohých vecí, ktoré vás spájajú. Sú základom pre vzájomnú dôveru a trvalé priateľstvo.

11 Nie je prehnané povedať, že keď slúžiš Jehovovi, máš tých najlepších priateľov. A máš ich po celom svete, hoci väčšinu z nich si nikdy nestretol. Kto iný okrem Jehovových svedkov má niečo také úžasné?

JEHOVA TI POMÁHA DÁVAŤ SI ZMYSLUPLNÉ CIELE

12. Aké duchovné ciele si môžeš dať?

12 Máš jeden alebo viac duchovných cieľov, na ktorých pracuješ? Možno sa snažíš každý deň si prečítať nejakú časť z Biblie. Alebo pracuješ na tom, aby si mal lepšie komentáre a úlohy na zhromaždení. Možno si si dal za cieľ lepšie používať Bibliu v službe. Ako sa cítiš, keď si všimneš, že si sa v niečom zlepšil, alebo keď ťa za to druhí pochvália? Určite máš z toho dobrý pocit a veľmi sa tešíš. (Kaz. 11:9–12:1) A máš na to dobrý dôvod, pretože robíš to, čo si praje Jehova, a tým napodobňuješ Ježiša. (Žalm 40:8; Prísl. 27:11)

13. Prečo je lepšie slúžiť Bohu, než usilovať sa o svetské ciele?

13 Keď si dáš za cieľ slúžiť Jehovovi, budeš zameraný na prácu, vďaka ktorej budeš šťastný a tvoj život bude mať zmysel. Apoštol Pavol napísal: „Buďte stáli, nepohnuteľní, majte vždy hojnosť práce v Pánovom diele, pretože viete, že vaša namáhavá práca v spojitosti s Pánom nie je márna.“ ​(1. Kor. 15:58) Na druhej strane ľudia, ktorí sa usilujú o svetské ciele, napríklad o peniaze a slávu, v skutočnosti nie sú šťastní. Aj keď sa môžu zdať úspešní, často cítia vnútornú prázdnotu. (Luk. 9:25) Presvedčil sa o tom aj kráľ Šalamún. (Rim. 15:4) Z toho, čo zistil, sa môžeme veľa naučiť.

14. Ako sa môžeš poučiť z toho, čo zistil Šalamún?

14 Šalamún, ktorý bol mocný a rozprávkovo bohatý, sa rozhodol, že vyskúša, čo mu prinesie šťastie. (Kaz. 2:1–10) Postavil si domy, naprojektoval záhrady a parky a získal všetko, na čo si len pomyslel. Ako sa potom cítil? Bol šťastný? Uspokojovalo ho to? Nemusíme hádať, pretože nám to sám povedal. Čítame o tom v Kazateľovi 2:11: „Keď som sa obrátil ku všetkým svojim dielam, ktoré vykonali moje ruky... hľa, bola to všetko márnosť... a nebolo ničoho výhodného.“ Poučíš sa z toho, čo zistil?

15. Prečo je podľa Žalmu 32:8 dôležité, aby si si vybudoval silnú vieru?

15 Niektorí ľudia sa učia na vlastných chybách a potom musia znášať následky. Ale Jehova nechce, aby si sa zbytočne trápil. Chce, aby si ho počúval a nechal si od neho poradiť. Na to potrebuješ vieru. Rozhodnutia, ktoré na základe nej urobíš, nikdy neoľutuješ. A Jehova nikdy nezabudne „na lásku, ktorú [si prejavoval] jeho menu“. (Hebr. 6:10) Preto sa snaž vybudovať si silnú vieru. Potom budeš v živote robiť múdre rozhodnutia a na vlastnej koži sa presvedčíš, že tvoj nebeský Otec chce pre teba len to najlepšie. (Žalm 32:8)

BOH TI DÁVA SKUTOČNÚ SLOBODU

16. Prečo by sme si mali vážiť slobodu a využívať ju zodpovedne?

16 Apoštol Pavol napísal: „Kde je Jehovov duch, tam je sloboda.“ ​(2. Kor. 3:17) Jehova miluje slobodu a vytvoril nás tak, aby sme ju milovali aj my. Chce, aby si svoju slobodu využíval zodpovedne, pretože ťa to bude chrániť. Možno poznáš mladých, ktorí pozerajú pornografiu, žijú nemravne, riskujú život pri extrémnych športoch, berú drogy alebo sa opíjajú. Spočiatku sa môže zdať, že sa skvelo zabávajú, ale často to vedie k smutným následkom, ako sú choroby, závislosť či dokonca smrť. (Gal. 6:7, 8) Mladí, ktorí robia také veci, si možno myslia, že sú slobodní, ale v skutočnosti nie sú. (Tít. 3:3)

17. Prečo môžeme povedať, že keď poslúchame Boha, vedie to ku skutočnej slobode?

17 Na druhej strane o koľkých ľuďoch vieš, že ochoreli, pretože sa riadili biblickými zásadami? Je jasné, že keď poslúchame Jehovu, chránime si zdravie a tešíme sa zo skutočnej slobody. (Žalm 19:7–11) Okrem toho, keď využívaš svoju slobodu múdro tak, že sa riadiš Božími dokonalými zákonmi a zásadami, ukazuješ Bohu a tiež svojim rodičom, že si zodpovedným človekom. Potom ti rodičia pravdepodobne budú viac dôverovať a dajú ti väčšiu slobodu. A Jehova sľubuje, že čoskoro dá všetkým svojim verným služobníkom dokonalú slobodu — „slávnu slobodu Božích detí“. (Rim. 8:21)

18. V akom zmysle boli Adam a Eva na začiatku slobodnejší ako ľudia dnes?

18 Takúto slobodu mali kedysi Adam a Eva. V záhrade Eden im Boh zakázal iba jednu vec: nemali jesť ovocie z jedného konkrétneho stromu. (1. Mojž. 2:9, 17) Myslíš, že to bolo od Boha príliš prísne? Samozrejme, že nie! Len si predstav, koľko zákonov vytvorili ľudia a nútia druhých, aby ich poslúchali!

19. Ako nám Jehova pomáha, aby sme sa stali slobodnými?

19 Jehova je veľmi múdry a vidno to aj z toho, ako s nami zaobchádza. Nedáva nám nekonečný zoznam zákonov, ale trpezlivo nás učí, aby sme sa riadili zákonom lásky. Chce, aby sme žili podľa jeho zásad a nenávideli to, čo je zlé. (Rim. 12:9) Krásnym príkladom takéhoto vyučovania je Kázeň na vrchu, v ktorej Ježiš odhalil, prečo ľudia robia zlé veci. (Mat. 5:27, 28) Kristus, ktorý je Kráľom Božieho Kráľovstva, nás v novom svete bude naďalej vyučovať, aby sme sa na veci pozerali rovnako ako on. (Hebr. 1:9) A vďaka Ježišovi budeme mať aj dokonalú myseľ a telo. Predstav si, že už viac nebudeš túžiť po nesprávnych veciach a ani nebudeš musieť trpieť pre svoju nedokonalosť. Potom sa konečne budeš tešiť zo „slávnej slobody“, ktorú sľubuje Jehova.

20. a) Ako Jehova využíva svoju slobodu? b) Ako môžeš Jehovu napodobňovať?

20 Pravdaže, nikdy nebudeme mať absolútnu slobodu, lebo vždy budeme konať na základe lásky k Bohu a blížnym. Jehova chce vlastne iba to, aby sme ho napodobňovali. Má neobmedzenú slobodu, a predsa sa rozhodol, že s nami bude zaobchádzať na základe lásky. (1. Jána 4:7, 8) Preto je logické, že skutočne slobodní budeme iba vtedy, ak sa v živote necháme viesť láskou, akú má on.

21. a) Čo cítil Dávid k Jehovovi? b) O čom budeme hovoriť v nasledujúcom článku?

21 Si vďačný za všetko to dobré, čo ti Jehova dáva, napríklad za množstvo duchovného pokrmu, dobrých priateľov, zmysluplné ciele a vyhliadku na skutočnú slobodu? (Žalm 103:5) Ak áno, možno sa cítiš ako Dávid, ktorý Jehovovi v modlitbe povedal: „Spôsobíš, aby som poznal cestu života. Pri tvojej tvári je plesania do sýtosti; po tvojej pravici je príjemnosť navždy.“ ​(Žalm 16:11) Pri štúdiu nasledujúceho článku budeme hovoriť o ďalších duchovných pokladoch zo 16. žalmu. Dozvieš sa z neho ešte viac o tom, ako mať ten najlepší život.