Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

Je potrebné zostaviť právny výbor, ak dvaja nezosobášení ľudia opačného pohlavia strávia noc za nevhodných okolností?

Áno. Ak neexistujú žiadne poľahčujúce okolnosti, bude zostavený právny výbor, a to na základe silných nepriamych dôkazov, že došlo k sexuálnej nemravnosti. (1. Kor. 6:18)

Rada starších dôkladne prešetrí každý podobný prípad a rozhodne, či je potrebné zostaviť právny výbor. Starší si položia napríklad otázky: Je medzi nimi romantický vzťah? Dostali už predtým radu v súvislosti s tým, ako sa jeden k druhému správajú? Čo viedlo k tomu, že strávili noc spolu? Vopred si to naplánovali? Mali možnosť vyriešiť situáciu inak? Ak nie, existujú poľahčujúce okolnosti, napríklad nastala nejaká nepredvídaná či naliehavá situácia, takže nemali inú možnosť, len stráviť noc spolu? (Kaz. 9:11) Kde každý z nich spal? Situácia sa môže v jednotlivých prípadoch odlišovať, a preto musia starší zvážiť všetky súvisiace okolnosti.

Po posúdení všetkých skutočností starší rozhodnú, či si správanie dvojice vyžaduje zostavenie právneho výboru.