Mladí, „stále pracujte na svojej záchrane“

Mladí, „stále pracujte na svojej záchrane“

„Ako ste boli vždy poslušní... stále pracujte na svojej záchrane s bázňou a chvením.“ ​(FIL. 2:12)

PIESNE: 41, 11

1. Prečo je krst dôležitým krokom? (Pozri obrázok v úvode článku.)

KAŽDÝ rok sa dávajú pokrstiť tisíce ľudí, ktorí študujú Bibliu. Mnohí z nich sú tínedžeri či dokonca ešte mladší. Niektorí boli vychovávaní v pravde. Platí to aj o tebe? Ak áno, zaslúžiš si pochvalu. Krst je kresťanská požiadavka a je nevyhnutný na získanie záchrany. (Mat. 28:19, 20; 1. Petra 3:21)

2. Prečo by si sa nemal obávať zasvätiť svoj život Jehovovi?

2 Po krste sa ti otvárajú dvere k mnohým požehnaniam, ale tento krok so sebou prináša aj zodpovednosť. V akom ohľade? V deň krstu si dal kladnú odpoveď na túto otázku: „Robil si na základe obete Ježiša Krista pokánie zo svojich hriechov a zasvätil si sa Jehovovi, aby si konal jeho vôľu?“ Krst symbolizuje tvoje zasvätenie. Je to slávnostný sľub, ktorý si dal Jehovovi, že ho budeš milovať a budeš uprednostňovať jeho vôľu pred všetkým ostatným. To je vážny záväzok. Mal by si ľutovať, že si dal takýto sľub? Určite nie! Spoľahol si sa na Jehovu a to je vždy správne rozhodnutie. Pouvažuj, akú inú možnosť si mal. Človek, ktorý žije nezávisle od Jehovu, sa dostáva pod Satanovu nadvládu. A Diabol sa vôbec nezaujíma o tvoju záchranu. Bol by veľmi rád, keby si sa postavil na jeho stranu v odpore proti Jehovovi a prišiel o možnosť žiť večne.

3. Aký úžitok to prináša, keď človek oddá svoj život Jehovovi?

3 Teraz sa zamysli nad tým, aký úžitok máš z toho, že si oddaným a pokrsteným kresťanom. Keď si oddal svoj život Jehovovi, môžeš povedať s ešte väčšou istotou: „Jehova je na mojej strane; nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť pozemský človek?“ ​(Žalm 118:6) Neexistuje väčšia česť než stáť na strane Jehovu a mať jeho schválenie.

OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ

4., 5. a) V akom zmysle je pokrstený kresťan zodpovedný sám za seba? b) Aké náročné situácie zažívajú všetci kresťania?

4 Tvoj vzťah k Jehovovi nie je ako „program pre rodinu“ od niektorých mobilných operátorov, za ktorý platia účty tvoji rodičia a ty si užívaš jeho výhody. Si pokrsteným kresťanom, a preto už sám nesieš zodpovednosť za svoju záchranu, aj keď bývaš s rodičmi. Prečo by si mal na to stále pamätať? Lebo nikdy nevieš, s akými ťažkosťami sa stretneš v budúcnosti. Napríklad možno si sa dal pokrstiť ešte predtým, ako si začal dospievať. Ale teraz, keď si tínedžerom, sa asi musíš vyrovnávať s novými pocitmi a tlakmi. Jedno dospievajúce dievča hovorí: „Dieťa obvykle nemá problém s tým, že ako Jehovov svedok prichádza v škole o narodeninovú tortu. Ale o pár rokov, keď mladého človeka začne lákať sex, musí byť úplne presvedčený, že poslúchať Jehovove zákony je vždy to najlepšie.“

5 Samozrejme, nielen mladí ľudia sa dostávajú do náročných situácií, ktoré predtým nezažili. Aj tí, ktorí boli pokrstení v dospelosti, musia často znášať neočakávané skúšky viery. Môžu sa týkať manželstva, zdravia alebo zamestnania. Bez ohľadu na vek sa môže každý z nás ocitnúť v situácii, v ktorej bude musieť prejaviť vernosť Jehovovi. (Jak. 1:12–14)

6. a) Čo znamená zostať Jehovovi verný za každých okolností? b) Čo sa učíš z Filipanom 4:11–13?

6 Čo ti pomôže, aby si zostal verný za každých okolností? Nikdy nezabudni na svoj sľub, že budeš Jehovovi verný, nech sa deje čokoľvek. Teda dal si sľub samotnému Vládcovi vesmíru, že mu neprestaneš slúžiť ani vtedy, keby mu prestali slúžiť tvoji rodičia či priatelia. (Žalm 27:10) Jehova ti dá silu, aby si zvládol každú situáciu a žil v súlade so svojím zasvätením. (Prečítajte Filipanom 4:11–13.)

7. Čo znamená pracovať na záchrane „s bázňou a chvením“?

7 Jehova chce, aby si bol jeho priateľom. Ale udržať si toto priateľstvo a pracovať na svojej záchrane si od teba vyžaduje úsilie. Vo Filipanom 2:12 čítame: „Stále pracujte na svojej záchrane s bázňou a chvením.“ Z týchto slov vyplýva, že musíš stále dbať na to, aby si si udržiaval blízky vzťah k Jehovovi a zostal mu verný napriek všetkým ťažkostiam. Nesmieš pri tom skĺznuť k prílišnej sebadôvere. Aj niektorí dlhoroční Boží služobníci opustili pravdu. Ako môžeš pracovať na svojej záchrane?

ŠTÚDIUM BIBLIE JE DÔLEŽITÉ

8. Čo zahŕňa osobné štúdium a prečo je dôležité?

8 Priateľstvo s Jehovom zahŕňa obojstrannú komunikáciu. To znamená, že ho počúvaš a rozprávaš sa s ním. Jehovu počúvaš predovšetkým tak, že si študuješ jeho Slovo. Keď si čítaš Bibliu a naše publikácie a uvažuješ o tom, čo si si prečítal, dozvedáš sa o ňom viac. Ale mysli na to, že štúdium Biblie nie je len akýmsi intelektuálnym cvičením. Tvojím cieľom by nemalo byť naučiť sa niečo naspamäť, ako keď sa pripravuješ na nejaký test, ktorým musíš prejsť. Štúdium sa podobá skôr na expedíciu, na ktorej objavuješ a skúmaš viaceré stránky Jehovovej osobnosti. Vďaka tomu si vytvoríš blízky vzťah k Jehovovi a aj on sa stane tvojím priateľom. (Jak. 4:8)

Darí sa ti komunikovať s Jehovom? (Pozri 8. – 11. odsek.)

9. Ktoré pomôcky využívaš pri osobnom štúdiu?

9 Jehovova organizácia ti poskytuje množstvo pomôcok, aby si si dokázal vypracovať dobrý program osobného štúdia. Napríklad na stránke jw.org v časti „Mladí“ nájdeš „Biblické študijné projekty“ s opisom biblických udalostí a praktickým poučením. V tej istej časti nájdeš aj návody na štúdium „Čo učí Biblia?“, vďaka ktorým si môžeš posilniť svoje presvedčenie. Zároveň sa v nich dozvieš, ako vysvetliť druhým, čomu veríš. Ďalšie rady, ako študovať, nájdeš aj v článku „Mladí ľudia sa pýtajú — Čo môžem robiť, aby ma čítanie Biblie bavilo?“, ktorý vyšiel v Prebuďte sa! z apríla 2009. Teda keď chceš pracovať na svojej záchrane, nesmieš zanedbávať štúdium a rozjímanie. (Prečítajte Žalm 119:105.)

MODLITBA JE NEVYHNUTNÁ

10. Prečo je modlitba nevyhnutná?

10 Zatiaľ čo osobné štúdium je jedným zo spôsobov, ako počúvať Jehovu, modlitba je prostriedkom, ako sa s ním rozprávať. Kresťania nepovažujú modlitbu za bezvýznamný rituál ani za akúsi zázračnú formulku, ktorá by im prinášala šťastie. Prostredníctvom nej komunikujeme s naším Stvoriteľom. Jehova si ťa chce vypočuť. (Prečítajte Filipanom 4:6.) Keď prežívaš pocity úzkosti, Biblia ti radí, aby si „uvrhol svoje bremeno na Jehovu“. (Žalm 55:22) Si presvedčený, že je to múdra rada? Milióny našich bratov a sestier ti môžu potvrdiť, ako veľmi im modlitba pomáha. A určite pomôže aj tebe.

11. Prečo by si mal Jehovovi vždy ďakovať?

11 Modlitba neslúži len na to, aby sme prosili Jehovu o pomoc. Biblia hovorí: „Buďte vďační.“ ​(Kol. 3:15) Niekedy nás problémy môžu natoľko pohltiť, že si ani nevšimneme dobré veci, ktoré máme. Čo keby si sa každý deň zamyslel aspoň nad tromi vecami, za ktoré môžeš byť vďačný, a potom za ne Jehovovi poďakoval? Tínedžerka Abigail, ktorá bola pokrstená ako 12-ročná, hovorí: „Jehova si zaslúži našu vďačnosť viac ako ktokoľvek iný. Mali by sme mu pri každej príležitosti ďakovať za všetko, čo nám dáva. Raz som počula takúto skvelú myšlienku: Keby sme sa zajtra zobudili a zistili, že máme len veci, za ktoré sme dnes Jehovovi poďakovali, ako by to s nami dopadlo?“

OSOBNÁ SKÚSENOSŤ S JEHOVOM MÁ VEĽKÚ HODNOTU

12., 13. Prečo by si si mal všímať, ako ti Jehova prejavuje svoju dobrotu?

12 Jehova pomohol kráľovi Dávidovi zniesť veľa ťažkostí. Preto Dávid chválil Jehovu slovami: „Okúste a viďte, že Jehova je dobrý; šťastný je telesne schopný muž, ktorý ho robí svojím útočišťom.“ ​(Žalm 34:8) Tento verš zdôrazňuje hodnotu osobných skúseností s Jehovom. Pri čítaní Biblie a našich publikácií a na zhromaždeniach sa dozvedáš o mnohých povzbudzujúcich skúsenostiach, ako Boh pomohol svojim služobníkom zachovať vernosť. Ale ak máš duchovne napredovať, aj ty potrebuješ vidieť vo svojom živote Jehovovu ruku. Už si osobne pocítil Jehovovu dobrotu?

13 Každý z nás už okúsil Jehovovu dobrotu, a to mimoriadnym spôsobom. Boh nás pritiahol k sebe a k svojmu Synovi. Ježiš povedal: „Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal.“ ​(Ján 6:44) Vidíš, ako sa tieto slová spĺňajú na tebe? Alebo si myslíš, že Jehova pritiahol tvojich rodičov a ty ich len nasleduješ? Ale keď si sa zasvätil Jehovovi a dal sa pokrstiť, vytvoril si si k nemu drahocenný vzťah. Jehova ťa teraz pozná. Biblia nás uisťuje: „Ak niekto miluje Boha, toho Boh pozná.“ ​(1. Kor. 8:3) Svoje miesto v Jehovovej organizácii považuj za poklad a vždy si ho veľmi ceň.

14., 15. Ako si posilňuješ vieru, keď vydávaš svedectvo?

14 Jehovovu dobrotu môžeš zakúsiť aj vtedy, keď ti Jehova dáva silu, aby si sa dokázal o pravde rozprávať s druhými, či už vo zvestovateľskej službe, alebo v škole. Pre niektorých je ťažké vydávať svedectvo spolužiakom. Pravdepodobne to sám dobre poznáš. Nie je to ľahké, lebo nikdy nevieš, ako zareagujú. A mimoriadne náročné to môže byť vtedy, keď máš hovoriť o pravde pred celou triedou. Ako to môžeš zvládnuť?

15 Najprv si polož otázku, prečo si presvedčený o tom, čomu veríš. Môžeš napríklad využiť návody na štúdium, ktoré nájdeš na stránke jw.org. Boli pripravené tak, aby ti pomohli zamyslieť sa nad tým, čomu veríš, prečo tomu veríš a ako to môžeš vysvetliť druhým. Keď si o svojej viere pevne presvedčený a si dobre pripravený, sám budeš chcieť svedčiť o Jehovovom mene. (Jer. 20:8, 9)

16. Ako môžeš prekonať obavy z toho, keď máš hovoriť o svojej viere s druhými?

16 Ale aj keď si pripravený, možno sa zdráhaš hovoriť o svojej viere s druhými. Istá 18-ročná sestra, ktorá bola pokrstená, keď mala 13, pripúšťa: „Viem, čomu verím, ale niekedy mám problém nájsť tie správne slová.“ Ako sa jej darí prekonávať tieto ťažkosti? Hovorí: „Snažím sa byť prirodzená. Spolužiaci sa bez problémov bavia o veciach, ktoré robia. Hovorím si, že to musím robiť rovnako. Preto len tak mimochodom niečo spomeniem, napríklad: ‚Keď som minule jednej panej čítala z Biblie, tak...‘ A potom ďalej hovorím o tom, ako to pokračovalo. Hoci im priamo nevydávam svedectvo, často to v nich vyvolá zvedavosť a chcú vedieť, ako druhých učím z Biblie. Niekedy majú otázky. Čím častejšie používam tento prístup, tým ľahšie mi to ide. A potom sa vždy cítim skvele.“

17. Čo ti ešte môže pomôcť, aby si hovoril o svojej viere s druhými?

17 Keď sa budeš k druhým správať úctivo a budeš o nich prejavovať osobný záujem, pravdepodobne budú reagovať priateľsky. „Vždy som sa bála, že keď v rozhovore spomeniem Bibliu, budú ma považovať za fanatika,“ hovorí Olivia, ktorá má 17 rokov a bola pokrstená ešte pred obdobím dospievania. Potom sa na to začala pozerať inak. Už toľko nepremýšľala o svojich obavách. Teraz hovorí: „Veľa mladých nevie nič o Jehovových svedkoch. Sme možno jediní svedkovia, ktorých stretli. A to, ako sa zachováme, rozhodne o ich reakcii. Ak sme príliš ustráchaní a neistí, keď hovoríme o svojej viere, môžu si pomyslieť, že sa za ňu hanbíme. Keby videli, že nám chýba sebadôvera, mohli by dokonca reagovať negatívne. Ale ak hovoríme o svojej viere s ľahkosťou a presvedčením a považujeme túto tému za bežnú súčasť rozhovoru, je väčšia šanca, že si nás budú vážiť.“

STÁLE PRACUJ NA SVOJEJ ZÁCHRANE

18. Ako môžeš pracovať na svojej záchrane?

18 Ako sme si ukázali, pracovať na svojej vlastnej záchrane je vážna zodpovednosť. Vyžaduje si to od teba, aby si čítal Božie Slovo a rozjímal o ňom, modlil sa a premýšľal, ako si ty osobne pocítil Jehovovo požehnanie. Keď to budeš robiť, budeš úplne presvedčený, že Jehova je tvojím priateľom. Potom sa budeš rád rozprávať s druhými o tom, čomu veríš. (Prečítajte Žalm 73:28.)

19. Čo ti to prinesie, keď budeš pracovať na svojej záchrane?

19 Ježiš povedal: „Ak chce ísť niekto za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj mučenícky kôl a ustavične ma nasleduje.“ ​(Mat. 16:24) Teda ak sa chceš stať Ježišovým nasledovníkom, musíš zasvätiť svoj život Jehovovi a dať sa pokrstiť. Prinesie ti to nespočetné požehnania už dnes a v budúcnosti večný život v Božom novom svete. To sú určite silné dôvody na to, aby si pracoval na svojej záchrane!