STRÁŽNA VEŽA (ŠTUDIJNÉ VYDANIE) December 2017

Toto číslo obsahuje študijné články, ktoré sa budú študovať od 29. januára do 25. februára 2018.

„Viem, že vstane“

Ako si môžeme byť istí, že vzkriesenie nastane?

„Mám nádej v Bohu“

Prečo je náuka o vzkriesení ústredným prvkom kresťanskej viery?

Rodičia, pomáhajte svojim deťom stať sa „múdrymi na záchranu“

Mnohí rodičia si robia starosti, keď sa ich syn alebo dcéra chce zasvätiť Jehovovi a dať sa pokrstiť. Ako môžu svojmu dieťaťu pomôcť, aby „rástlo na záchranu“?

Mladí, „stále pracujte na svojej záchrane“

Krst je vážny krok, ale mladí by sa ho nemali obávať ani sa mu vyhýbať.