Ako vyhrať boj s masturbáciou

Ako vyhrať boj s masturbáciou

Masturbácia je duchovne škodlivý zvyk. Masturbácia je hladkanie alebo trenie pohlavných orgánov, ktoré obvykle vedie k orgazmu. Pestuje v človeku postoje, ktoré kazia myseľ a živia v ňom sebectvo. Ten, kto masturbuje, sa na druhých môže začať pozerať len ako na sexuálny objekt — prostriedok sexuálneho uspokojenia. Sex sa prestáva spájať s láskou a stáva sa len reflexom, ktorý poskytuje chvíľkové potešenie a uvoľňuje sexuálne napätie. Ale toto uvoľnenie je len dočasné. V skutočnosti masturbácia prebúdza, a nie umŕtvuje telesné údy, „čo sa týka smilstva, nečistoty [a nesprávnych] pohlavných vášní“. — Kolosanom 3:5.

Apoštol Pavol napísal: „Milovaní... očistime sa od každej poškvrny tela a ducha tým, že zdokonaľujeme svätosť v Božej bázni.“ ​(2. Korinťanom 7:1) Ak je pre teba ťažké konať podľa týchto slov, neprepadaj zúfalstvu. Jehova je vždy „pripravený odpúšťať“ a poskytnúť pomoc. (Žalm 86:5; Lukáš 11:9–13) To, že ťa tvoje srdce odsudzuje a že sa napriek občasným zlyhaniam snažíš zbaviť tohto návyku, v skutočnosti naznačuje, že máš dobrý postoj. Pamätaj tiež, že „Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko“. (1. Jána 3:20) Boh sa nepozerá len na naše hriechy; vníma nás ako celého človeka. To mu umožňuje s pochopením počúvať naše úpenlivé prosby o milosrdenstvo. Preto sa nikdy neprestaň v pokornej a úprimnej modlitbe obracať na Boha tak ako dieťa, ktoré sa v ťažkostiach obracia na svojho otca. Jehova ťa požehná tým, že očistí tvoje svedomie. (Žalm 51:1–12, 17; Izaiáš 1:18) Samozrejme, mal by si podniknúť aj praktické kroky, ktoré budú v súlade s tvojimi modlitbami. Napríklad snaž sa vyhýbať akejkoľvek forme pornografie a tiež zlej spoločnosti.Mnohé rodiny urobili praktický krok, aby mali prehľad o používaní počítača vo svojej domácnosti — umiestnili ho na také miesto, kde je všetkým v rodine na očiach. Okrem toho niektorí si kúpili softvér, ktorý filtruje nežiaduci materiál. Žiaden takýto systém však nie je úplne spoľahlivý.

Ak tvoj problém s masturbáciou pretrváva, porozprávaj sa o ňom so svojím rodičom, ktorý je kresťanom, alebo s duchovne zrelým priateľom, ktorému na tebe záleží.Praktické návrhy, ako vyhrať boj s masturbáciou, pozri v článku „Mladí ľudia sa pýtajú... Ako sa môžem zbaviť tohto zlozvyku?“ v Prebuďte sa! z novembra 2006 a v prvej knihe Mladí ľudia sa pýtajú — praktické odpovede, strany 178 – 182. — Príslovia 1:8, 9; 1. Tesaloničanom 5:14; Títovi 2:3–5.