STRÁŽNA VEŽA (ŠTUDIJNÉ VYDANIE) August 2017

Toto číslo obsahuje študijné články, ktoré sa budú študovať od 25. septembra do 22. októbra 2017.

Si ochotný trpezlivo čakať?

Verní Jehovovi služobníci žijúci v minulosti sa pýtali, ako dlho budú ešte musieť znášať ťažkosti, ale Jehova ich za to neodsúdil.

„Boží pokoj... prevyšuje každé myslenie“

Uvažoval si niekedy, prečo Boh pripustil niektoré nečakané skúšky, ktoré si zažívaš? Čo ti v takom prípade pomôže zniesť ich a ďalej Jehovovi dôverovať?

Ako si raz a navždy zobliecť starú osobnosť

Zobliecť si starú osobnosť je jedna vec. Ale druhá vec je znova si ju neobliecť. Čo nám v tom pomôže, aj keď sú v nás nejaké zlozvyky hlboko zakorenené?

Ako si raz a navždy obliecť novú osobnosť

S Jehovovou pomocou môžeme prejavovať také vlastnosti, aké sa mu páčia. Zamyslime sa napríklad nad konkrétnymi spôsobmi, ako prejavovať súcit, láskavosť, pokoru a miernosť.

DODATOK

Ako vyhrať boj s masturbáciou

Ako sa môžeš zbaviť tohto nečistého zvyku?