16. ŠTUDIJNÝ ČLÁNOK

Zastávaj sa pravdy o smrti

Zastávaj sa pravdy o smrti

„Rozpoznáme inšpirovaný výrok pravdy a inšpirovaný výrok omylu.“ ​(1. JÁNA 4:6)

PIESEŇ Č. 33 Nebojte sa ich!

ČO SA DOZVIEME *

Nezúčastňuj sa na nebiblických zvykoch, ale utešuj príbuzných, ktorí stratili blízkeho človeka (Pozri 1. – 2. odsek.) *

1. – 2. a) Napríklad akými spôsobmi Satan klame ľudí? b) Čo sa dozvieme v tomto článku?

SATAN je „otcom lži“ a klame ľudí už od čias Adama a Evy. (Ján 8:44) Medzi jeho klamstvá patria aj falošné náuky o smrti a o posmrtnom živote. Tieto náuky sa stali základom pre vznik mnohých zvykov a povier. Následkom toho musia viacerí naši bratia a sestry „tvrdo bojovať za vieru“, keď niekto z ich rodiny alebo okolia zomrie. (Júda 3)

2 Možno si aj ty vystavený tlaku, aby si sa zúčastnil na takýchto zvykoch. Čo ti pomôže zostať verný a pevne sa zastávať biblickej pravdy o smrti? (Ef. 6:11) Ako môžeš utešiť a posilniť spolukresťana, ktorého nútia, aby dodržiaval nebiblické zvyky? V tomto článku sa dozvieš, aké rady nám v tomto ohľade poskytuje Jehova. Najskôr však pouvažujme o tom, čo hovorí o smrti Biblia.

PRAVDA O MŔTVYCH

3. K čomu viedlo prvé klamstvo?

3 Boh nemal v úmysle, aby ľudia zomierali. Adam a Eva mohli žiť večne, ale museli poslúchať Jehovu. Dal im tento jednoduchý príkaz: „Zo stromu poznania dobrého a zlého, z toho nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho zješ, určite zomrieš.“ ​(1. Mojž. 2:16, 17) Potom sa na scéne objavil Satan. Prostredníctvom hada povedal Eve: „Určite nezomriete.“ Je smutné, že Eva uverila tejto lži a jedla zo zakázaného ovocia. Neskôr sa k nej pripojil aj jej manžel. (1. Mojž. 3:4, 6) Následkom toho sa ľudia stali hriešnymi a začali zomierať. (Rim. 5:12)

4. – 5. Ako Satan naďalej klame ľudí?

4 Adam a Eva zomreli, presne tak ako im to povedal Boh. Ale Satan neprestal šíriť klamstvá o smrti a časom vymyslel ďalšie. Jedným z nich je, že telo síce zomiera, ale nejaká časť človeka žije ďalej, možno v duchovnej ríši. Tomuto klamstvu v jeho rôznych podobách verí až dodnes nespočetné množstvo ľudí. (1. Tim. 4:1)

5 Prečo verí tomuto klamstvu tak veľa ľudí? Lebo Satan zneužíva to, že ľudia prirodzene smútia, keď im niekto zomrie. Keďže sme boli stvorení, aby sme žili večne, nechceme zomrieť. (Kaz. 3:11) Považujeme smrť za nepriateľa. (1. Kor. 15:26)

6. – 7. a) Podarilo sa Satanovi utajiť pravdu o smrti? Vysvetli to. b) Ako nás pravda oslobodzuje od zbytočného strachu?

6 Napriek Satanovmu úsiliu pravda o smrti a nádej pre mŕtvych nezostala skrytá. Dnes ju pozná a hlása viac ľudí než kedykoľvek predtým. (Kaz. 9:5, 10; Sk. 24:15) V tejto pravde nachádzame útechu a vďaka nej nepodliehame zbytočnému strachu a neistote. Nemusíme mať z mŕtvych strach, ani sa o nich nemusíme báť. Vieme, že si nič neuvedomujú a nemôžu nám ani uškodiť. Ich stav sa dá prirovnať k hlbokému spánku. (Ján 11:11–14) Mŕtvi si neuvedomujú ani plynutie času. Preto sa im pri vzkriesení bude zdať, že čas, ktorý uplynul od ich smrti, hoci trval aj niekoľko storočí, bol taký krátky ako lusknutie prstami.

7 Určite súhlasíš s tým, že pravda o stave mŕtvych je jasná, jednoduchá a logická. Je v obrovskom kontraste so Satanovými mätúcimi klamstvami. Nielenže uvádzajú ľudí do omylu, ale aj očierňujú nášho Stvoriteľa. Aby sme si ešte viac uvedomili, akú škodu spôsobil Satan, zamyslime sa nad nasledujúcimi otázkami: Ako Satan svojimi klamstvami ohovoril Jehovu? Ako nimi podkopal vieru v Kristovu výkupnú obeť? A ako tieto klamstvá prispievajú k ešte väčšiemu žiaľu a bolesti?

SATANOVE KLAMSTVÁ SPÔSOBUJÚ VEĽKÚ ŠKODU

8. Ako podľa slov v Jeremiášovi 19:5 Satanove klamstvá očierňujú Jehovu?

8 Satan svojimi klamstvami o smrti ohovoril Jehovu. Medzi tieto klamstvá patrí aj učenie, že ľudia sú po smrti trápení v pekle. Táto náuka však stavia Boha do zlého svetla. Prečo? Lebo pod jej vplyvom si ľudia myslia, že Boh, ktorý je zosobnením lásky, je rovnako krutý ako Diabol. (1. Jána 4:8) Aké pocity to v tebe vyvoláva? A čo je ešte dôležitejšie, aké pocity to vyvoláva v Bohu? Veď Boh nenávidí krutosť vo všetkých jej podobách! (Jer. 19:5)

9. Ako Satanove klamstvá podkopávajú vieru v Kristovu výkupnú obeť, o ktorej čítame v Jánovi 3:16 a 15:13?

9 Satanove klamstvá o smrti podkopávajú vieru v Kristovu výkupnú obeť. (Mat. 20:28) Ďalším satanským klamstvom je, že človek má nesmrteľnú dušu. Keby to bola pravda, žili by sme večne a Kristus by nemusel dať za nás svoj život ako výkupné. No nezabudnime, že Kristova obeť je tým najväčším prejavom lásky k ľudstvu v dejinách. (Prečítajte Jána 3:16; 15:13.) Náuka o nesmrteľnosti duše vlastne učí, že tento vzácny dar nemá žiadnu cenu. Predstav si, aké pocity to vyvoláva v Jehovovi a jeho Synovi!

10. Ako Satanove klamstvá prispievajú k žiaľu a trápeniu?

10 Satanove klamstvá prispievajú k žiaľu a trápeniu. Keď zomrie dieťa, ľudia niekedy hovoria smútiacim rodičom, že Boh si ho vzal do neba, aby mal ďalšieho anjelika. Zmierni toto satanské klamstvo bolesť rodičov alebo k nej ešte pridá? Falošná náuka o pekelnom ohni slúžila cirkvi na ospravedlnenie toho, že mučila a upaľovala tých, ktorí sa stavali proti jej učeniu. Podľa jednej knihy o španielskej inkvizícii si niektorí z tých, ktorí boli zodpovední za takúto krutosť, mysleli, že dávajú kacírom len „okúsiť, aký by bol večný pekelný oheň“. Robili to preto, aby kacíri robili pred smrťou pokánie a boli ušetrení od pekelných múk. V mnohých krajinách ľudia cítia povinnosť uctievať mŕtvych predkov, prejavovať im česť alebo ich prosiť o požehnanie. Iní si ich chcú uzmieriť, aby ich nepotrestali. Náuky, ktoré sú založené na satanských klamstvách, však neprinášajú žiadnu útechu. Skôr vyvolávajú zbytočnú úzkosť či dokonca strach.

AKO SA MÔŽEME ZASTÁVAŤ BIBLICKEJ PRAVDY

11. Ako nás príbuzní alebo priatelia môžu nútiť, aby sme konali v rozpore s Božím Slovom?

11 Keď milujeme Boha a jeho Slovo, budeme mať silu ho poslúchať, aj keď sme pod tlakom zo strany príbuzných alebo priateľov. Možno nás chcú v dobrej viere presvedčiť, aby sme sa podieľali na nebiblických zvykoch v súvislosti s mŕtvymi. Niektorí sa nás snažia zahanbiť a tvrdia, že príbuzného, ktorý zomrel, sme nemilovali alebo že sme si ho nevážili. Môžu nás tiež obviniť, že zosnulý bude pre náš postoj ubližovať živým. Ako sa môžeme zastať biblickej pravdy? Pouvažuj, ako môžeš uplatniť nasledujúce biblické rady.

12. Napríklad aké náuky a zvyky týkajúce sa mŕtvych sú nebiblické?

12 Buď rozhodnutý nemať nič spoločné s nebiblickými náukami a zvykmi. (2. Kor. 6:17) V jednej krajine v Karibiku sú mnohí presvedčení, že po smrti človeka sa môže jeho duch pohybovať v okolí a trestať tých, ktorí sa k nemu správali zle. Podľa jedného diela ľudia v tejto krajine veria, že duch môže dokonca „napáchať veľké škody v komunite“. V niektorých častiach Afriky je zvykom pozakrývať v dome zosnulého všetky zrkadlá a otočiť k stene obrazy, na ktorých je zobrazený. Prečo? Niektorí tvrdia, že duch sa nesmie vidieť. My však slúžime Jehovovi, a preto určite neveríme žiadnym mýtom ani nechceme mať nič spoločné so zvykmi, ktoré sú založené na Satanových klamstvách. (1. Kor. 10:21, 22)

Keď si starostlivo vyhľadáš informácie založené na Biblii a dobre komunikuješ s príbuznými, ktorí neuctievajú Jehovu, môžeš predísť nedorozumeniu (Pozri 13. – 14. odsek.) *

13. Čo by si mal robiť podľa slov v Jakubovi 1:5, keď nemáš istotu, či je nejaký zvyk správny alebo nie?

13 Ak nemáš istotu, či je nejaký zvyk správny alebo nie, s dôverou pros Jehovu o múdrosť. (Jak. 1:5) Potom si vyhľadaj informácie v našich publikáciách. Môžeš sa poradiť aj so staršími v zbore. Nepovedia ti síce, čo máš urobiť, ale ukážu ti príslušné biblické zásady, napríklad tie, ktoré sú uvedené v tomto článku. Keď sa budeš riadiť týmto postupom, vycvičíš si schopnosť utvoriť si správny úsudok a naučíš sa lepšie „rozlišovať medzi správnym a nesprávnym“. (Hebr. 5:14)

14. Ako môžeme zabrániť tomu, že by sme svojím počínaním pohoršili druhých?

14 „Všetko robte na Božiu slávu. Nestaňte sa dôvodom na potkýnanie.“ ​(1. Kor. 10:31, 32) Keď sa rozhodujeme, či budeme dodržiavať nejaký zvyk alebo tradíciu, mali by sme vziať do úvahy, aký vplyv môže mať naše rozhodnutie na svedomie iných, najmä spolukresťanov. Určite nikdy nechceme svojím počínaním oslabiť vieru druhých. (Mar. 9:42) Nechceme ani urážať tých, ktorí neuctievajú Jehovu. Láska nás podnieti, aby sme s nimi hovorili úctivo, lebo tak oslavujeme Jehovu. Nebudeme sa s ľuďmi hádať ani sa vysmievať z ich tradícií. Nezabudni, že láska má veľkú moc. Keď máme ľudí radi a sme k nim ohľaduplní a úctiví, môžeme obmäkčiť aj srdcia odporcov.

15. – 16. a) Prečo je múdre povedať druhým, čomu veríš? Uveď príklad. b) Ako môžeme uplatniť Pavlove slová v Rimanom 1:16?

15 Daj ľuďom vo svojom okolí vedieť, že si Jehovov svedok. (Iz. 43:10) Keď tvoji príbuzní a ľudia v tvojom okolí budú vedieť, že uctievaš Jehovu, pravdepodobne ľahšie zvládneš emocionálne vypäté situácie. Francisco z Mozambiku napísal: „Keď sme s manželkou Carolinou spoznali pravdu, povedali sme rodine, že už nebudeme uctievať mŕtvych. Po smrti Carolininej sestry sme sa dostali do skúšky, či sa budeme pevne držať svojho rozhodnutia. V miestnej komunite je zvykom obradne vykúpať telo zosnulého. Potom musí najbližší príbuzný tri dni spať na mieste, kde bola vyliata voda z kúpeľa. Týmto zvykom sa má uzmieriť duch mŕtveho človeka. Rodina očakávala, že Carolina si splní túto povinnosť.“

16 Ako na to Francisco a jeho manželka zareagovali? Francisco vysvetľuje: „Milujeme Jehovu a chceme mu robiť radosť, a tak sme odmietli zúčastniť sa na tomto zvyku. Carolinina rodina sa veľmi nahnevala. Obvinili nás, že si zosnulú nevážime, a povedali nám, že už nás nebudú navštevovať ani nám pomáhať. Keďže sme im už skôr vysvetlili, čomu veríme, nediskutovali sme o tom s nimi, keď boli nahnevaní. Niektorí príbuzní nás obhajovali a poukazovali na to, že sme im to už vysvetlili. Časom sa príbuzní upokojili a mohli sme s nimi obnoviť pokojné vzťahy. Niektorí z nich dokonca prišli k nám a požiadali o biblické publikácie.“ Nikdy by sme sa nemali hanbiť za svoj názor, keď sa zastávame pravdy o smrti. (Prečítajte Rimanom 1:16.)

UTEŠUJ SMÚTIACICH A BUĎ IM OPOROU

Praví priatelia utešujú smútiacich a sú im oporou (Pozri 17. – 19. odsek.) *

17. Čo by sme mali robiť, keď spolukresťanovi zomrie niekto blízky?

17 Keď niekomu zo zboru zomrie milovaný človek, mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa mu stali pravým priateľom, „bratom, ktorý sa narodil pre čas tiesne“. (Prísl. 17:17) Ako môžeme byť takým priateľom, najmä keď je spolukresťan, ktorý smúti, pod tlakom, aby sa zapojil do nebiblických zvykov? Pouvažujme teraz o dvoch biblických zásadách, ktoré nám pomôžu utešiť pozostalého brata alebo sestru.

18. Prečo sa Ježiš rozplakal a čo sa od neho môžeme naučiť?

18 „Plačte s tými, ktorí plačú.“ ​(Rim. 12:15) Možno vôbec nevieme, čo povedať spolukresťanovi, ktorý je premožený žiaľom. Ale niekedy sú slzy viac ako slová. Keď zomrel Ježišov priateľ Lazar, Mária a Marta spolu s ďalšími plakali nad stratou milovaného brata a priateľa. O štyri dni ich navštívil Ježiš a pri stretnutí s nimi mu tiež „vyhŕkli slzy“, hoci vedel, že Lazara o chvíľu vzkriesi. (Ján 11:17, 33–35) Z toho, že Ježiš vtedy zaplakal, vidíme, čo pri smrti Lazara cítil jeho nebeský Otec, a tiež to, že Ježiš túto rodinu veľmi miloval. Máriu a Martu to muselo veľmi utešiť. Keď naši bratia a sestry cítia, že ich milujeme a myslíme na nich, uvedomia si, že nie sú sami, ale sú obklopení milujúcimi priateľmi.

19. Ako sa môžeme riadiť slovami v Jakubovi 1:19, keď utešujeme smútiaceho spolukresťana?

19 „Rýchly v počúvaní, pomalý v reči“ ​(Jak. 1:19) Ďalší spôsob, ako utešiť smútiaceho spolukresťana, je byť pozorným poslucháčom. Nechaj ho, nech sa vyrozpráva, a nepohoršuj sa, keď povie niečo neuvážené. (Jób 6:2, 3) Okrem toho, že žiali, môže byť aj pod tlakom príbuzných, ktorí neuctievajú Jehovu. Preto sa s ním modli. Pros Jehovu, ktorý „vypočúva modlitbu“, aby mu dal silu a schopnosť jasne uvažovať. (Žalm 65:2) Ak to okolnosti dovolia, čítaj si s ním Bibliu. Alebo mu prečítaj článok z našich publikácií, ktorý mu môže v danej situácii pomôcť, napríklad povzbudzujúci životný príbeh.

20. Čo sa dozvieme v nasledujúcom článku?

20 Sme veľmi vďační, že poznáme pravdu o smrti a o nádhernej budúcnosti, ktorú Jehova pripravil pre tých, ktorí sú v pamätných hrobkách. (Ján 5:28, 29) Preto sa slovom i skutkom odvážne zastávajme biblickej pravdy a hovorme o nej s druhými pri každej vhodnej príležitosti. V nasledujúcom článku budeme hovoriť o ďalšom spôsobe, ktorý používa Satan, aby držal ľudí v duchovnej tme – o špiritizme. Dozvieme sa, prečo sa musíme vyhýbať zábave a zvykom, ktoré súvisia s touto satanskou pascou.

PIESEŇ Č. 16 Skryte sa v Božom Kráľovstve!

^ 5. ods. Satan a démoni sa snažia o to, aby ľudia verili klamstvám o stave mŕtvych. Tieto klamstvá viedli k vzniku mnohých nebiblických zvykov. V tomto článku nájdeš rady, ako môžeš zostať verný Jehovovi, keď ťa druhí nútia, aby si dodržiaval takéto zvyky.

^ 55. ods. OPIS OBRÁZKA: Žena žiali nad stratou blízkeho človeka a členovia rodiny, ktorí sú Jehovovi svedkovia, ju utešujú.

^ 57. ods. OPIS OBRÁZKOV: Brat si najprv našiel informácie o pohrebných zvykoch a potom láskavo vysvetľuje rodine svoj postoj.

^ 59. ods. OPIS OBRÁZKA: Starší utešujú a povzbudzujú spolukresťana, ktorému zomrel niekto blízky.