15. ŠTUDIJNÝ ČLÁNOK

Napodobňuj Ježiša a udržiavaj si vnútorný pokoj

Napodobňuj Ježiša a udržiavaj si vnútorný pokoj

„Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie, bude strážiť vaše srdce.“ ​(FIL. 4:7)

PIESEŇ Č. 39 Naše vlastníctvo pokoja

ČO SA DOZVIEME *

1. – 2. Prečo bol Ježiš znepokojený?

V POSLEDNÝ deň svojho života na zemi bol Ježiš veľmi znepokojený. Zanedlho mal podstúpiť mučenícku smrť z rúk zlých ľudí. To však nebol jediný dôvod, prečo si robil starosti. Veľmi miloval svojho Otca a nechcel ho sklamať. Uvedomoval si, že ak v nastávajúcej skúške zostane verný, prispeje k ospravedlneniu Božieho mena. Miloval ľudí a vedel, že len keď zostane verný Bohu až do smrti, získajú nádej na večný život.

2 Aj keď bol Ježiš pod veľkým tlakom, zostal pokojný. Apoštolom povedal: „Svoj pokoj vám dávam.“ ​(Ján 14:27) Tešil sa z „Božieho pokoja“, vnútorného pokoja, ktorý vyplýva z toho, že človek má blízky vzťah k Jehovovi. Vďaka tomu si Ježiš nerobil prílišné starosti. (Fil. 4:6, 7)

3. Čo preskúmame v tomto článku?

3 Nikto z nás nebude pod takým tlakom, aký musel zniesť Ježiš, ale všetci jeho nasledovníci zažívajú skúšky. (Mat. 16:24, 25; Ján 15:20) A tak ako on, aj my máme niekedy pocit, že je toho na nás priveľa. Čo môžeme robiť, aby nás úzkosť nepremohla a neobrala nás o pokoj? Preskúmajme tri veci, ktoré robil Ježiš počas svojej služby na zemi, a zamyslime sa, ako ho môžeme napodobniť, keď sa ocitneme v skúške.

JEŽIŠ SA ČASTO MODLIL

Vnútorný pokoj si môžeme udržiavať vďaka modlitbe (Pozri 4. – 7. odsek.)

4. Aké príklady môžeš uviesť, že Ježiš sa počas svojho posledného dňa na zemi často modlil, a akú radu neskôr dostali kresťania v 1. Tesaloničanom 5:17?

4 Počas svojho posledného dňa na zemi sa Ježiš často modlil. (1. Tes. 5:17) Po zavedení Slávnosti na pripomienku svojej smrti poďakoval v modlitbe za chlieb a víno. (1. Kor. 11:23–25) Pred odchodom z miesta, kde slávili Pesach, sa modlil so svojimi učeníkmi. (Ján 17:1–26) Keď v ten večer prišli na Olivový vrch, znovu sa niekoľkokrát modlil. (Mat. 26:36–39, 42, 44) A aj jeho posledné slová tesne pred smrťou boli modlitbou. (Luk. 23:46) Pri každej dôležitej udalosti v ten významný deň sa obracal na Jehovu.

5. Prečo apoštoli stratili odvahu?

5 Ježiš obstál v skúškach okrem iného aj preto, lebo dôveroval Jehovovi a často sa modlil. Naproti tomu apoštoli v tú noc nevytrvávali v modlitbe. Následkom toho stratili v skúškach odvahu. (Mat. 26:40, 41, 43, 45, 56) Ak chceme zostať v skúškach verní Jehovovi, musíme sa tak ako Ježiš „ustavične modliť“. O čo by sme sa mali modliť?

6. Ako nám viera pomôže zachovať si vnútorný pokoj?

6 Mali by sme prosiť Jehovu, aby nám dal „viac viery“. (Luk. 17:5; Ján 14:1) Vieru potrebujeme preto, lebo Satan vyskúša každého, kto nasleduje Ježiša. (Luk. 22:31) Ako nám viera pomôže zachovať si vnútorný pokoj, keď musíme riešiť jeden problém za druhým? Keď sme v rozumnej miere urobili všetko, čo sme mohli, aby sme skúšku zvládli, viera nám pomôže ponechať záležitosť v Jehovových rukách. Dôverujeme Jehovovi, že dokáže veci riešiť lepšie než my, a to môže veľmi prispieť k nášmu vnútornému pokoju. (1. Petra 5:6, 7)

7. Čo si sa naučil od Roberta?

7 Vďaka modlitbe si dokážeme zachovať vnútorný pokoj bez ohľadu na to, akú náročnú skúšku zažívame. Uveďme si príklad Roberta, ktorý má vyše 80 rokov a slúži ako zborový starší. Hovorí: „Prežil som veľa skúšok a zvládol som ich vďaka rade vo Filipanom 4:6, 7. Musel som riešiť finančné problémy. A nejaký čas som nemohol slúžiť ako starší.“ Ako si Robert dokáže zachovávať vnútorný pokoj? Vysvetľuje: „Len čo si začnem s niečím robiť starosti, ihneď sa pomodlím. Zistil som, že čím častejšie a vrúcnejšie sa modlím, tým väčší pokoj cítim.“

JEŽIŠ HORLIVO ZVESTOVAL DOBRÚ SPRÁVU

Vnútorný pokoj si môžeme udržiavať vďaka zvestovateľskej službe (Pozri 8. – 10. odsek.)

8. Čo ďalšie podľa Jána 8:29 pomohlo Ježišovi udržiavať si vnútorný pokoj?

8 Ježiš si zachovával vnútorný pokoj, aj keď bol prenasledovaný, lebo vedel, že keď zostane verný, urobí radosť svojmu Otcovi. Stále ho poslúchal, a to aj vtedy, keď to bolo preňho ťažké. Miloval ho a celý svoj život zasvätil službe jemu. (Ján 8:29) Už pred príchodom na zem bol Božím „majstrom v diele“. (Prísl. 8:30) A počas svojho života na zemi s nadšením učil druhých o svojom Otcovi. (Mat. 6:9; Ján 5:17) Táto práca mu prinášala veľkú radosť. (Ján 4:34–36)

9. Ako nám to pomáha zachovávať si vnútorný pokoj, keď sa čo najviac zapájame do zvestovateľskej služby?

9 Ježiša napodobňujeme tak, že poslúchame Jehovu a vždy máme „hojnosť práce v Pánovom diele“. (1. Kor. 15:58) Keď sa „dôkladne zaoberáme“ zvestovateľskou službou, dokážeme sa pozrieť na svoje problémy z nadhľadu. (Sk. 18:5) Napríklad vidíme, že ľudia, ktorých stretávame v službe, majú často väčšie problémy než my. Ale keď si vytvoria vzťah k Jehovovi a riadia sa jeho radami, zlepší sa im život a sú šťastnejší. Vždy, keď to vidíme, nadobudneme ešte väčšiu istotu, že Jehova sa o nás postará. A vďaka tomu si zachovávame vnútorný pokoj. Môže to potvrdiť aj sestra, ktorá bojuje celý život s depresiou a s pocitom menejcennosti. Hovorí: „Keď sa čo najviac zapájam do služby, som emocionálne vyrovnanejšia a šťastnejšia. Myslím si, že je to preto, lebo v službe sa cítim bližšie k Jehovovi.“

10. Čo si sa naučil od Brendy?

10 Ďalší príklad si môžeme vziať z Brendy. Ona i jej dcéra majú sklerózu multiplex. Brenda je pripútaná na invalidný vozík a býva často unavená. Keď môže, slúži z domu do domu, ale hlavne píše svedecké listy. Hovorí: „Najprv som sa musela vyrovnať s tým, že v tomto svete sa môj stav už nezlepší. Až potom som sa dokázala sústrediť na službu. Keď sa rozprávam s ľuďmi o pravde, nemyslím na svoje problémy. Služba mi pomáha zameriavať sa na to, ako môžem pomôcť ľuďom v našom obvode. A vďaka tomu si stále pripomínam, akú úžasnú nádej máme.“

JEŽIŠ PRIJAL POMOC PRIATEĽOV

Vnútorný pokoj si môžeme udržiavať vďaka dobrým priateľom (Pozri 11. – 15. odsek.)

11. – 13. a) Ako dokázali apoštoli i ďalší, že sú Ježišovými pravými priateľmi? b) Aký vplyv mali na Ježiša jeho priatelia?

11 Počas náročnej služby, ktorú Ježiš vykonával, mu boli jeho verní apoštoli pravými priateľmi. Boli priateľmi, o ktorých Biblia hovorí: „Je priateľ, ktorý sa pridŕža pevnejšie ako brat.“ ​(Prísl. 18:24) Ježiš si ich veľmi cenil. Počas jeho pozemskej služby v neho neuveril ani jeden z jeho telesných bratov. (Ján 7:3–5) Raz dokonca jeho príbuzní o ňom hovorili, že sa pomiatol. (Mar. 3:21) Naproti tomu svojim verným apoštolom mohol večer pred svojou smrťou povedať: „Vy ste to však, ktorí ste so mnou vydržali v mojich skúškach.“ ​(Luk. 22:28)

12 Apoštoli občas Ježiša sklamali, ale on sa nezameriaval na ich chyby. Videl, že v neho veria. (Mat. 26:40; Mar. 10:13, 14; Ján 6:66–69) V noci pred svojou popravou týmto verným mužom povedal: „Nazval som vás priateľmi, lebo som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.“ ​(Ján 15:15) Vidno, že jeho priatelia boli preňho veľkým povzbudením. Mal obrovskú radosť z toho, že mu pomáhali v službe. (Luk. 10:17, 21)

13 Okrem svojich apoštolov mal Ježiš aj ďalších priateľov, mužov a ženy, ktorí mu pomáhali v službe a aj v iných praktických ohľadoch. Niektorí ho pozývali do svojich domovov, aby ho pohostili. (Luk. 10:38–42; Ján 12:1, 2) Iní s ním cestovali a delili sa s ním o to, čo mali. (Luk. 8:3) Ježiš mal dobrých priateľov, lebo sám bol dobrým priateľom. Pomáhal im a neočakával od nich priveľa. Aj keď bol dokonalý, bol veľmi vďačný za podporu od svojich nedokonalých priateľov. Nepochybne prispievali k tomu, že si zachovával vnútorný pokoj.

14. – 15. Ako si môžeme nájsť dobrých priateľov a ako nám môžu pomôcť?

14 S podporou dobrých priateľov môžeme aj my zostať verní Jehovovi. A najlepší spôsob, ako si nájsť takých priateľov, je byť dobrým priateľom. (Mat. 7:12) Biblia nás napríklad povzbudzuje, aby sme venovali svoj čas a energiu pomoci druhým, najmä tým, „čo sú v núdzi“. (Ef. 4:28) Vieš o niekom v zbore, komu by si mohol pomôcť? Napríklad mohol by si nakúpiť niekomu, kto pre vysoký vek alebo chorobu nemôže vychádzať z domu? Mohol by si priniesť jedlo rodine, ktorá má finančné problémy? Alebo by si mohol niekomu ukázať, ako používať stránku jw.org/svk® aplikáciu JW Library Sign Language®, aby mal prístup k duchovným pokladom, ktoré sa tam nachádzajú? Keď čo najviac pomáhame druhým, sme šťastnejší. (Sk. 20:35)

15 Priatelia nás podporia, keď sme v ťažkostiach, a pomôžu nám zachovať si vnútorný pokoj. Elíhu počúval Jóba, keď hovoril o svojich skúškach. (Jób 32:4) Rovnako trpezlivo nás budú počúvať naši priatelia, keď sa im zveríme s tým, čo nás trápi. Nemali by sme očakávať, že rozhodnú za nás, ale je múdre dbať na ich rady, ktoré sú založené na Biblii. (Prísl. 15:22) Kráľ Dávid nebol pyšný, ale pokorne prijal pomoc od svojich priateľov. (2. Sam. 17:27–29) Ani my by sme nemali byť príliš hrdí na to, aby sme prijali pomoc od priateľov, keď sme v ťažkostiach. Takí priatelia sú cenným darom od Jehovu. (Jak. 1:17)

AKO SI MÔŽEME UDRŽIAVAŤ VNÚTORNÝ POKOJ

16. Jedine vďaka čomu si podľa Filipanom 4:6, 7 môžeme udržať vnútorný pokoj? Vysvetli to.

16 Prečo nám Jehova hovorí, že pokoj, ktorý dáva, môžeme získať „prostredníctvom Krista Ježiša“? (Fil. 4:6, 7) Lebo trvalý vnútorný pokoj môžeme získať len vtedy, ak chápeme a uznávame úlohu, ktorú má Ježiš v Božom predsavzatí. Napríklad prostredníctvom Ježišovej výkupnej obete nám môžu byť odpustené všetky hriechy. (1. Jána 2:12) Táto myšlienka nám prináša veľkú útechu. V postavení Kráľa Božieho Kráľovstva Ježiš odstráni všetky škody, ktoré nám spôsobil Satan a tento svet. (Iz. 65:17; 1. Jána 3:8; Zjav. 21:3, 4) To je úžasná nádej! Hoci nám Ježiš zveril náročnú úlohu, stále je s nami a podporuje nás v posledných dňoch tohto starého sveta. (Mat. 28:19, 20) Čerpáme z toho veľkú odvahu! Útecha, nádej a odvaha sú len niektoré zo základných kameňov, na ktorých je vybudovaný náš vnútorný pokoj.

17. a) Ako si môžeš udržať vnútorný pokoj? b) Čo dokážeme podľa sľubu v Jánovi 16:33?

17 Teda ako si môžeš zachovať vnútorný pokoj, keď ťa stíha jeden vážny problém za druhým? Tak, že budeš robiť presne to, čo Ježiš. Po prvé, vytrvalo sa modli, nech sa deje čokoľvek. Po druhé, poslúchaj Jehovu a horlivo oznamuj dobrú správu, a to aj vtedy, keď je to ťažké. A po tretie, prijmi pomoc priateľov. Potom bude Boží pokoj strážiť tvoju myseľ a tvoje srdce. A zvládneš akúkoľvek skúšku podobne ako Ježiš. (Prečítajte Jána 16:33.)

PIESEŇ Č. 6 Modlitba Božieho služobníka

^ 5. ods. Každý z nás musí riešiť problémy, ktoré ho oberajú o vnútorný pokoj. V tomto článku budeme hovoriť o troch veciach, ktoré robil Ježiš a vďaka ktorým si môžeme zachovať vnútorný pokoj aj za veľmi náročných okolností.