STRÁŽNA VEŽA (ŠTUDIJNÉ VYDANIE) Apríl 2019

Toto číslo obsahuje študijné články, ktoré sa budú študovať od 3. do 30. júna 2019.

Robíš v službe všetko, čo môžeš?

Ako sa môžeme zlepšovať v službe a mať z nej väčšiu radosť?

Napodobňuj Ježiša a udržiavaj si vnútorný pokoj

Vďaka akým trom veciam, ktoré robil Ježiš, si môžeme aj my udržiavať vnútorný pokoj za náročných okolností?

Zastávaj sa pravdy o smrti

Ako sa môžeme vyhnúť tomu, že by sme sa zapojili do nebiblických pohrebných zvykov?

S Jehovovou pomocou odolávaj zlým duchom

Čo môžeme robiť, aby sme sa nedali zviesť Satanom a démonmi?