ŠŤASTIE

Zmysel života

Zmysel života

ĽUDIA SÚ V MNOHÝCH OHĽADOCH JEDINEČNÍ; DOKÁŽEME PÍSAŤ, TVORIŤ, MAĽOVAŤ A PREMÝŠĽAME O DÔLEŽITÝCH OTÁZKACH: Prečo vznikol vesmír? Kde sme sa tu vzali? Aký je zmysel života? Čo nás čaká v budúcnosti?

Niektorí ľudia sa takýmto otázkam vyhýbajú, pretože si myslia, že je príliš ťažké nájsť na ne odpovede. Ďalší hovoria, že tieto otázky sú zbytočné, pretože život je podľa nich len výsledok evolúcie, teda slepej náhody. Biológ a historik William Provin povedal, že „neexistujú žiadni bohovia a nijaký zámer“ a že „nie je žiaden podstatný základ pre etiku; žiaden podstatný zmysel života“.

Pre viacerých je však takýto pohľad na život neprijateľný. Keď premýšľajú o vesmíre, vidia, že sa riadi veľmi presnými matematickými zákonmi. Žasnú nad zložitými konštrukčnými riešeniami, ktoré sú v prírode, a často sa ich snažia napodobniť. A z každodenného života vedia, že za každým vynikajúcim konštrukčným riešením je nejaká inteligencia, nie neriadená sila.

To vedie niektorých evolucionistov k tomu, aby prehodnotili svoje názory. Uveďme si dva príklady.

NEUROCHIRURG DR. ALEXEJ MARNOV hovorí: „Vo všetkých školách, do ktorých som chodil, sa vyučoval ateizmus a evolúcia. Na toho, kto veril v Boha, sa pozeralo ako na niekoho, komu chýbajú informácie.“ V roku 1990 však postupne začal svoj názor meniť.

Vysvetľuje: „Vždy som sa snažil vidieť vo veciach logiku. A to sa týkalo aj ľudského mozgu. Tento úžasný orgán bol právom označený za najzložitejší objekt vo vesmíre. Ale aký by malo zmysel, aby bol mozog schopný získavať také množstvo vedomostí a schopností, keby mal človek jedného dňa zomrieť? Pripadalo mi to nelogické a nezmyselné, a preto som si kládol otázky: Prečo sme tu? Aký je zmysel života? Keď som o tom začal premýšľať, prišiel som k záveru, že musí existovať Stvoriteľ.“

Keďže tento neurochirurg hľadal zmysel života, rozhodol sa, že začne skúmať Bibliu. Neskôr začala študovať Bibliu aj jeho manželka, lekárka, ktorá bola tiež ateistka. Spočiatku mu chcela dokázať, že sa mýli. No dnes sú obaja presvedčení, že Boh existuje, a vďaka Biblii chápu, aký zámer má s ľudstvom.

PLAZMOVÁ FYZIČKA DR. CHUABI JIN študovala fyziku a dlhé roky sa zaoberala výskumom plazmy (ktorou je tvorené napríklad Slnko). Plazma ako štvrté skupenstvo hmoty pozostáva najmä z elektrónov a kladne nabitých iónov.

Dr. Chuabi Jin hovorí: „Vždy, keď my vedci skúmame prírodné javy, nachádzame vysoký stupeň usporiadanosti, ktorá je výsledkom presných zákonov. Preto som premýšľala: Ako tieto zákony vznikli? Ak musí niekto kontrolovať obyčajný oheň pri varení, kto nastavil zákony, ktoré regulujú procesy na Slnku? Po čase som prišla k záveru, že najlogickejšou odpoveďou je to, čo sa píše v Biblii: ‚Na začiatku Boh stvoril nebesia a zem.‘“ ​(1. Mojžišova 1:1)

Je pravda, že veda dala odpoveď na mnohé otázky o tom, ako veci fungujú. Napríklad ako fungujú mozgové bunky alebo ako na Slnku vzniká teplo a svetlo. Ale spomínaný lekár a vedkyňa zistili, že odpovede na dôležitejšie otázky, ako napríklad: Prečo vznikol vesmír? Prečo sa riadi presnými zákonmi? A prečo sme tu? sú zapísané v Biblii.

V súvislosti so zemou sa v Biblii píše, že Boh „ju nestvoril len tak nadarmo... utvoril ju, aby bola obývaná“. (Izaiáš 45:18) Boh má teda so zemou zámer a v ďalšom článku sa dočítate, ako tento zámer súvisí s našou nádejou do budúcnosti.