ŠŤASTIE

Zdravie a odhodlanie nepoddávať sa ťažkostiam

Zdravie a odhodlanie nepoddávať sa ťažkostiam

CHRONICKÁ CHOROBA ALEBO POSTIHNUTIE ČLOVEKU ZMENÍ ŽIVOT. Ulf bol zdravý a veľmi aktívny človek. Keď ochrnul, veľmi ho to zasiahlo. Hovorí: „Prepadol som hlbokej depresii. Nemal som už silu ani chuť žiť... bol som zdrvený.“

To, čo zažil Ulf, je pripomienkou, že nikto z nás nemá zdravie úplne pod kontrolou. Predsa však môžeme niečo robiť, aby sme si ho chránili. No čo ak sa nám zdravie zhorší? Znamená to, že už nemôžeme byť šťastní? Vôbec nie, ako si neskôr ukážeme. Ale najprv sa zamyslime nad niekoľkými zásadami, ktoré nám pomôžu starať sa o zdravie.

BUĎTE „UMIERNENÍ VO ZVYKOCH“. (1. Timotejovi 3:2, 11) Zvyk prejedať sa či opilstvo zdraviu rozhodne neprospieva a navyše to aj veľa stojí. „Nebuď medzi silnými pijanmi vína, medzi tými, ktorí nenásytne jedia mäso. Lebo opilec a nenásytník schudobnejú.“ ​(Príslovia 23:20, 21)

NEZNEČISŤUJTE SI TELO. V Biblii sa píše: „Očistime sa od každej poškvrny tela a ducha.“ ​(2. Korinťanom 7:1) Ľudia si znečisťujú telo, keď fajčia alebo žujú tabak, opíjajú sa alebo užívajú drogy. Napríklad mnohí odborníci sa zhodujú v tom, že fajčenie vedie k vážnym zdravotným problémom a poškodzuje takmer každý orgán v tele.

POVAŽUJTE SVOJ ŽIVOT A SVOJE TELO ZA VZÁCNY DAR OD BOHA. „Od neho máme život, pohybujeme sa a sme,“ píše sa v Skutkoch 17:28. Keď si to uvedomujeme, nebudeme zbytočne ohrozovať svoj život, či už pri práci, pri riadení auta, alebo pri oddychových činnostiach. Chvíľkové vzrušenie určite nestojí za to, aby sme riskovali vážne zranenie s trvalými následkami.

OVLÁDAJTE NEGATÍVNE EMÓCIE. Myseľ a telo sú veľmi úzko prepojené. Preto sa snažte vyhýbať prílišným starostiam, neovládanému hnevu, závisti a ďalším negatívnym emóciám. „Opusť hnev a zanechaj zúrivý hnev,“ píše sa v Žalme 37:8. V Biblii tiež čítame: „Nikdy nebuďte úzkostliví o nasledujúci deň, lebo nasledujúci deň bude mať svoje vlastné starosti.“ ​(Matúš 6:34)

ZAMERIAVAJTE SA NA POZITÍVNE VECI. „Pokojné srdce je životom celému telu,“ píše sa v Prísloviach 14:30. V Biblii sa tiež píše: „Radostné srdce je dobrým liekom.“ ​(Príslovia 17:22, Evanjelický preklad) Tento výrok je podložený aj vedecky. Škótsky lekár Derek Cox povedal: „Ak ste šťastní, oveľa menej vám hrozí, že v budúcnosti ochoriete, ako tým, ktorí sú nešťastní.“

NEPODDÁVAJTE SA ŤAŽKOSTIAM. Možno ste v podobnej situácii ako Ulf a nemáte inú možnosť, len ťažkosti znášať. Ale môžete sa rozhodnúť, ako sa k nim postavíte. Niektorí prepadli skľúčenosti, to však situáciu iba zhoršilo. V Prísloviach 24:10 sa píše: „Stratil si odvahu v deň tiesne? Tvojej sily bude málo.“

Iní sú možno spočiatku tiež skľúčení, ale nepoddajú sa tomu. Prispôsobia sa situácii a naučia sa, ako sa s ňou vyrovnať. Tak to bolo aj v prípade Ulfa. Pomohlo mu to, že sa veľa modlil a premýšľal o pozitívnych myšlienkach z Biblie. Povedal, že potom „začal vidieť aj možnosti, nielen prekážky“. Okrem toho sa podobne ako mnohí, ktorí zažili náročné situácie, naučil väčšiemu súcitu a empatii. Preto sa rád rozpráva o utešujúcich biblických myšlienkach aj s ďalšími.

Aj Steve si v živote veľa vytrpel. Keď mal 15 rokov, spadol zo stromu a od krku nadol ochrnul. Neskôr sa mu stav zlepšil a ako 18-ročný mohol opäť používať ruky. Šiel študovať na vysokú školu, kde boli bežné drogy, alkohol a nemravnosť. Zakrátko tomuto životnému štýlu podľahol. Nevidel v živote žiaden zmysel a nemal žiadnu nádej. No keď začal študovať Bibliu, začal sa na život pozerať úplne inak a to mu pomohlo zmeniť sa a zvíťaziť nad zlozvykmi. Povedal: „Už som necítil prázdnotu, ktorá ma tak dlho sprevádzala.“ A dodal: „Môj život je teraz naplnený pokojom, šťastím a spokojnosťou.“

Vyjadrenia Steva a Ulfa nám pripomínajú slová zo Žalmu 19:7, 8: „Jehovov zákon je dokonalý, privádza dušu späť [„občerstvuje dušu“, Evanjelický preklad]... Jehovove nariadenia sú priame, spôsobujú, že srdce plesá; Jehovovo prikázanie je čisté, rozžiaruje oči.“