ŠŤASTIE

Spokojnosť a štedrosť

Spokojnosť a štedrosť

ĽUDIA SI ŠŤASTIE ČASTO SPÁJAJÚ S PENIAZMI ČI S MAJETKOM. Mnohí preto dlhé hodiny pracujú až do vyčerpania, len aby zarobili viac peňazí. Ale prinášajú peniaze a majetok trvalé šťastie?

Podľa časopisu Journal of Happiness Studies, keď máme uspokojené základné potreby, vyšší príjem už neprispieva k väčšiemu šťastiu či pocitu pohody. Problémom však nie sú samotné peniaze, ale „snaha o [ich získanie], ktorá spôsobuje, že ľudia sú nešťastní,“ ako sa písalo v jednom článku v časopise Monitor on Psychology. Tieto slová sú v súlade s varovaním, ktoré bolo do Biblie zapísané takmer pred dvetisíc rokmi: „Láska k peniazom je koreňom škodlivých vecí každého druhu a tým, že sa niektorí o túto lásku usilovali... celí sa prebodali mnohými bolesťami.“ ​(1. Timotejovi 6:9, 10) Čo všetko k týmto bolestiam patrí?

STAROSTI A PROBLÉMY SO SPÁNKOM SPOJENÉ SO STRACHOM O MAJETOK. V Biblii sa píše: „Sladký je spánok slúžiaceho bez ohľadu na to, či jedáva málo alebo veľa; ale nadbytok patriaci boháčovi mu nedovoľuje spať.“ ​(Kazateľ 5:12)

SKLAMANIE, KEĎ OČAKÁVANÉ ŠŤASTIE NEPRICHÁDZA. Toto sklamanie čiastočne vyplýva z toho, že túžbu po peniazoch nie je možné uspokojiť. „Kto miluje striebro, nenasýti sa striebrom, ani nikto, kto miluje bohatstvo, príjmom.“ ​(Kazateľ 5:10) Okrem toho túžba po bohatstve môže človeka viesť k tomu, že obetuje veci, ktoré sú pre šťastie naozaj dôležité, napríklad vzácny čas, ktorý by mohol venovať rodine a priateľom alebo duchovným veciam.

SMÚTOK A FRUSTRÁCIA, KEĎ PENIAZE ALEBO INVESTÍCIE STRATIA HODNOTU. V Biblii čítame: „Nelopoť sa, aby si získal bohatstvo. Skoncuj so svojím vlastným porozumením. Nechal si svoje oči, aby naň pohliadli, hoci nie je ničím? Lebo si určite robí krídla podobné orlím a odlieta k nebesiam.“ ​(Príslovia 23:4, 5)

VLASTNOSTI A ZÁSADY, KTORÉ PRISPIEVAJÚ K ŠŤASTIU

SPOKOJNOSŤ. 1. Timotejovi 6:7, 8 sa píše: „Veď sme si nič nepriniesli na svet a ani si nemôžeme nič odniesť. Preto ak máme živobytie a niečo na seba, budeme s tým spokojní.“ Ľudia, ktorí sú spokojní, nemajú sklon sťažovať sa a to ich chráni pred závisťou. A keďže netúžia po veciach, ktoré si nemôžu dovoliť, ušetria si zbytočné starosti a stres.

ŠTEDROSŤ. Ježiš povedal: „Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.“ ​(Skutky 20:35) Štedrí ľudia sú šťastní, lebo majú radosť z toho, keď robia šťastnými druhých, a to aj vtedy, keď toho nemajú veľa a môžu im venovať len trochu zo svojho času či energie. Často za to získavajú to, čo sa nedá kúpiť za žiadne peniaze — lásku, úctu a pravých priateľov, ktorí sú zas štedrí k nim! (Lukáš 6:38)

POVAŽOVAŤ ĽUDÍ ZA DÔLEŽITEJŠÍCH NEŽ VECI. Biblia hovorí: „Hľa, aké je to dobré a aké príjemné, keď bratia bývajú spolu v jednote!“ ​(Žalm 133:1) Blízke vzťahy sú cennejšie než bohatstvo. A láska, ako uvidíme ďalej, je pre šťastie nevyhnutná.

Sabina z Južnej Ameriky zistila, že biblické zásady majú veľkú hodnotu. Keď ju opustil manžel a zostala s dvoma dcérami sama, bolo pre ňu ťažké postarať sa o ich základné potreby. Mala dve práce a každé ráno musela vstávať o štvrtej. Napriek tomu, že mala toľko povinností, sa rozhodla, že bude študovať Bibliu. Ako jej to pomohlo?

Jej finančná situácia sa síce nezmenila, no úplne sa zmenil jej pohľad na život. Teraz zažíva šťastie, ktoré vyplýva z toho, že uspokojuje svoje duchovné potreby. (Matúš 5:3) Medzi spoluveriacimi našla pravých priateľov. A zažíva aj šťastie z dávania, keď sa delí s ďalšími ľuďmi o to, čo sa dozvedela z Biblie.

V Biblii sa píše: „Múdrosť dokáže, že je spravodlivá, svojimi skutkami,“ čiže tým, aké výsledky prináša. (Matúš 11:19) Teda prejavovať spokojnosť, štedrosť a považovať ľudí za dôležitejších než veci je naozaj múdre!