• Prizren (Kosovo) — rozhovor o Božom Kráľovstve

Základné údaje – Kosovo

  • 1 798 506 – počet obyvateľov
  • 262 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 8 – počet zborov
  • 1 k 6 865 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov