Základné údaje – Uganda

  • 39 049 142 – počet obyvateľov
  • 8 179 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 152 – počet zborov
  • 1 k 4 774 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov