• Dedina Lybochora (Ukrajina) — svedkyne zvestujú biblické posolstvo

Základné údaje – Ukrajina

  • 42 309 269 – počet obyvateľov
  • 138 513 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 1 522 – počet zborov
  • 1 k 305 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov