• Funafuti (Tuvalu) — rozhovor o Božom Kráľovstve s rybárom

Základné údaje – Tuvalu

  • 11 308 – počet obyvateľov
  • 88 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 1 – počet zborov
  • 1 k 129 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov