• Neďaleko Juby (Južný Sudán) — rozhovor o Biblii s príslušníkom kmeňa Mondari v jazyku bari

Základné údaje – Južný Sudán

  • 13 172 963 – počet obyvateľov
  • 1 697 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 32 – počet zborov
  • 1 k 7 763 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov