• Pevnosť La Rocca Guaita (San Maríno) — ponuka letáka Kto v skutočnosti vládne svetu?

Základné údaje – San Maríno

  • 34 589 – počet obyvateľov
  • 198 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 2 – počet zborov
  • 1 k 175 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov