Základné údaje – Pakistan

  • 197 015 955 – počet obyvateľov
  • 1 140 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 20 – počet zborov
  • 1 k 172 821 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov