• Idanre (Nigéria) — svedkovia ponúkajú časopis Strážna veža

Základné údaje – Nigéria

  • 195 875 000 – počet obyvateľov
  • 390 250 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 6 547 – počet zborov
  • 1 k 502 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov