• Macao — svedkovia ponúkajú žene Strážnu vežu neďaleko priečelia zrúcaného Kostola sv. Pavla

Základné údaje – Macao

  • 658 900 – počet obyvateľov
  • 346 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 5 – počet zborov
  • 1 k 1 904 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov