• Aburi (Ghana) — svedkovia zvestujú o Božom Kráľovstve

Základné údaje – Ghana

  • 29 463 643 – počet obyvateľov
  • 140 274 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 2 097 – počet zborov
  • 1 k 210 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov