• Rostock (Nemecko) — svedkovia zvestujú v prístave a rozprávajú sa o povzbudzujúcich myšlienkach z Biblie

  • Marburg (Nemecko) — svedkovia hovoria o biblickej nádeji neďaleko utečeneckého tábora

  • Frankfurt nad Mohanom (Nemecko) — rozhovor o praktických radách z Biblie

Základné údaje – Nemecko

  • 82 792 351 – počet obyvateľov
  • 165 870 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 2 105 – počet zborov
  • 1 k 499 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov