• Mesto Zarcero (Kostarika) — svedkovia sa rozprávajú o pravdách z Biblie s pastierom dobytka

Základné údaje – Kostarika

  • 4 956 898 – počet obyvateľov
  • 31 786 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 451 – počet zborov
  • 1 k 156 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov