• Buea (Kamerun) — svedkyňa zvestuje biblické posolstvo žene zbierajúcej čajové lístky neďaleko Kamerunského vrchu

Základné údaje – Kamerun

  • 25 293 116 – počet obyvateľov
  • 43 965 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 486 – počet zborov
  • 1 k 575 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov