• Neďaleko Starého mosta v Mostare (Bosna a Hercegovina) — ponuka letáka Skončí sa raz všetko utrpenie?

Základné údaje – Bosna a Hercegovina

  • 3 507 000 – počet obyvateľov
  • 1 108 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 16 – počet zborov
  • 1 k 3 165 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov