• Benguela (Angola) — štúdium Biblie v angolskom posunkovom jazyku

Základné údaje – Angola

  • 27 794 030 – počet obyvateľov
  • 155 991 – počet zvestovateľov, ktorí vyučujú z Biblie
  • 2 111 – počet zborov
  • 1 k 178 – pomer počtu Jehovových svedkov k počtu obyvateľov