მერბე-მერბე წარმოშობაჲშ ი ნინი მჲუხედავდ ნა ეშხუ მიზან გვანაჩდე. გუშკვე მთავარ მიზან სამყაროჲ შემოქმედიშ ი ბიბლიაჲ ავტორიშ, ჭეშმარიტ ღერბეთიშ — ჲეჰოვაჲ განდიდება ლი. ნა მაქსიმალურდ ვცდილეთ მივბაძოთ ჲესო ქრისტეს ი გვახიად, ერ ქრისტიანარ გვაჟახა. ნა ჩიჲღა გვაკუჩ ადამიანარე ლიმარჯვი, ნა ჩიჲღა ხვარაგადიდ ხალხს ჲეჰოვაჲ ღერბეთჟი ი მიჩა სამეფოჟი, ნა ხოთრად იმაიჟი ჲეჰოვაჲ მოწმეარ.

ქახეწადდ გუშკვე ვებ-გვერდს. ჩვათჭვედანედ ბიბლია ონლაინისა. ჟახმეჴერედ ხოშილ გუშკვეშჟი ი გუშკვე რწმენაჟი.