Gå direkt till innehållet

Är Bibelns syn på rätt och fel relevant för oss?

Många människor, även de som ser sig som kristna, tycker att Bibelns moralnormer när det gäller sex och äktenskap inte funkar i dagens värld. Och en del kyrkor har anpassat sin syn på vad som är rätt och fel efter vad som är allmänt accepterat i samhället. Är Bibelns syn på rätt och fel verkligen relevant? Ja. Den här artikeln visar varför.

Människan behöver Guds normer för rätt och fel

Människan skapades med ett behov av Guds vägledning. Bibeln konstaterar: ”Människan ... kan inte ens styra sina egna steg.” (Jeremia 10:23) Även om Jehova * Gud skapade oss med förmågan att fatta beslut, gav han oss varken förmågan eller rätten att själva avgöra vad som är rätt och fel. Han vill att vi ska vända oss till honom för att få hjälp med det. (Ordspråksboken 3:5)

Gud ger oss moralisk vägledning i Bibeln. Vi ska se på två skäl till att hans normer är så värdefulla för oss.

  • Gud har skapat oss. (Psalm 100:3) Därför vet han precis vad vi behöver för att må bra fysiskt, mentalt och känslomässigt. Han vet också vilka konsekvenser det får om vi går emot hans vägledning. (Galaterna 6:7) Dessutom vill han vårt allra bästa. Bibeln säger att Gud är ”den som lär dig det som är till ditt bästa, den som leder dig på den väg du bör vandra”. (Jesaja 48:17)

  • Vårt hjärta kan lura oss. Många tänker att om de bara följer sitt hjärta och låter känslorna styra så kommer de att hitta rätt väg och kunna avgöra vad som är rätt och fel. Men Bibeln säger: ”Hjärtat är mer bedrägligt än något annat, och det är desperat.” (Jeremia 17:9) Om vårt hjärta inte är väglett av Guds vishet kommer det att styra oss in på en väg som vi sedan kommer att ångra. (Ordspråksboken 28:26; Predikaren 10:2)

Är det rätt av religiösa ledare att ignorera Bibelns moralnormer?

Nej. Bibeln innehåller sanningen om Gud och hur han vill att vi ska leva. (1 Korinthierna 6:9–11; Galaterna 5:19–23) Han vill att människor ska få reda på den här sanningen. (1 Timoteus 2:3, 4) Religiösa ledare måste därför lära ut det som står i Bibeln. (Titus 1:7–9)

Många som inte vill rätta sig efter Bibelns moralnormer vänder sig till religiösa ledare som säger det de vill höra. (2 Timoteus 4:3) Men Bibeln ger en tydlig varning: ”Olycka ska drabba dem som säger att gott är ont och ont är gott.” (Jesaja 5:20) Religiösa ledare som inte lär ut Guds normer för rätt och fel kommer alltså att ställas till svars inför honom.

Gör Bibelns moralnormer människor intoleranta?

Nej. De som vill leva på Guds sätt försöker efterlikna Jesus. Han lärde sina efterföljare att inte döma andra, utan att älska och respektera alla människor. (Matteus 5:43, 44; 7:1)

Jesus efterföljare skulle själva leva efter Guds moralnormer. Men de behövde acceptera att andra kanske valde att leva på ett annat sätt. (Matteus 10:14) Han gav dem aldrig rätten att tvinga på andra Guds uppfattning om rätt och fel, till exempel genom politik. (Johannes 17:14, 16; 18:36)

Vilka fördelar finns det med att följa Bibelns moralnormer?

De som försöker följa Guds normer för rätt och fel får stor nytta av det både nu och i framtiden. (Psalm 19:8, 11) Här är några fördelar:

^ § 2 Jehova är Guds namn enligt Bibeln. (Psalm 83:18).