Gå direkt till innehållet

Vad ska jag göra om jag är beroende av pornografi?

Vad ska jag göra om jag är beroende av pornografi?

Vad du kan göra

 Inse vad pornografi är för något. Pornografi är ingenting annat än ett försök att förnedra något som Gud har skapat för ett upphöjt syfte. Om du betraktar pornografi på det sättet kommer det att hjälpa dig att ”hata det onda”. (Psalm 97:10)

 Tänk på följderna. Pornografi är förnedrande både för dem som medverkar och för dem som tittar. Det är inte konstigt att Bibeln säger: ”Den kloke ser olyckan och gömmer sig.” (Ordspråksboken 22:3)

 Lova dig själv att inte titta. ”Jag har avgett ett högtidligt löfte om att aldrig med åtrå se på en ung kvinna”, sa en man som hette Job. (Job 31:1, Today’s English Version) Här följer några saker du skulle kunna lova dig själv:

  •  Jag ska inte använda internet när jag är ensam.

  •  Jag ska omedelbart stänga sidor med pornografiskt innehåll om sådana dyker upp.

  •  Jag ska tala med en mogen vän om jag får ett återfall.

Ju mer man tittar på pornografi, desto mer insnärjd blir man och desto svårare blir det att slita sig loss

 Be om saken. En bibelskribent bad till Gud: ”Vänd bort mina ögon, så att de inte ser det som är värdelöst.” (Psalm 119:37) Gud vill att du ska lyckas, och om du ber till honom kan du få den styrka du behöver för att göra det som är rätt! (Filipperna 4:13)

 Tala med någon. Att anförtro sig åt någon är ofta ett viktigt steg mot att bryta vanan. (Ordspråksboken 17:17)

 Kom ihåg: Varje gång du säger nej till pornografi har du vunnit en viktig seger. Berätta för Gud om din seger och tacka honom för den styrka han gett dig. Han blir glad när du håller dig borta från pornografi! (Ordspråksboken 27:11)