Gå direkt till innehållet

UNGDOMAR FRÅGAR

Skapelse eller evolution? – Del 3: Varför tro på skapelsen?

Skapelse eller evolution? – Del 3: Varför tro på skapelsen?

”Om man tror på skapelsen kan andra tro att man är lite dum, att man bara håller sig till det man lärt sig av sina föräldrar eller att man är hjärntvättad.” (Jeanette)

 Känner du likadant som Jeanette? I så fall kanske du är osäker på om du verkligen tror på skapelsen. Ingen vill ju verka okunnig. Vad kan vara till hjälp?

 Invändningar mot skapelsetron

 1. Om man tror på skapelsen kommer andra att tro att man är vetenskapsfientlig.

 ”Min lärare sa att de som tror på skapelsen gör det därför att de är för lata för att försöka hitta en förklaring till hur världen fungerar.” (Maria)

 Vad du behöver känna till: De som kommer med sådana påståenden känner inte till alla fakta. Kända vetenskapsmän som Galileo Galilei och Isaac Newton trodde på en skapare. Deras tro var inte oförenlig med deras stora intresse för vetenskap. Även i dag finns det vetenskapsmän som inte ser någon motsägelse mellan vetenskapen och tron på skapelsen.

 Pröva det här: Skriv in ”berättar om sin tro” (inom citattecken) i sökrutan på Watchtower ONLINE LIBRARY för att få exempel på forskare inom medicin och naturvetenskap som tror på skapelsen. Lägg märke till vad som fick dem att börja göra det.

 Slutsats: Att du tror på skapelsen betyder inte att du är antivetenskaplig. När du lär dig mer om naturen kan du faktiskt få en starkare tro på skapelsen. (Romarna 1:20)

2. Om man tror på Bibelns skapelseberättelse kommer andra att tro att man är en religiös fanatiker.

 ”Många tycker att tron på skapelsen är rena skämtet. För dem är berättelsen i 1 Moseboken bara en saga.” (Jasmine)

 Vad du behöver känna till: Människor har ofta missuppfattningar om Bibelns skapelseberättelse. En del kreationister påstår till exempel att jorden skapades för bara några tusen år sedan och att allt liv skapades på sex 24-timmarsdygn. Bibeln stöder inte någon av de uppfattningarna.

 •   I Första Moseboken 1:1 står det: ”I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden.” Det här strider inte mot vetenskapliga bevis för att jorden är flera miljarder år.

 •   Det ord för ”dag” som används i 1 Moseboken kan syfta på långa tidsperioder. Ett exempel finns i 1 Moseboken 2:4, där ordet ”dag” används om alla sex skapelsedagar.

 Slutsats: Bibelns skapelseberättelse stämmer överens med vetenskapliga fakta.

 Tänk igenom vad du tror på

 Tron på skapelsen kräver inte ”blind tro”. Den bygger snarare på logiska argument. Tänk på det här:

 Allt det du upplever i livet lär dig att det som är konstruerat måste ha en konstruktör. När du ser en konstruktion, till exempel en kamera, ett flygplan eller ett hus, drar du helt riktigt slutsatsen att det är någon som har formgett och gjort den. Varför skulle du släppa den logiken när det gäller det mänskliga ögat, en fågel som flyger eller vår planet jorden?

 Att tänka på: Ingenjörer försöker ofta kopiera sådant som de ser i naturen för att förbättra sina egna uppfinningar, och de vill självklart få ett erkännande för det de gör. Är det logiskt att erkänna en uppfinnare och hans arbete men inte erkänna Skaparen och hans helt överlägsna konstruktioner?

Är det logiskt att tänka att ett flygplan har en konstruktör men att en fågel inte har det?

 Hjälp att undersöka fakta

 Du kan stärka din tro på skapelsen genom att undersöka bevisen i naturen.

 Pröva det här: Skriv in ”slump eller formgivning” (inom citattecken) i sökrutan på Watchtower ONLINE LIBRARY. Välj ut några ämnen som du tycker är intressanta från artikelserien ”Slump eller formgivning?” i Vakna! Vad är det som är så speciellt med de detaljer som beskrivs i artiklarna? Varför övertygar det dig om att det finns en formgivare?

 Gräv djupare: Använd de här broschyrerna för att undersöka bevisen för en skapelse mer i detalj.

 •  Hur har livet kommit till?

  •   Jorden är perfekt placerad och har allt som behövs för att uppehålla liv. (Sidan 4–10)

  •   Exempel på formgivning i naturen. (Sidan 11–17)

  •   Bibelns skapelseberättelse i 1 Moseboken stämmer överens med vetenskapen. (Sidan 24–28)

 •  Livets uppkomst – fem frågor som kräver svar

  •   Liv kan inte ha uppstått spontant ur livlös materia. (Sidan 4–7)

  •   Levande organismer är alldeles för komplexa för att ha kunnat utvecklas genom planlösa, spontana händelser. (Sidan 8–12)

  •   Lagringskapaciteten i DNA har inte någon motsvarighet inom modern teknik. (Sidan 13–21)

  •   Allt liv kommer inte från en gemensam förfader. De fossila fynden visar att större djurgrupper framträdde plötsligt, inte att de utvecklades gradvis. (Sidan 22–29)

 ”Det som övertygar mig mest om att Gud finns är allt i naturen, från djuren här på jorden till universum och den ordning som finns där.” (Thomas)