Gå direkt till innehållet

UNGDOMAR FRÅGAR

Skapelse eller evolution? – Del 2: Varför ifrågasätta evolutionsläran?

Skapelse eller evolution? – Del 2: Varför ifrågasätta evolutionsläran?

Alex känner sig osäker. Han har alltid trott på Gud och på skapelsen. Men i dag sa hans biologilärare att evolutionen är ett faktum och att den bygger på vetenskapliga bevis. Alex vill ju inte verka dum. Han tänker: ”Varför skulle jag ifrågasätta något som vetenskapsmännen har bevisat?”

 Känner du igen dig i det här? Du kanske alltid har trott på det som sägs i Bibeln: ”I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden.” (1 Moseboken 1:1) Men nu försöker andra övertyga dig om att skapelseberättelsen bara är en legend och att evolutionsläran är ett faktum. Borde du tro på det de säger? Varför ifrågasätta evolutionsläran?

 Två anledningar att ifrågasätta evolutionsläran

 1.   Vetenskapsmännen är inte överens. Trots att vetenskapsmännen ägnat många år till att forska om ämnet har de ännu inte kommit med en förklaring som alla håller med om.

   Vad tror du? Om vetenskapsmännen, som anses vara experter, inte kan komma överens, är det då fel av dig att ifrågasätta teorin? (Psalm 10:4)

 2.   Det spelar roll vad du tror. ”Om livet kom till av en slump, då finns det inget syfte med våra liv eller med något i hela universum”, säger en kille som heter Zachary. Det ligger något i det han säger. För om evolutionsläran stämmer så har livet inte någon verklig mening. (1 Korinthierna 15:32) Om vi däremot är skapade kan vi få svar på våra frågor om meningen med livet och vad som kommer att hända i framtiden. (Jeremia 29:11)

   Vad tror du? Hur skulle det påverka dig att veta om vi har kommit till av en slump eller om vi är skapade? (Hebréerna 11:1)

 Frågor att fundera på

 PÅSTÅENDE: Universum har kommit till genom en stor explosion.

 •   Vem eller vad låg bakom explosionen?

 •   Vad verkar mest logiskt – att allting har kommit från ingenting, eller att allting har kommit från någonting eller någon?

 PÅSTÅENDE: Människor har utvecklats från djur.

 •   Om människor har utvecklats från djur, varför har vi då en så enormt mycket större mental kapacitet än vad de har? a

 •   Varför är de ”enklaste” livsformerna så oerhört komplicerade? b

 PÅSTÅENDE: Evolutionsläran är bevisad.

 •   Har den som påstår det undersökt bevisen själv?

 •   Hur många är det som tror på evolutionsläran bara för att de fått höra att alla intelligenta människor gör det?

a Vissa menar att människor är intelligentare än till exempel apor eftersom vi har större hjärnor. Men på sidan 28 i broschyren Livets uppkomst – fem frågor som kräver svar kan du läsa om varför det argumentet inte håller.