Gå direkt till innehållet

UNGDOMAR FRÅGAR

Skapelse eller evolution? – Del 1: Varför tro på Gud?

Skapelse eller evolution? – Del 1: Varför tro på Gud?

 Skapelse eller evolution?

 Tror du att Gud har skapat allt? Om du gör det är du inte ensam. Många unga (och vuxna) tror som du. Men andra säger att livet och universum har utvecklats, utan att någon Skapare ligger bakom.

 Visste du? Människor på båda sidor av debatten är ofta snabba med att säga vad de tror på utan att egentligen veta varför de tror på det.

  •   En del tror på skapelsen bara för att de har lärt sig det i kyrkan.

  •   Många tror på evolutionen bara för att de har lärt sig det i skolan.

 Den här artikelserien kommer att hjälpa dig att stärka din tro på skapelsen och kunna förklara den. Men först behöver du ställa dig en mer grundläggande fråga:

 Varför tror jag på Gud?

 Varför är den frågan viktig? Därför att Bibeln uppmuntrar dig att använda din intelligens, din ”uppfattningsförmåga”. (Hebréerna 5:14) Det betyder att din tro på Gud inte bara ska bygga på

  •  känslor (Jag känner helt enkelt att det måste finnas en högre makt)

  •  vad andra tror (Jag bor i ett religiöst samhälle)

  •  påtryckningar (Mina föräldrar uppfostrade mig att man ska tro på Gud)

 I stället är det bättre att du själv är övertygad om att Gud finns och att du har logiska argument för din tro.

 Så vad övertygar dig om att Gud finns? Arbetsbladet ”Varför tror jag på Gud?” kommer att stärka din övertygelse. Du kanske också tycker det är intressant att höra vad andra ungdomar har svarat på den frågan.

 ”När läraren i skolan förklarar hur våra kroppar fungerar tycker jag inte det är någon tvekan om att Gud finns. Varje kroppsdel har sin egen funktion, ända in i minsta detalj, och allt fungerar som det ska, ofta utan att vi ens tänker på det. Människokroppen är verkligen helt otrolig!” – Teresa.

 ”När jag ser en skyskrapa, ett kryssningsfartyg eller en bil funderar jag på vem som har byggt det. Det behövs smarta människor för att till exempel göra en bil, för den består av många små delar som måste fungera för att man ska kunna köra bilen. Och om bilar måste ha en konstruktör måste vi människor också ha det.” – Richard.

 ”När man tänker på att det har tagit hundratals år för de mest intelligenta människor att ens förstå de minsta beståndsdelarna i universum, känns det fullständigt ologiskt att dra slutsatsen att det inte behövdes någon intelligens alls för att hela universum skulle bli till!” – Karen.

 ”Ju mer jag studerade vetenskap, desto mindre trovärdig kändes evolutionen. Jag funderade till exempel på den matematiska precisionen i naturen och hur unik människan är, däribland vårt behov av att veta vilka vi är, var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Evolutionen försöker förklara allt detta genom att hänvisa till djurens beteende, men den har aldrig kunnat förklara varför vi människor är unika. För mig krävs det mer ’tro’ för att tro på evolutionen än för att tro på en Skapare.” – Anthony.

 Hur ska jag förklara det jag tror på?

 Vad ska du göra om klasskompisarna retar dig för att du tror på någonting man inte kan se? Och om de säger att vetenskapen har ”bevisat” evolutionen?

 För det första, känn dig trygg och säker i din tro. Stå upp för det du tror på utan att skämmas. (Romarna 1:16) Tänk på det här:

  1.   Du är inte ensam. Det finns många som tror på Gud. Även högutbildade, intelligenta människor gör det. Det finns till och med vetenskapsmän som tror på en Gud.

  2.   När andra säger att de inte tror på Gud menar de kanske egentligen att de inte förstår Gud. I stället för att argumentera för sin uppfattning ställer de frågor som: ”Om Gud finns, varför tillåter han då lidandet?” Egentligen gör de då om en intellektuell fråga till en känslomässig.

  3.   Människor har ett andligt behov. (Matteus 5:3) Det innebär alltså att vi har ett behov av att tro på Gud. Så om någon säger att det inte finns någon Gud är det den personen – inte du – som har ansvaret att förklara hur han eller hon har kommit fram till den slutsatsen. (Romarna 1:18–20)

  4.   Det är fullständigt logiskt att tro på en Gud. Det stämmer med det bevisade faktumet att liv inte uppstår av sig självt. Det finns inga fakta som stöder uppfattningen att liv kan uppstå spontant från icke-levande materia.

 Vad kan du då säga om någon ifrågasätter din tro på Gud? Här kommer några förslag.

 Någon kanske säger: ”Det är bara outbildade människor som tror på en Gud.”

 Du skulle kunna svara: ”Tror du verkligen att det är så? Det gör inte jag. Enligt en undersökning där mer än 1 600 vetenskapsmän från olika kända universitet tog del svarade en tredjedel att de inte var ateister eller agnostiker. a Skulle du vilja säga att de vetenskapsmännen är ointelligenta bara för att de tror på en Gud?”

 Någon kanske säger: ”Om Gud finns, varför är det då så hemskt i världen?”

 Du skulle kunna svara: ”Du kanske menar att du inte förstår varför Gud gör som han gör – eller i det här fallet, varför han inte gör något. Är det så du känner?” [Invänta svar.] Jag har hittat ett bra svar på frågan om varför det finns så mycket lidande. Men då måste man undersöka Bibeln lite mer. Om du vill kan jag visa dig lite om det här?”

 Nästa artikel i den här serien kommer att ta upp varför evolutionsteorin inte ger några bra svar på frågan om vår existens.

a Källa: Social Science Research Council, ”Religion and Spirituality Among University Scientists”, av Elaine Howard Ecklund, 5 februari 2007.