Gå direkt till innehållet

Jag dras till personer av samma kön – Är jag homosexuell?

Jag dras till personer av samma kön – Är jag homosexuell?

 Nej, så behöver det inte alls vara.

 Fakta: Många gånger kan sådana känslor vara tillfälliga.

 Så var det för Lisette, 16. Ett tag kände hon sig attraherad av en tjej, men hon säger: ”På biologin lärde jag mig att hormonnivåerna kan gå upp och ner en hel del när man är i puberteten. Jag är rätt säker på att fler ungdomar skulle förstå att dragningen till personer av samma kön kan vara tillfällig om de bara visste hur kroppen funkar, och då skulle de inte känna sig lika pressade att vara bisexuella eller homosexuella.”

Alla ungdomar måste välja – antingen att följa världens låga syn på sexualitet eller att följa den upphöjda norm som finns i Guds ord

 Men tänk om de här känslorna inte försvinner då? Är det grymt av Gud att säga att någon som dras till personer av samma kön inte får ha sex med dem?

 Om du svarade ja på den sista frågan behöver du tänka på att det resonemanget bygger på att man måste agera på alla sexuella impulser. Gud har högre tankar om oss människor än så och försäkrar oss om att vi kan välja att inte följa felaktiga sexuella drifter. (Kolosserna 3:5)

 Bibeln är inte oresonlig. Den begär helt enkelt samma sak av dem som dras till personer av samma kön som den kräver av dem som attraheras av det motsatta könet – att ”fly undan otukten”. (1 Korinthierna 6:18) Sanningen är den att miljontals heterosexuella som vill leva enligt Bibeln utövar självbehärskning genom att avstå från sex även om det kan vara svårt. De som har en homosexuell läggning kan också göra det om de verkligen vill göra som Gud säger. (5 Moseboken 30:19)