Gå direkt till innehållet

UNGDOMAR FRÅGAR

Hur kan jag lära mig att fokusera?

Hur kan jag lära mig att fokusera?

 Varför har jag så svårt att fokusera?

 ”Jag läser inte lika mycket böcker som förut. Jag orkar knappt läsa långa stycken längre.” (Elaine)

 ”Jag ökar uppspelningshastigheten på en video om jag känner att den är för utdragen.” (Miranda)

 ”Jag kan sitta med något viktigt och vara helt fokuserad på det, men när mobilen börjar vibrera skiftar mitt fokus direkt och jag tänker: ’Vem var det som skrev nu?’” (Jane)

 Kan tekniken sätta käppar i hjulet för vår förmåga att koncentrera oss? En del menar att den kan det. ”När vi använder internet mycket övar vi hjärnan på att bli distraherad – att bearbeta information så snabbt och effektivt som möjligt utan att vi behöver koncentrera oss”, skriver författaren och managementkonsulten Nicholas Carr. a

 Vi ska se på tre sammanhang där tekniken skulle kunna störa vår koncentration.

 •   När du pratar med någon. En ung kvinna som heter Maria säger: ”Till och med när en del pratar med någon ansikte mot ansikte kan de hålla på att skriva med någon, spela spel eller kolla sociala medier på sin mobil. De ger inte hela sin uppmärksamhet åt den de pratar med.”

 •   När du är i skolan. ”De flesta elever säger att de under lektionstid använder sina enheter till att skriva med andra, surfa på nätet och titta på videor”, står det i boken Digital Kids. b De använder sina enheter ”till saker som inte har något med skolarbetet att göra”.

 •   När du pluggar. ”Jag har svårt för att låta bli att ta upp och kolla mobilen när den vibrerar”, säger 22-åriga Chris. Om du går i skolan kan en timmes pluggande lätt förvandlas till tre, eller mer, om du låter dig distraheras av dina enheter.

 Slutsats: Det är svårt att fokusera om man låter sig distraheras och styras av tekniken.

Att försöka få något gjort när man är ofokuserad är som att försöka kontrollera en vild häst.

 Hur man kan bli bättre på att fokusera

 •   När du pratar med någon. Bibeln säger: ”Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras.” (Filipperna 2:4) Visa att du bryr dig genom att lyssna uppmärksamt. Ha bra ögonkontakt och låt dig inte distraheras av mobilen under samtalet.

   ”Stå emot frestelsen att kolla din mobil medan du pratar med någon. Visa respekt mot den personen genom att ge honom eller henne din fulla uppmärksamhet.” (Thomas)

   TIPS: Lägg bort telefonen när du pratar med någon. Forskare menar att man kan distraheras av sin telefon bara man har den inom synhåll, eftersom man då är medveten om att man kan bli avbruten när som helst.

 •   När du är i skolan. I Bibeln står det: ”[Var] noga med hur ni lyssnar.” (Lukas 8:18) Så om din skola tillåter att du använder internet under lektionstid, undvik att kolla meddelanden, spela spel eller chatta när du egentligen borde koncentrera dig på undervisningen.

   ”Försök att vara mer uppmärksam under lektionerna. Anteckna. Sätt dig långt fram om det går. Då distraheras du inte lika lätt av det som händer i klassrummet.” (Karen)

   TIPS: Gör anteckningar med penna och papper i stället för digitalt. Forskning pekar på att man blir mindre distraherad då och att det blir lättare att komma ihåg vad man har lärt sig.

 •   När du pluggar. I Bibeln står det: ”Skaffa dig vishet, skaffa dig klokhet.” (Ordspråksboken 4:5) För att göra det krävs det mer ansträngning än att bara skumma igenom materialet för att klara ett prov.

   ”När jag pluggar försöker jag vara fokuserad på det. Jag sätter på flygplansläge på min platta och kollar inte notiser. Om jag kommer att tänka på något som jag behöver komma ihåg så skriver jag ner det.” (Chris).

   TIPS: Se till att ha en bra studiemiljö. Håll det rent och städat omkring dig så att du kan fokusera.

a Nicholas Carr, The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains.

b Martin L. Kutscher, Digital Kids: How to Balance Screen Time, and Why it Matters.